กู๊ปพิเศษ

งานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประเทศเวียดนาม_Full version วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ วัดบาหว่าง จ.กว๋างนิญ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำโดย พระธรรมาจารย์ ทิช จุ๊ก ไท้ มินห์ เจ้าอาวาสวัดบาหว่าง รองประธานกำกับดูแลกิจการต่างประเทศ และรองโฆษกประจำสมัชชาสงฆ์แห่งชาติ และชาวพุทธเวียดนาม จัดงานวิสาขบูชา เพื่อเฉลิมฉลองการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า . โดยได้เชิญ ประมุขสงฆ์ 4 นิกายทั่วโลกจากฝ่ายเถรวาท มหายาน วัชรยาน และอันนัมนิกายพร้อมผู้นำองค์กรพุทธกว่า 10 ประเทศ คือ เนปาล, อินเดีย, ศรีลังกา, บังคลาเทศ, ภูฏาน, ไทย, ลาว, เวียดนาม, เมียนมา, กัมพูชา และสหรัฐอเมริกา รวมถึงสมเด็จพระสังฆราช กรรมการบริหารสมัชชาสงฆ์แห่งชาติเวียดนาม คณะภิกษุณีกว่า 300 รูป และชาวพุทธเวียดนามมาร่วมงานจำนวนกว่า 80,000 คน . กิจกรรมสำคัญภายในงาน 1.พิธีถวายพระบรมสารีริกธาตุเพื่อประดิษฐานในเจดีย์วัดบาหว่าง โดยคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย 2.พิธีเปิดธรรมศาลา Meditation Hall บนภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถจุคนได้กว่า 10,000 คน 3.คณะสงฆ์และชาวพุทธนานาชาติเดินธรรมยาตรา ฉลองวันวิสาขบูชา ระยะทาง 8 กิโลเมตร 4.ชาวพุทธเวียดนามจุดประทีปเวียนประทักษิณ รำลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า งานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประเทศเวียดนาม_Full version
2023-06-18

KLADEE VARIETY