กู๊ปพิเศษ

พิธีอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ พ.ศ. 2562 (ณ วัดบ้านระกาศ) พิธีอุปสมบทหมู่ 5,000รูป รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ปีพ.ศ.2562 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2262 ณ วัดบ้านระกาศ จ.สมุทรปราการ พิธีอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ พ.ศ. 2562 (ณ วัดบ้านระกาศ)
15ส.ค.2562 (ขึ้น 15ค่ำเดือน9)

iDream