กู๊ปพิเศษ

นักเรียน ศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ Dhamacak คณะนักเรียนเข้ามาศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ประเทศเดนมาร์ก (หนึ่งในโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกายสู่ชาวท้องถิ่น) นักเรียน ศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ Dhamacak
2018-04-28
นักเรียน ศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ
Ven. Prakongsak Sattipanyo
Ven. Prakongsak Sattipanyo