กู๊ปพิเศษ

มรดกธรรม พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ พระผู้ปราบมาร มรดกธรรม
2019-12-10
เดินตามฐาน
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
สํานักสื่อธรรม
มรดกธรรม พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ พระผู้ปราบมาร มรดกธรรม
2019-12-10
โอวาทปาฏิโมกข์
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
สํานักสื่อธรรม
ทบทวนบุญ พิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ ทบทวนบุญ พิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ
1 ธ.ค. 2562
ช่วงที่1, 2

idream
รวมใจสวดธรรมจักร ณ วัดตีปิตะกะลิงคะละ เมืองย่างกุ้ง สหพันสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รวมใจสวดธรรมจักร
2019-11-29
รวมใจสวดธรรมจักร เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
iDream