กู๊ปพิเศษ

สามเณรแสดงธรรม 2562 ตัวแทน จากศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง สามเณรแสดงธรรม 2562
2019-04-18
ช่วงที่1, 2
รองชนะเลิศ Site 8 ( โซนภาคเหนือ 2+เหนือ3 )
สามเณร ศิวกร คันธมาลา
shimaru takeshi
World peace through meditation World peace through meditation
2019-04-06
ช่วงที่1, 2

Ven. Prakongsak Sattipanyo
Ven. Prakongsak Sattipanyo