กู๊ปพิเศษ

สุนทรพจน์สามเณร ระดับโลก รอบชิงชนะเลิศ 2562 รองชนะเลิศอันดับ 2 สุนทรพจน์สามเณร ระดับโลก รอบชิงชนะเลิศ 2562
2019-04-21
ขอนแก่น N06
ส.ณ.ธนาวุฒิ สุวรรณพงษา
DMC
สุนทรพจน์สามเณร ระดับโลก รอบชิงชนะเลิศ 2562 รองชนะเลิศอันดับ 1 สุนทรพจน์สามเณร ระดับโลก รอบชิงชนะเลิศ 2562
2019-04-21
อุดรธานี N05
ส.ณ. ธนวัฒน์ ฤทธิมาร
DMC
สุนทรพจน์สามเณร ระดับโลก รอบชิงชนะเลิศ 2562 Popular Vote สุนทรพจน์สามเณร ระดับโลก รอบชิงชนะเลิศ 2562
2019-04-21
ชัยนาท N09
ส.ณ.ฟีฟ่า อาลักษณ์ธรรม
DMC
สุนทรพจน์สามเณร ระดับโลก รอบชิงชนะเลิศ 2562 ชนะเลิศ ประจำปี 2562 สุนทรพจน์สามเณร ระดับโลก รอบชิงชนะเลิศ 2562
2019-04-21
กทม. N10
ส.ณ.เปนไท อัมพุประภา
DMC
สามเณรแสดงธรรม 2562 ตัวแทน จากศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง สามเณรแสดงธรรม 2562
2019-04-18
ช่วงที่1, 2
รองชนะเลิศ Site 8 ( โซนภาคเหนือ 2+เหนือ3 )
สามเณร ศิวกร คันธมาลา
shimaru takeshi