ายการตอนใหม่

Boon news 1.โครงการสวดมนต์เข้าพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา 2.วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3.คกก.ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตรวจเยี่ยม จ.ปทุมธานี 4.รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จ.สระบุรี 5.พิธีทอดผ้าป่าสร้างโรงครัว ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ 6.ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี 7.โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร world news 1.วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดปฏิบัติธรรมพิเศษผู้มีบุญ รุ่นที่ 5 2.วัดพระธรรมกายสก็อตแลนด์ จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่น 3.วัดภาวนากรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ จัดปฏิบัติธรรมพิเศษ Boon news
2018-09-18
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.พิธีสมโภชมหารัตนรังสีสีหบัญชร วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล 2.วัดพระธรรมกาย จัดกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3.พิธีตัดปอยผมและปลงผมโครงการอุปสมบทหมู่รุ่น 101 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย 4.พิธีทอดผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินเขตสังฆาวาสและรับมอบโฉนดบรมเศรษฐี 5.พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ หมู่บ้านร่วมโครงการสวดธัมมจักฯ จ.สระบุรี 6.พิธีมุทิตาสักการะเปรียญธรรม 9 ประโยค ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง 7.คณะกัลยาณมิตร จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร world news 1.วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงาน Open Day 2018 2.วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายคิลานเภสัช Boon news
2018-09-17
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.วัดพระธรรมกาย จัดกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2.ชาวเวียดนาม เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย 3.โครงการอบรมเยาวชนพัฒนาชุมชนต้นกล้าศีลธรรม รุ่นที่ 2 4.ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดสัมมนารวมพลังพิชิตเป้าสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 5.กิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน ปีที่ 2 ณ รร.บ้านทุ่งเลน 6.ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์หมู่บ้านศีล 5 ประจำสัปดาห์ 7.บ้านกัลฯจุฑาทิพย์ รื่นระรส เปิดบ้านจัดสวดมนต์ 8.ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบ้านกัลยาณมิตร world news 1.วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น 2.วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานบุญวันคล้ายวันละสังขารคุณยายฯ Boon news
2018-09-14
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2.วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ 3.พิธีสมโภชน์พระประธาน พระธรรมกาย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านโพธิ์ 4.กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม 5.ชพส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนบ้านหนองพลับ 6.พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ 7.ศูนย์ปฏิบัติธรรมธุดงค์สถานอำนาจเจริญ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร world news 1.วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ 2.ชาวท้องถิ่นมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ 3.วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ Boon news
2018-09-10
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
คิดใหญ่ใจดี ปี4 คิดใหญ่ใจดี ปี4
2018-09-08  ช่วงที่1, 2
สกู๊ปธรรมทายาทและพิธีแต่งตั้งผู้บริหาร ชรพ ปี 2561
CMY