ายการตอนใหม่

มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-05-24  ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่ 10 วิธีอธิษฐานจิตให้ได้ผล
พระอนุชา อคฺคจิตโต/พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC
มองโลกเห็นธรรม 63 มองโลกเห็นธรรม 63
2020-05-10  ช่วงที่1, 2, 3
ตอนที่ 8 เหตุให้ไม่มีโรค อายุยืน
พระมหาชาญชัย ชวนชโย/พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก/ดร.วลัยพร บางชัยภูมิ
DMC