ายการตอนใหม่

Boon news 1.ประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี v- star ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2.มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย ส่งถุงยังชีพช่วยภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี 3.ขยายข่าวบุญ มูลนิธิธรรมกายเชิญชวนตักบาตร 10,000 รูป ตลาดไท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 4.คณะสงฆ์จ.ปทุมธานี มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจ.อุบลราชธานี 5.ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง จัดปฏิบัติธรรมวันพระ 6.จ.นราธิวาส จัดสัมมนารวมใจพิชิตเป้าธรรมจักร 2,000 ล้านจบ 7.รร.เจี้ยไช้ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 8.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 9.วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีไหว้ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 10.วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น Boon news
2019-09-18
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1.พิธีอัญเชิญรูปหล่อโลหะทองสัมฤทธิ์พระมงคลเทพมุนี 2.ขยายข่าวบุญ เชิญชวนตักบาตร 10,000 รูป ตลาดไทช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3.พุทธศาสนิกชนร่วมปลูกต้นเบญจทรัพย์ 4.วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ช่วยภัยน้ำท่วมจ.อุบลราชธานี 5.คณะครู รร.อนุบาลลำปาง อบรมเชิงปฏิบัติการศีลธรรม 6.เจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย นำพุทธศาสนิกชนสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชฌกูฏ ลงพื้นที่ขยายเครือข่ายการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 8.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 9.วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 10.วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย Boon news
2019-09-17
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
มองโลกเห็นธรรม ปี.62 มองโลกเห็นธรรม ปี.62
2019-09-15  ช่วงที่1, 2, 3
ตอน20 "มารยาท" วัดอะไร?
DMC
Boon news 1.วัดพระธรรมกาย จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 2.ขยายข่าวบุญ ขุนพลพันธุ์ตะวันรวมใจ พิชิตเป้าสู่ธรรมจักร 2000 ล้านจบ 3.มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี 4.ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จัดตักบาตรช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 5.ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม จัดกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเดลิเวอรี่ 6.รร.ในจ.ลพบุรีและจ.พัทลุง ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.รร.จ.ราชบุรี ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 8.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 9.วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ 10.วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดโครงการอบรมธรรมทายาทหญิง Boon news
2019-09-14
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1.พิธีไหว้ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 2.ขยายข่าวบุญ กิจกรรมตักบาตรสร้างความเข้มแข็งต่อพระพุทธศาสนาและสร้างความสงบร่มเย็น 3.มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย ช่วยเหลือภัยน้ำท่วม จ.พิษณุโลก 4.พิธีปิดโครงการปฏิบัติธรรมสัมมนาธรรมจักร 2000 ล้านจบ 5.รร.วัดอัญญาสิการาม จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 6.ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสระบุรี สร้างเครือข่าย บวร 7.จ.ศรีสะเกษ จัดสัมมนาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 8.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 9.วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ 10.วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานวันล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ Boon news
2019-09-12
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1.วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ 2.หลวงพ่อทัตตชีโว เทศน์สอนพฤติกรรมก่อเกิดนิสัย 3.ชุมชนซอยวัดเขียนเขต รวมใจสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 4.นครหลวง 7 บริจาคอาหารแห้งช่วยเหลือภัยน้ำท่วม 5.กัลยาณมิตรจ.ปทุมธานี จัดสัมมนาสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร มุ่งสู่ 2,000 ล้าน 6.รร.พิษณุโลกพิทยาคม จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.งานตรวจการคณะสงฆ์และปฏิบัติธรรมสัญจร คณะสงฆ์อ.ห้วยเม็ก 8.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 9.วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ 10.วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ Boon news
2019-09-11
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1.พระธรรมทายาท รับชมภาพยนตร์ 3 มิติ ตอนพระอนุรุทธเถระ 2.การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดกิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี v- star 3.วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 4.วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ช่วยภัยน้ำท่วม จ.ยโสธร 5.ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรี จัดงานสัมมนาขยายเครือข่ายสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 6.โครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จ.พิจิตร 7.วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 8.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 9.วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน จัดพิธีบูชาข้าวพระ 10.วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีบูชาข้าวพระ Boon news
2019-09-10
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.