ายการตอนใหม่

ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
live 2024-06-09  ช่วงที่1, 2
จากอุโบสถดิน...สู่อุโบสถหิน ณ แดนอาทิตย์อุทัย
พระครูปลัดสุเนตร ฉฬภิญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น
DMC
พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 670607 พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 670607
live 2024-06-07  ช่วงที่1, 2, 6

DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
live 2024-06-02  ช่วงที่1, 2
ปลื้มใจ…ที่ได้สร้างโบสถ์
คุณบุญทัน ฮิรายามะ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
live 2024-05-26  ช่วงที่1, 2
อุโบสถแห่งความภาคภูมิใจ
พระชัยวัฒน์ คุณฺวฑฺโฒ
DMC