ายการตอนใหม่

ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
live 2024-03-24  ช่วงที่1, 2
นักธุรกิจ...แต้มบุญสูง
คุณพงศธร แปลงไธสง
DMC
พิธีเจิรญพุทธมนต์ และถวายสังฆทาน เนื่องในอายุวัฒนมงคล 73 ปี พระภาวนาธรรมวิเทศ วิ. 670320 เนื่องในอายุวัฒนมงคล 73 ปี พระภาวนาธรรมวิเทศ วิ. พิธีเจิรญพุทธมนต์ และถวายสังฆทาน เนื่องในอายุวัฒนมงคล 73 ปี พระภาวนาธรรมวิเทศ วิ. 670320
live 2024-03-20

DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
live 2024-03-17  ช่วงที่1, 2
นักธุรกิจ...แต้มบุญสูง
คุณพงศธร แปลงไธสง
DMC