ายการตอนใหม่

พิธีบรรพชา โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ 2566 ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย พิธีบรรพชา โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ 2566
live 2023-12-09

พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เป็นพระอุปัชฌาย์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสานักต่างประเทศ ดูแล AEC ผู้ออกแบบชีวิต
2023-12-03  ช่วงที่1, 2
เพื่อสร้างผังสำเร็จข้ามชาติ
พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-11-26  ช่วงที่1, 2
พลิกชีวิตเจ้าแม่ซิดนี่ย์...สู่เส้นทางการสร้างบุญ
คุณเกศณิชย์ ศิริมาตย์ คุณชลนาถ นิลพันธ์
DMC
พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 661121 พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 661121
live 2023-11-21  ช่วงที่1, 2, 6

DMC
ผู้ออกแบบชีวิต พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสานักต่างประเทศ ดูแล AEC ผู้ออกแบบชีวิต
2023-11-19  ช่วงที่1, 2
เพื่อสร้างผังสำเร็จข้ามชาติ
พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน
DMC