ายการตอนใหม่

ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
live 2024-04-14  ช่วงที่1, 2
ตอน ชีวิตไม่ฉุกเฉิน...เพราะเดินทางธรรม
คุณชวลิต ปลั่งพรหม
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
live 2024-04-07  ช่วงที่1, 2
ชีวิตสมณะ...ความสุขที่เรียบง่ายในทุกวัน
พระซันเดอร์ เขมธมฺโม พระอาจารย์ภาษาท้องถิ่นประจำวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
live 2024-03-31  ช่วงที่1, 2
สุขไหนๆก็ไม่เท่าสุขแบบนี้
คุณพชรเอก ทิพยมาตา
DMC