ายการตอนใหม่

ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
live 2024-04-07  ช่วงที่1, 2
ชีวิตสมณะ...ความสุขที่เรียบง่ายในทุกวัน
พระซันเดอร์ เขมธมฺโม พระอาจารย์ภาษาท้องถิ่นประจำวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
live 2024-03-31  ช่วงที่1, 2
สุขไหนๆก็ไม่เท่าสุขแบบนี้
คุณพชรเอก ทิพยมาตา
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
live 2024-03-24  ช่วงที่1, 2
นักธุรกิจ...แต้มบุญสูง
คุณพงศธร แปลงไธสง
DMC
พิธีเจิรญพุทธมนต์ และถวายสังฆทาน เนื่องในอายุวัฒนมงคล 73 ปี พระภาวนาธรรมวิเทศ วิ. 670320 เนื่องในอายุวัฒนมงคล 73 ปี พระภาวนาธรรมวิเทศ วิ. พิธีเจิรญพุทธมนต์ และถวายสังฆทาน เนื่องในอายุวัฒนมงคล 73 ปี พระภาวนาธรรมวิเทศ วิ. 670320
live 2024-03-20

DMC