ายการตอนใหม่

พิธีถวายสังฆทาน แด่ คณะพุทธบุตรธรรมยาตรา ปีที่ 12 670131 ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยาย วัดพระธรรมกาย พิธีถวายสังฆทาน แด่ คณะพุทธบุตรธรรมยาตรา ปีที่ 12 670131
live 2024-01-31

DMC
พิธีถวายสังฆทาน แด่ คณะพุทธบุตรธรรมยาตรา ปีที่ 12 670130 ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยาย วัดพระธรรมกาย พิธีถวายสังฆทาน แด่ คณะพุทธบุตรธรรมยาตรา ปีที่ 12 670130
live 2024-01-30

DMC
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยราช พร้อมด้วยบูรพาจารย์ ผู้มีอุปการคุณต่อพระพุทธศาสนา และแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยราช พร้อมด้วยบูรพาจารย์ ผู้มีอุปการคุณต่อพระพุทธศาสนา และแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
live 2024-01-29

DMC
พิธีถวายสังฆทาน แด่ คณะพุทธบุตรธรรมยาตรา ปีที่ 12 670129 ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยาย วัดพระธรรมกาย พิธีถวายสังฆทาน แด่ คณะพุทธบุตรธรรมยาตรา ปีที่ 12 670129
live 2024-01-29

DMC
พิธีถวายสังฆทาน แด่ คณะพุทธบุตรธรรมยาตรา ปีที่ 12 670128 ณ อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (วัดบางปลา) อ.บางเลน จ.นครปฐม พิธีถวายสังฆทาน แด่ คณะพุทธบุตรธรรมยาตรา ปีที่ 12 670128
live 2024-01-28

DMC
พิธีถวายสังฆทาน แด่ คณะพุทธบุตรธรรมยาตรา ปีที่ 12 670127 ณ อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (วัดบางปลา) อ.บางเลน จ.นครปฐม พิธีถวายสังฆทาน แด่ คณะพุทธบุตรธรรมยาตรา ปีที่ 12 670127
live 2024-01-27

DMC
พิธีถวายสังฆทาน แด่ คณะพุทธบุตรธรรมยาตรา ปีที่ 12 670126 ณ อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (วัดบางปลา) อ.บางเลน จ.นครปฐม พิธีถวายสังฆทาน แด่ คณะพุทธบุตรธรรมยาตรา ปีที่ 12 670126
live 2024-01-26

DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2023-12-17  ช่วงที่1, 2
ฐานทัพสร้างบารมี (พระเถระปี 2566)
พระสถาพร มหาสุโข
DMC