าดก 500 ชาติ

ชาดก 500 ชาติ (อาสาตมันตชาดก) ชาดก 500 ชาติ
ตอนที่ 113 อาสาตมนต์ชาดก มนต์มายาหญิง ว่าด้วย หญิงเลวทราม