ผู้ออกแบบชีวิต

ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-05-22
ช่วงที่1, 2
พิสูจน์แล้ว...จึงเชื่อ
เปรมหทัย ชลิกเกอร์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-05-08
ช่วงที่1, 2
กัลยาณมิตรคือที่สุดแห่งพรหมจรรย์
อุบาสิกากาญจนา จันทร์ตรี
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-05-01
ช่วงที่1, 2
ครอบครัวสุขสันต์…เชื่อมั่นในบุญ
1.คุณธนภัทร จันทร์ทองทิพย์ 2. คุณณัฐกัญญา จันทร์ทองทิพย์ 3. คุณจุฑามาศ จันทร์ทองทิพย์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-04-24
ช่วงที่1, 2
สุดตัว สุดใจ ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร
คุณดรุณี พันธุ์โนราช(ฮิซามัทสึ)
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-04-17
ช่วงที่1, 2
เติมเต็มให้สำเร็จ ณ วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น
พระครูภาวนาญาณวิเทศ (รณรวี รวิปโภ)
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-04-10
ช่วงที่1, 2
รอดมา…เพื่อสร้างสันติสุข
พระชัยสิทธิ์ อริยวํโส
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-04-03
ช่วงที่1, 2
จากเด็กวัด...สู่ประธานกฐิน
วิมลรัตน์ เปล่งเจริญศิริชัย
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-03-27
ช่วงที่1, 2
สู้สุดใจ…อยู่ได้ด้วยบุญ
คุณจรรยาพร นากาอิ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-03-20
ช่วงที่1, 2
ปลื้มใจที่ได้เลือกเส้นทางนี้
คุณอัจพิมา เขื่อนคำ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-03-13
ช่วงที่1, 2
ใจใส...ไม่อยู่ในวิกฤติ
คุณคุณกิติยา ฟรังเค
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-03-06
ช่วงที่1, 2
เมื่อเปิดใจ...ก็ได้บุญ
คุณสุภาพร ฮาโทะริ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-02-27
ช่วงที่1, 2
ทุ่มสุดใจสร้าง 3 วัดในสวีเดน
คุณอุ้มฤดี มินไธสง สปีน่า
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-02-20
ช่วงที่1, 2
สร้างครอบครัว...ด้วยธรรม
1.คุณพรฤดี ศิริเลิศไชยากุล2.คุณวีระชัย ศิริเลิศไชยากุล
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-02-13
ช่วงที่1, 2
ชีวิตดีในต่างแดน เพราะมีบุญ
1.คุณปรมาภรณ์. ธรรมปริพัตรา 2.คุณPaul Patra
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-02-04
ช่วงที่1, 2
ปฏิบัติธรรม...นำชีวีมีสุข 650206
ดร.วิชชุดา สถลนันท์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-01-30
ช่วงที่1, 2
ครอบครัวอบอุ่น...สร้างบุญในสวีเดน
คุณกษมา อีริคสัน
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-01-23
ช่วงที่1, 2
ตอน กตัญญูรู้คุณ มีบุญนำทาง
ภญ.วรรณวิลัสดี กรคุณาพัทธ์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-01-09
ช่วงที่1, 2
ชีวิตนี้ ดีได้ ด้วยบุญ
คุณกาญจนา บุญเสนาะ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-01-09
ช่วงที่1, 2
ทุ่มสุดใจ สร้างวัดในแดนอาทิตย์อุทัย
คุณพรทิพย์ แซ่ลิ้ม
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-01-02
ช่วงที่1, 2
ผู้อาสา...ส่งความสุขใจ 650102
กฤษอนงค์ มณีไพโรจน์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-12-26
ช่วงที่1, 2
สวดมนต์แก้โรค พ้นโสก พ้นภัย
คุณปุ่น ทองอินทร์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-12-19
ช่วงที่1, 2, 6
หนทาง...แห่งการสร้างบุญ
คุณนีน่า บลอมเกรน
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-12-12
ช่วงที่1, 2, 6
กว่าจะมี...วัดพุทธเคปทาวน์ 641212
พระครูภาวนาคุณวิเทศ วิ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-12-05
ช่วงที่1, 2, 6
กลับตัว กลับใจ ได้ดีเพราะบวช
พระชาญชัย ปญฺญาวโร
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-11-28
ช่วงที่1, 2
หัวใจกัลยาณมิตร พิชิตทุกภารกิจ
คุณประทีป จีนเกิด
DMC