ผู้ออกแบบชีวิต

ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-11-28
ช่วงที่1, 2
หัวใจกัลยาณมิตร พิชิตทุกภารกิจ
คุณประทีป จีนเกิด
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-11-21
ช่วงที่1, 2
ครูผู้นำธรรมะ คุ้มใจ
คุณครูสฤษดิ์ ศรีพนมยง
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-11-14
ช่วงที่1, 2
สัมมาอาชีวะ พาชีวิตรุ่งเรือง
คุณปิยนุช ชุนอนันท์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-11-07
ช่วงที่1, 2
บทพิสูจน์..บุญมีจริง
ดร.โหมด วสุอนิญชิตา
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-10-31
ช่วงที่1, 2, 6
Inner Peace mentor ผู้นำความสุขส่งใจชาวโลก
อารยา อลิซ กรีน
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-10-24
ช่วงที่1, 2
20 พรรษาผ่านไปสุขใจที่ได้สร้างบุญ
พระมหาบุญฤทธิ์ อิทฺธิปุญฺโญ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-10-17
ช่วงที่1, 2
สร้างคนดีศรีกำแพงเพชร
พระพิทักษ์ คุณารกฺโข
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-10-03
ช่วงที่1, 2, 6
รู้อะไร ไม่สู้..รู้วิชชา
ภญ.พัทธนันท์ ปริสัญณุตานนท์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-09-26
ช่วงที่1, 2
นักสร้างบารมีรุ่นใหม่..หัวใจอิ่มบุญ
คุณปิ่นหทัย เตชะรัตน์พงษ์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-09-19
ช่วงที่1, 2, 6
มหาเปรียญผู้พากเพียร สู่การเผยแผ่สันติภาพในแดนเสรีภาพ
พระมหาวิโรจน์ ญาณวิโรจโน ป.ธ.9
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-09-12
ช่วงที่1, 2
โอกาสที่ได้มาด้วยบุญ
จิรสิทธิ์ โตสวัสดิ์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-09-05
ช่วงที่1, 2, 6
ฟูใจเมื่อได้สั่งสมบุญ
รสสวรรณ พีวาเลค
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-08-29
ช่วงที่1, 2, 6
กว่าจะเป็น...วัดพระธรรมกายเกาลูน
พระมหาภูริวัฒน์ ฌานวิชฺโช
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-08-22
ช่วงที่1, 2, 6
เปิดใจ...ด้วยธรรม
พระวัชระ จิตสํวโร
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-08-08
ช่วงที่1, 2, 6
สมาธิเชื่อมใจ สร้างสันติภาพ
อุบาสิกานารี คงปาน
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-08-01
ช่วงที่1, 2, 6
ปลูกด้วยรัก ฟูมฟักด้วยศรัทธา
สิบตำรวจโทแสงเดือน แพงไพรี (Collier) ด.ญ.แองเจลลีน ภัควลัญชญ์ Collier
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-07-25
ช่วงที่1, 2, 6
บัณฑิตที่โลกต้องการ
คุณวรเมธ มลาศาสตร์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-07-11
ช่วงที่1, 2
เพราะ ZOOM จึงได้เชื่อมบุญ
คุณทัศนา จาค๊อปซั้น ผู้นำบุญประเทศสวีเดน
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-07-04
ช่วงที่1, 2
โลกสว่าง เพราะใจเราสว่าง
คุณพิมพ์ณิศา เนื่องมัจฉา
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-06-27
ช่วงที่1, 2
ปลื้มบุญ เปี่ยมสุข
ชมพูนุช ป่วนเมืองปัก
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-06-13
ช่วงที่1, 2, 6
เปลี่ยนโลกโซเชียล ให้เป็นบุญ
วัชลี ฟรานซ์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-06-06
ช่วงที่1, 2
ทำทุกอย่างที่เป็นบุญ
ทวี-ปิ๊กกี้ กรุ๊ปเมอร์เลอร์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-05-30
ช่วงที่1, 2
ชีวิตปลดล็อค...ด้วยบุญ 640530
พิไลพร พุ่มไสว
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-05-22
ช่วงที่1, 2
กัลยาณมิตร ที่โลกต้องการ 640523
ณัชศุภางค์ เทพกุญชร
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-05-14
ช่วงที่1, 2, 6
สร้างพลังใจด้วยบุญ
ฐิติยา แฮร์เทล
DMC