ผู้ออกแบบชีวิต

ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-08-14
ช่วงที่1, 2
ชีวิตสมบูรณ์ได้เพราะบุญ
คุณจินดาภรณ์ ตั่ง
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-08-07
ช่วงที่1, 2
พลิกชีวิตเจ้าแม่เงินกู้...สู่เส้นทางบุญ
คุณสร้อย รุประมาณ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-07-31
ช่วงที่1, 2
ติดจรวดสร้างบุญ
คุณพนัชกร วี่ มาร์ควาด
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-07-24
ช่วงที่1, 2
อัศจรรย์พลังสวดมนต์ โดย คุณลำดวน พุกกอร์ด 650721
คุณลำดวน พุกกอร์ด
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-07-17
ช่วงที่1, 2
จากสามเณร...สู่ผู้นำความสว่างที่ไอซ์แลนด์
พระมหาสมบัติ ธัมมทีโป
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-07-10
ช่วงที่1, 2
ครูผู้สร้าง…ศีลธรรม
คุณพิมพ์ลดา บุญลา
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-07-03
ช่วงที่1, 2
ชีวิตคิดบวกได้ด้วยใจที่มีพลัง
อนุสรณ์ หนองนา
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-06-26
ช่วงที่1, 2
โอกาสดีๆ ชีวิตดีๆ เมื่อมีธรรมะนำทาง
อรทัย พลทองมาก
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-06-19
ช่วงที่1, 2
ได้ลูกเก่งและดีเมื่อเข้าวัดนี้
คุณจันทรัศม์ วงศ์พึ่งไชย
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-06-12
ช่วงที่1, 2
จากเด็กวัด...สู่ประธานบริษัท
คุณเอกวัฒน์ รัตนสิริอำไพ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-05-29
ช่วงที่1, 2
ทุกข์ได้…ก็สุขได้
คุณวาสนา ศรีสม
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-05-22
ช่วงที่1, 2
พิสูจน์แล้ว...จึงเชื่อ
เปรมหทัย ชลิกเกอร์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-05-08
ช่วงที่1, 2
กัลยาณมิตรคือที่สุดแห่งพรหมจรรย์
อุบาสิกากาญจนา จันทร์ตรี
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-05-01
ช่วงที่1, 2
ครอบครัวสุขสันต์…เชื่อมั่นในบุญ
1.คุณธนภัทร จันทร์ทองทิพย์ 2. คุณณัฐกัญญา จันทร์ทองทิพย์ 3. คุณจุฑามาศ จันทร์ทองทิพย์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-04-24
ช่วงที่1, 2
สุดตัว สุดใจ ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร
คุณดรุณี พันธุ์โนราช(ฮิซามัทสึ)
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-04-17
ช่วงที่1, 2
เติมเต็มให้สำเร็จ ณ วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น
พระครูภาวนาญาณวิเทศ (รณรวี รวิปโภ)
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-04-10
ช่วงที่1, 2
รอดมา…เพื่อสร้างสันติสุข
พระชัยสิทธิ์ อริยวํโส
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-04-03
ช่วงที่1, 2
จากเด็กวัด...สู่ประธานกฐิน
วิมลรัตน์ เปล่งเจริญศิริชัย
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-03-27
ช่วงที่1, 2
สู้สุดใจ…อยู่ได้ด้วยบุญ
คุณจรรยาพร นากาอิ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-03-20
ช่วงที่1, 2
ปลื้มใจที่ได้เลือกเส้นทางนี้
คุณอัจพิมา เขื่อนคำ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-03-13
ช่วงที่1, 2
ใจใส...ไม่อยู่ในวิกฤติ
คุณคุณกิติยา ฟรังเค
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-03-06
ช่วงที่1, 2
เมื่อเปิดใจ...ก็ได้บุญ
คุณสุภาพร ฮาโทะริ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-02-27
ช่วงที่1, 2
ทุ่มสุดใจสร้าง 3 วัดในสวีเดน
คุณอุ้มฤดี มินไธสง สปีน่า
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-02-20
ช่วงที่1, 2
สร้างครอบครัว...ด้วยธรรม
1.คุณพรฤดี ศิริเลิศไชยากุล2.คุณวีระชัย ศิริเลิศไชยากุล
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-02-13
ช่วงที่1, 2
ชีวิตดีในต่างแดน เพราะมีบุญ
1.คุณปรมาภรณ์. ธรรมปริพัตรา 2.คุณPaul Patra
DMC