ผู้ออกแบบชีวิต

ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-08-01
ช่วงที่1, 2, 6
ปลูกด้วยรัก ฟูมฟักด้วยศรัทธา
สิบตำรวจโทแสงเดือน แพงไพรี (Collier) ด.ญ.แองเจลลีน ภัควลัญชญ์ Collier
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-07-25
ช่วงที่1, 2, 6
บัณฑิตที่โลกต้องการ
คุณวรเมธ มลาศาสตร์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-07-11
ช่วงที่1, 2
เพราะ ZOOM จึงได้เชื่อมบุญ
คุณทัศนา จาค๊อปซั้น ผู้นำบุญประเทศสวีเดน
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-07-04
ช่วงที่1, 2
โลกสว่าง เพราะใจเราสว่าง
คุณพิมพ์ณิศา เนื่องมัจฉา
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-06-27
ช่วงที่1, 2
ปลื้มบุญ เปี่ยมสุข
ชมพูนุช ป่วนเมืองปัก
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-06-13
ช่วงที่1, 2, 6
เปลี่ยนโลกโซเชียล ให้เป็นบุญ
วัชลี ฟรานซ์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-06-06
ช่วงที่1, 2
ทำทุกอย่างที่เป็นบุญ
ทวี-ปิ๊กกี้ กรุ๊ปเมอร์เลอร์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-05-30
ช่วงที่1, 2
ชีวิตปลดล็อค...ด้วยบุญ 640530
พิไลพร พุ่มไสว
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-05-22
ช่วงที่1, 2
กัลยาณมิตร ที่โลกต้องการ 640523
ณัชศุภางค์ เทพกุญชร
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-05-14
ช่วงที่1, 2, 6
สร้างพลังใจด้วยบุญ
ฐิติยา แฮร์เทล
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-05-09
ช่วงที่1, 2, 6
ชีวิตสุดขั้ว สั่งสมบุญสุดขีด
นันทนา นิโคล บุญเถลิงศักดิ์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-05-02
ช่วงที่1, 2
หัวใจราชินีที่ดิน
พรมณี สิงห์ทอง
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-04-25
ช่วงที่1, 2, 6
รอดปลอดภัย...เพราะบุญอยู่เบื้องหลัง
คุณนภาพร บุญมาก,คุณปิ่นรัฐ บุญสิริรัศมีกุล
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-04-18
ช่วงที่1, 2, 6
หนุ่มนักบริหาร รักการสร้างบารมี
ปิยะวัฒน์ ชรารินทร์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-04-11
ช่วงที่1, 2, 6
ปลูกศรัทธา ด้วยพระสัทธรรม
พระสมุห์สุชยา มุนิเสฏฺโฐ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-04-04
ช่วงที่1, 2
พระรัตนตรัย คุ้มใจ คุ้มภัย
กนกวรรณ โวไลน์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-03-21
ช่วงที่1, 2, 6
ไกด์นำใจ..นำบุญ
พิสมัย เดชพงษ์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-03-14
ช่วงที่1, 2, 6
ต้นแบบสำคัญกว่าคำสอน
วารุฒน์ กล่ำเสือ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-03-07
ช่วงที่1, 2
แม้อยู่ไกล..แต่ใจไม่ห่างบุญ
จำเนียร เฮ่งซุ้น
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-02-14
ช่วงที่1, 2
จากสจ๊วต สู่นักบวช เพื่อสร้างสันติภาพ
พระภาสุระ ทนฺตมโน
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-01-09
ช่วงที่1, 2
สมณะสัญญา สู่การสร้างบารมีในต่างแดน
พระมหาเอกมล ปัญญาชโย
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-01-03
ช่วงที่1, 2
เตรียมความพร้อมสู่ศึกชิงภพ
จุฑาทิพย์ พัฒนธนาวิสุทธิ์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-12-27
ช่วงที่1, 2
บวชให้พ่อแม่เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์
คุณชวลิต เนียมสุวรรณ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-12-20
ช่วงที่1, 2
ชวนบวช พลิกชีวิต
มัญธนา ปทุมวัน,ประกายพฤกษ์ ปทุมวัน
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2020-12-13
ช่วงที่1, 2
ปลูกศรัทธา ให้สว่าง ที่ปีนัง
ธิดารัตน์ คทาวุธพูนพันธ์
DMC