ผู้ออกแบบชีวิต

ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-02-04
ช่วงที่1, 2
ปฏิบัติธรรม...นำชีวีมีสุข 650206
ดร.วิชชุดา สถลนันท์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-01-30
ช่วงที่1, 2
ครอบครัวอบอุ่น...สร้างบุญในสวีเดน
คุณกษมา อีริคสัน
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-01-23
ช่วงที่1, 2
ตอน กตัญญูรู้คุณ มีบุญนำทาง
ภญ.วรรณวิลัสดี กรคุณาพัทธ์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-01-09
ช่วงที่1, 2
ชีวิตนี้ ดีได้ ด้วยบุญ
คุณกาญจนา บุญเสนาะ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-01-09
ช่วงที่1, 2
ทุ่มสุดใจ สร้างวัดในแดนอาทิตย์อุทัย
คุณพรทิพย์ แซ่ลิ้ม
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2022-01-02
ช่วงที่1, 2
ผู้อาสา...ส่งความสุขใจ 650102
กฤษอนงค์ มณีไพโรจน์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-12-26
ช่วงที่1, 2
สวดมนต์แก้โรค พ้นโสก พ้นภัย
คุณปุ่น ทองอินทร์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-12-19
ช่วงที่1, 2, 6
หนทาง...แห่งการสร้างบุญ
คุณนีน่า บลอมเกรน
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-12-12
ช่วงที่1, 2, 6
กว่าจะมี...วัดพุทธเคปทาวน์ 641212
พระครูภาวนาคุณวิเทศ วิ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-12-05
ช่วงที่1, 2, 6
กลับตัว กลับใจ ได้ดีเพราะบวช
พระชาญชัย ปญฺญาวโร
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-11-28
ช่วงที่1, 2
หัวใจกัลยาณมิตร พิชิตทุกภารกิจ
คุณประทีป จีนเกิด
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-11-21
ช่วงที่1, 2
ครูผู้นำธรรมะ คุ้มใจ
คุณครูสฤษดิ์ ศรีพนมยง
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-11-14
ช่วงที่1, 2
สัมมาอาชีวะ พาชีวิตรุ่งเรือง
คุณปิยนุช ชุนอนันท์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-11-07
ช่วงที่1, 2
บทพิสูจน์..บุญมีจริง
ดร.โหมด วสุอนิญชิตา
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-10-31
ช่วงที่1, 2, 6
Inner Peace mentor ผู้นำความสุขส่งใจชาวโลก
อารยา อลิซ กรีน
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-10-24
ช่วงที่1, 2
20 พรรษาผ่านไปสุขใจที่ได้สร้างบุญ
พระมหาบุญฤทธิ์ อิทฺธิปุญฺโญ
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-10-17
ช่วงที่1, 2
สร้างคนดีศรีกำแพงเพชร
พระพิทักษ์ คุณารกฺโข
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-10-03
ช่วงที่1, 2, 6
รู้อะไร ไม่สู้..รู้วิชชา
ภญ.พัทธนันท์ ปริสัญณุตานนท์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-09-26
ช่วงที่1, 2
นักสร้างบารมีรุ่นใหม่..หัวใจอิ่มบุญ
คุณปิ่นหทัย เตชะรัตน์พงษ์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-09-19
ช่วงที่1, 2, 6
มหาเปรียญผู้พากเพียร สู่การเผยแผ่สันติภาพในแดนเสรีภาพ
พระมหาวิโรจน์ ญาณวิโรจโน ป.ธ.9
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-09-12
ช่วงที่1, 2
โอกาสที่ได้มาด้วยบุญ
จิรสิทธิ์ โตสวัสดิ์
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-09-05
ช่วงที่1, 2, 6
ฟูใจเมื่อได้สั่งสมบุญ
รสสวรรณ พีวาเลค
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-08-29
ช่วงที่1, 2, 6
กว่าจะเป็น...วัดพระธรรมกายเกาลูน
พระมหาภูริวัฒน์ ฌานวิชฺโช
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-08-22
ช่วงที่1, 2, 6
เปิดใจ...ด้วยธรรม
พระวัชระ จิตสํวโร
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2021-08-08
ช่วงที่1, 2, 6
สมาธิเชื่อมใจ สร้างสันติภาพ
อุบาสิกานารี คงปาน
DMC