Boon news

Boon news 1.คณะผู้มีบุญและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม ลงพื้นที่ชวนบวช 2.ขยายข่าว มีบุญมากได้เกิดเป็นผู้ชาย แต่น่าเสียดาย ถ้าไม่ได้บวช 3.วัดคลองชันร่วมเทศบาลเมืองลาดสวาย ประชุมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ 4.นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรลำพูน เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพ 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย 5.ชพส. จัดโครงการเครือข่ายห้องเรียนสีขาว รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 6.โครงการเข้าค่ายอบรมศีลธรรมโรงเรียนบ้านมูซอ 7. TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 8.วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น 9.วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมลิมบวร์ก Boon news
2019-07-05
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน