Boon news

Boon news 1.ขยายข่าวบุญ ศ.ปฏิบัติธรรมพุทธอุทยานแก้วบูรพา ทอดกฐินสร้างบุญให้เต็มปรี่ เติมบารมีให้เต็มเปี่ยม 2.ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี 3.วัดคลองสอง จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี 4.ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี 5.วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมถวายกฐินนานาชาติ ณ วัดคีรีรม 6.กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี v-star รร.เจริญดีวิทยา จ.ปทุมธานี 7.ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 8.วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี 9.พิธีทอดกฐินสามัคคีฉลองครบรอบ 20 ปี วัดพระธรรมกายสิงคโปร์ Boon news
2019-10-30
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1.ธุดงคสถานล้านนา จัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 2.ขยายข่าวบุญ พิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างถังน้ำจุ 300000 ณ ศ.อบรมเยาวชนกาญจนบุรี 3.ศูนย์ปฏิบัติธรรมฉะเชิงเทรา จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี.docx 4.กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star รร.โสตศึกษาเทพรัตน์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 5.ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีแผ่นดินแก้ว 6.คณะกัลยาณมิตรอ.เบตง ร่วมตักบาตรวันออกพรรษา 7.ธุดงคสถานเมืองลพบุรี จัดอบรมศีลธรรม นศ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลพบุรี 8.วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี 9.วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เปิดโครงการวัด ประชา สร้างสุข Boon news
2019-10-24
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1.พระธรรมทายาทร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2.ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา 3.มูลนิธิธรรมกาย ถวายกฐินนานาชาติ ณ วัดนวบัณฑิต จิตตะกอง 4.วัดเมืองคง จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี 5.เด็กดี V-star จ.ตราด ทอดกฐินสัมฤทธิ์ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 6.ธุดงคสถานนครธรรม จัดโครงการบรรพชาสามเณร 7.สามเณรศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย บิณฑบาตโปรดญาติโยม 8.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 9.วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี 10.วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี Boon news
2019-10-22
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1.จจ.ปทุมธานี มอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเจ้าคณะตำบล 2.ขยายข่าวบุญ บวชเปลี่ยนชีวิต พระตะวัน สุภทฺโท 3.ชมรมปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ จัดปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 126 4.ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น จัดโครงการบรรพชาสามเณร 5.ศูนย์ปฏิบัติธรรมบัวสวรรค์ จัดพิธีตักบาตรฉลองสามเณรบวชใหม่ 6.รร.ผู้สูงอายุบ้านถิ่น ม๋วนใจ๋ ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.นร.รร.บ้านทัพกระบือ ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 8.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 9.วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานบุญ 135ปีพระมงคลเทพมุนี 10.วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ Boon news
2019-10-19
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1.กิจกรรมงานบุญตักบาตร พุทธประเพณี ปีที่ 3 ณ เทอร์มินอล 21 โคราช 2.ศูนย์ปฏิบัติธรรมบัวสวรรค์ จัดโครงการบรรพชาสามเณรหน่อแก้วรุ่นที่ 4 3.คณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 4.ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง จัดงานบุญถวายสลากภัต 5.ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีบุพเปตพลี 6.ชพส.จัดค่าย V-Star Thailand รุ่นที่ 12 7.เสียงสวรรค์จากล้านนา โรงเรียนวัดร้องอ้อ จังหวัดเชียงใหม่ 8.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 9.วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญครบรอบ 135 ปี พระมงคลเทพมุนี 10.วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น Boon news
2019-10-16
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1.วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่28 2.วัดพระธรรมกาย จัดกิจกรรมเสาร์สร้างสุข 3.จจ.ปทุมธานี ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดพระธรรมกาย 4.ธุดงคสถานล้านนา จัดปฏิบัติธรรมธุดงค์แก้วล้านนารุ่นที่ 84 5.พิธียกเสาเอกอาคาร 109 ปี มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง 6.ศูนย์ปฏิบัติธรรมอบรมเยาวชนอำเภอวังเจ้า จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานี จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรวันออกพรรษา 8.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 9.วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันครบรอบ 135 ปีพระมงคลเทพมุนี 10.วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีบูชาข้าวพระ Boon news
2019-10-15
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.