Boon news

Boon news 1.วัดพระธรรมกาย จัดกิจกรรมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2.ชาวเวียดนาม เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย 3.โครงการอบรมเยาวชนพัฒนาชุมชนต้นกล้าศีลธรรม รุ่นที่ 2 4.ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดสัมมนารวมพลังพิชิตเป้าสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 5.กิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน ปีที่ 2 ณ รร.บ้านทุ่งเลน 6.ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์หมู่บ้านศีล 5 ประจำสัปดาห์ 7.บ้านกัลฯจุฑาทิพย์ รื่นระรส เปิดบ้านจัดสวดมนต์ 8.ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการบ้านกัลยาณมิตร world news 1.วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น 2.วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานบุญวันคล้ายวันละสังขารคุณยายฯ Boon news
2018-09-14
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2.วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ 3.พิธีสมโภชน์พระประธาน พระธรรมกาย ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านโพธิ์ 4.กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม 5.ชพส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนบ้านหนองพลับ 6.พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ 7.ศูนย์ปฏิบัติธรรมธุดงค์สถานอำนาจเจริญ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร world news 1.วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ 2.ชาวท้องถิ่นมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ 3.วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ Boon news
2018-09-10
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2.ชาวจีน มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย 3.พิธีตักบาตรพระ 1250 รูป อำเภอสันทราย 4.รร.คลองนกกระทุง ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 5.นักเรียนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมค่ายอบรมศีลธรรม 6.กัลฯสม มูลมี อ.ห้วยผึ้ง เปิดบ้านกัลยาณมิตรครั้งแรกจัดสวดมนต์ 7.สัมมนายกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 11 world news 1.วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ 2.วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ 3.วัดพระธรรมกายลอนดอน สอนสมาธิชาวท้องถิ่น 4.วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีถวายคิลานเภสัช Boon news
2018-09-06
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2.คณะสงฆ์จ.ปทุมธานี ประชุมขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ 3.ธุดงคสถานล้านนา พิธีจุดประทีปเนื่องในวันพระ 4.ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง จัดพิธีทอดผ้าป่า 5.รายงาน....รร.เทศบาลบ้านท้ายช้าง ร่วมกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม 6.กิจกรรมเข้าค่ายศีลธรรม นร.โรงเรียนบ้านป่าแดงวิทยา 7.จ.บุรีรัมย์ขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 จัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมในสถานศึกษา 8.รร.นุ่นประสงค์ จัดโครงการห้องเรียนศีลธรรม world news 1.วัดพระธรรมกายโอซาก้าจัดพิธีบูชาข้าวพระ 2.วัดพระธรรมกายนอร์ธสวีเดน จัดพิธีบูชาข้าวพระ 3.วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีบูชาข้าวพระ 4.วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญบูชาข้าวพระ Boon news
2018-09-04
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2.พิธีบรรพชาโครงการบูชาธรรมรุ่น 101 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 3.รายงาน สายธารน้ำใจ จากมูลนิธิธรรมกายส่งถึงผู้ประสบน้ำท่วม จ.เพชรบุรี 4.ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดเทศกาลงานบุญนานาชาติ ปีที่ 5 5.ชพส. จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ภาคเหนือ 6.ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จัดกิจกรรมค่ายอบรมศีลธรรม 7.ชมรมสร้างเสริมคนดีสากล จัดปฏิบัติธรรมพิเศษ รุ่นที่ 97 world news 1.วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดงานบุญเนื่องในวันธรรมชัย 2.วัดพระธรรมกายดีซี จัดกิจกรรมงานบุญวันธรรมชัย 3.วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดงานวันธรรมชัย ทั่วไทย ทั่วโลก Boon news
2018-09-01
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2.ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ 3.ออกประกาศเรื่องห้ามบุคคลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเข้าวัดพระธรรมกาย 4.พระธรรมทายาทธุดงคสถานลำพูน ออกบิณฑบาตโปรดญาติโยม 5.ศูนย์ปฏิบัติธรรมยโสธร จัดพิธีทอดผ้าป่าซื้อที่ดิน 6.ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงราย จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างสุขพิมาน 7.ชมรมพุทธรักษา 4 จังหวัดชายแดนใต้ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างทุกสิ่ง 8.ที่พักสงฆ์แก้วโก-ลก จัดพิธีถวายกระเบื้องมุงหลังคาวิหารธรรม 9.ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์ร่วมกับ รร.บรมธาตุทุ่งยั้ง จัดอบรมศีลธรรม world news 1.วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดงานบุญวันธรรมชัย 2.วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดงานบุญวันธรรมชัย 3.วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดงานบุญวันธรรมชัย 4.วัดพุทธฮัมบวร์กจัดปฏิบัติธรรมเมืองเบลีเฟรด Boon news
2018-08-31
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2.ศูนย์อบรมผาสุกวนิชจัดงานบุญประจำปี ครั้งที่ 14 3.พิธีทอดผ้าป่าสร้างโรงครัวมหาทานบารมี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี 4.สาธุชนร่วมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม 5.ธุดงคสถานร้อยเอ็ด จัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 6.ที่พักสงฆ์แก้วโก-ลก จัดพิธีถวายกระเบื้องมุงหลังคาวิหารธรรม 7.ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีบุญปุพพเปตพลี world news 1.วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานวันธรรมชัย 2.วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีทอดผ้าป่าวันธรรมชัย 3.วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานวันธรรมชัย 4.วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์ ทั่วไทย ทั่วโลก Boon news
2018-08-30
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.พิธีประดิษฐานดวงแก้วมณีโชติรส บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ 2.วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3.วัดพระธรรมกาย รับโล่และรางวัลสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาดีเด่นหนกลาง 4.มูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.เพชรบุรี 5.พิธีตักบาตร ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวสตรีแกนนำบนพื้นที่สูง 6.พิธีทอดผ้าป่ามุงกระเบื้องหลังคาชุดสุดท้ายอาคารแก้วสารพัดนึก 7.พิธีเปิดโครงการเผยแผ่พระธรรมทูต จังหวัดนครราชสีมา world news 1.วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดงานบุญวันธรรมชัย 2.วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญวันธรรมชัย 3.ชาวท้องถิ่นเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ ทั่วไทย ทั่วโลก Boon news
2018-08-29
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันธรรมชัย 2.วัดพระธรรมกาย จัดพิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3.พิธีตัดปอยผมโครงการอุปสมบทหมู่ครอบรอบ 101 ปี ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 4.ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรม 5.ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อปรับภูมิทัศน์ 6.ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 7.กิจกรรมสวดมนต์เทอมินอล 21 โคราช หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 8.สถานศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร world news 1.วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันธรรมชัย 2.วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดงานบุญวันธรรมชัย 3.วัดพระธรรมกายกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีทอดผ้าป่า Boon news
2018-08-28
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายยารักษาโรค 2.วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3.วัดพระธรรมกาย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดน่าน อีก 500ถุง 4.วัดพระธรรมกาย ออกประกาศเรื่องการรับฟังข้อมูลข่าวสารที่อ้างถึงอิทธิปาฏิหาริย์ 5.พระภิกษุพร้อมด้วยสาธุชนชาวเวียดนาม เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย 6.ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม (เพชรตะวัน) จัดสวดมนต์ประจำสัปดาห์ 7.โรงเรียนปทุมราชวงศา จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร world news 1.วัดพระธรรมกายบอร์คโด จัดโครงการบวชอุบาสิกาแก้ว เนื่องในวันธรรมชัย 2.วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสวดพระอภิธรรมอุทิศส่วนกุศล 3.วัดพระธรรมกายชิคาโกจัดประชุม Chamber of Commerce ทั่วไทย ทั่วโลก Boon news
2018-08-25
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตนสูตร 2.พิธีถวายทุนการศึกษาและเปิดศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน 3.ชาวเกาหลี เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย 4.รร.ไทยรัฐวิทยา 69 จัดสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า 5.ธุดงคสถานพิษณุโลก จัดพิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย 6.รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.รร.ตากใบ เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมค่ายศีลธรรม world news 1.วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล 2.วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล 3.โครงการอบรมศีลธรรมเพื่อพัฒนาความรู้ของนักสร้างบารมี ปีที่ 2 ทั่วไทย ทั่วโลก Boon news
2018-08-23
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.นครหลวง 6 จัดปฏิบัติธรรมรวมใจผู้นำบุญ 2.พุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์เข้าพรรษา 3.วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 4.รายงาน...พิธีทอดผ้าป่า ซื้อที่ดินเขตสังฆาวาส ณ ศ.ปฏิบัติธรรม ธรรมธารา สายไหม 5.ประชุมคณะสงฆ์ไวยาวัจกรและคณะกรรมการวัด ณ ธุดงคสถานพิษณุโลก 6.พิธีทอดผ้าป่าซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองพล world news 1.วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีส่งคืนลูกแก้ว 2.วัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริการ่วมงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทย 3.วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์ 4.วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เมือง Rochester Boon news
2018-08-22
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.สมาชิกเขตในพร้อมใจสวดธัมมจักฯ บูชาธรรมวันธรรมชัย 2.คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายทำสามีจิกรรมแด่เจ้าคณะปกครอง จ.ปทุมธานี 3.วัดพระธรรมกาย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.น่าน 4.พิธีทอดผ้าป่าซื้อที่ดินศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง และสร้างหอฉันธุดงคสถานปราจีนบุรี 5.พิธีทอดผ้าป่าครบรอบ 7 ปี ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม 6.ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัว 7.ชพส.จัด Speech Contest ครั้งที่ 5 รอบชิงชนะเลิศ world news 1.องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ จัดประชุมสมัยสามัญ 2.วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์ 3.วัดพระธรรมกายดีซี จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น 4.วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล ทั่วไทย ทั่วโลก Boon news
2018-08-21
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่รุ่นวันธรรมชัย 2.ชพส.จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม 3.ชาวศรีลังกา เดินทางมาเยี่ยมวัดพระธรรมกาย 4.ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี 5.คณะสงฆ์ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันแสดงสามีจิกรรมทำวัตรพระผู้ใหญ่ 6.รร.ใน จ.ร้อยเอ็ด จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.รร. วัดลำพระยา อบรมศีลธรรม world news 1.วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีส่งมอบลูกแก้วโครงการอบรมธรรมทายาทหญิง 2.วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร 3.วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์ 4.วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์ ทั่วไทย ทั่วโลก Boon news
2018-08-20
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.วัดพระธรรมกาย จัดงานวันมหารำลึก ครั้งที่29 2.ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา จัดพิธีปุพเปตพลี 3.ศูนย์ปฏิบัติธรรมธุดงคสถานแก่นตะวัน จัดพิธีทอดผ้าป่า 4.รายงานข่าว โครงการอบรมศีลธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 5.ชพส.จัดพิธีมอบโล่โครงการครูผู้นำบุญฟื้นฟูศีลธรรมโลก 6.จ.สระบุรีมอบหนังสือสวดมนต์พร้อมลำโพงแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 7.รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร world news 1.วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2.วัดพระธรรมกายไทเป จัดพิธีทอดผ้าป่า 3.วัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์ จัดงานบุญครบรอบ 2 ปี 4.วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์ ทั่วไทย ทั่วโลก Boon news
2018-08-18
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.พิธีมอบประกาศนียบัตรบาลี ชั้นประโยค 4-5-7-8 2.รายงานวันสามเณรอินเตอร์ 3.ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ 4.ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ เพชรบุรี ร่วมถวายน้ำปานะแด่คณะสงฆ์ 5.ธุดงคสถานลพบุรีจัดอบรมศีลธรรม รร.อนุบาลลพบุรี 6.นศ.ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการสร้างคนดี ศรีอยุธยา 7.รร.เทศบาล 5 วัดประชาภิรมย์ เข้าค่ายอบรมศีลธรรม world news 1.วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองสตุทท์การ์ท 2.วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น 3.วัดพระธรรมกายดีซี จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น 4.วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดงานบุญวันอาทิตย์ ทั่วไทย ทั่วโลก Boon news
2018-08-17
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน