Boon news

Boon news 1.สัมมนาวิชาการธรรมธารา เรื่อง วัคซีนชาวพุทธไทย 2.พิธีตัดปอยผมและปลงผมโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 3.ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเบญจธรรม จัดพิธีตัดปอยผมรุ่นเข้าพรรษา 4.รายงานสัมภาษณ์ สถาปนาสร้างถนนแก้วธรรมวิถี ศ.ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ 5.พิธีบรรพชาสามเณร ปีที่ 2 ณ วัดมาดาฉะ โบโดวิหาร 6.รร.บ้านย่านใหญ่ จัดอบรมศีลธรรม world news 1.พิธีลาสิกขาพระธรรมทายาทนานาชาติ ยุโรป รุ่นที่ 6 2.วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์ 3.วัดพระธรรมกายไทเป จัดงานบุญวันอาทิตย์ ทั่วไทย ทั่วโลก 1.ศูนย์ฯ อำเภอวังเจ้าชวนชายไทยบวชเข้าพรรษา 2.ธารน้ำใจคนไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมญี่ปุ่น 3.สามเณรภาคฤดูร้อน วธก.แคลิฟอร์เนีย เดินธรรมยาตรา Boon news
2018-07-16
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.พิธีตัดปอยผม ธทย.นานาชาติ 2 โครงการ 2.วัดพระธรรมกาย จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา 3.รายงาน ธรรมยาตรา เพื่อตอกย้ำศรัทธาชาวพุทธให้รักในพระพุทธศาสนา 4.ศ.ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ 5.นร.รร.เตรียมอุดมพัฒนาการ เชียงราย ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 6.โครงการค่ายต้นกล้ารุ่นที่ 5 7.ศูนย์พังงา จัดอบรม UG 5 ให้นร.รร.เทศบาลบ้านท้ายช้าง world news 1.วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดพิธีปุพพเปตพลี 2.พิธีปิดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน 3.วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดงานบุญวันอาทิตย์ ทั่วไทย ทั่วโลก 1.ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม จ.ร้อยเอ็ดจัดสวดธัมมจักฯ 2.Pray for Japan วัดพระธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยญี่ปุ่น 3.บรรยากาศการอบรมพระธรรมทายาท ณ วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ Boon news
2018-07-14
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.พุทธศาสนิกชนร่วมรับบุญคัดหินเกล็ดวันสุดท้าย 2.พระนิสิตจากสถาบันธรรมชัย ศึกษาดูงานโครงการหน้าบ้านน่ามอง 3.รายงาน ชาวคลองสามรวมใจสร้างบุญใหญ่ถวายเทียนพรรษา 4.ส.ณ.พุฒิพงศ์ ล่ำสัน แหล่ให้พรญาติโยมงานบุญทอดผ้าป่า ศ.อุทัยแสง 5.กัลฯนิยม จันทร์บาล เปิดบ้านจัดสวดมนต์ world news 1.วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น 2.วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองทุนปัญญาบารมี 3.วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานบุญวันอาทิตย์ ทั่วไทย ทั่วโลก 1.ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรจัดอบรม UG5 2.วัดพระธรรมกายไซตามะมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยญี่ปุ่น 3.ศูนย์ปฏิบัติธรรมโจฮันเนสเบิร์กสอนสมาธิแก่เด็กแอฟริกา Boon news
2018-07-13
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.วัดพระธรรมกาย จัดพิธีปุพพเปตพลี 2.ผู้แทนวัดพระธรรมกาย ร่วมวันเกิด 30 ปี NBT 3.ชาวศรีลังกา เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย 4.พระธรรมทายาทร่วมกับชาวบ้านบำรุงศาสนสถาน 5.รายงาน พิธีทอดผ้าป่า สถาปนาถนนสายทองคำ สุวรรณวิถี ศ.ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง 6.กัลฯฉวีวรรณ ศรีสังข์ เปิดบ้านจัดสวดมนต์ประจำสัปดาห์ world news 1.วัดพระธรรมกายลอนดอน สอนสมาธิชาวท้องถิ่น 2.วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายคิลานเภสัช 3.วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา 4.วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ทั่วไทย ทั่วโลก 1.ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สรวยจัดโครงการสวดมนต์เข้าพรรษา 2.ธุดงคสถานชลบุรีจัดอบรมศีลธรรมแก่เยาวชน 3.วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ Boon news
2018-07-12
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.นร.จ.ปทุมธานี ร่วมกิจกรรมห้องเรียนศีลธรรมต้นแบบ4.0 2.ธุดงคสถานนครธรรม จัดงานบุญครบรอบ 7 ปี 3.รายงานข่าว บวชเข้าพรรษาสมัยพุทธกาลกับยุคปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไร 4.ผู้มีบุญตำบลดงพยุง ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 5.ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สรวย จัดโครงการสวดมนต์ 6.พิธีถวายเทียนพรรษาแด่คณะสงฆ์ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น 7.รร.บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร อบรมศีลธรรม world news 1.ชาวยุโรป 11 ประเทศ เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติ 2.วัดพระธรรมกายไทเป จัดงานบุญวันอาทิตย์ 3.วัดพระธรรมกายโทชิหงิ จัดโครงการธุดงค์แก้วใจใส ครั้งที่ 2 4.วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์ Boon news
2018-07-11
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.โครงการนิทรรศการ 7 ฐานการเรียนรู้ฝึกนิสัยบัณฑิตนักปราชญ์ 2.จจ.ปทุมธานีเป็นประธานประชุมผู้ประสานงานในภารกิจ6ด้าน 3.รายงานข่าว สร้าง ศ.ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม เป็นไปเพื่องานพระพุทธศาสนา 4.ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สรวย จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 5.พิธีถวายเทียนพรรษาแด่รักษาการเจ้าอาวาสวัดราษฎร์วิริยาราม 6.พิธีถวายมหาสังฆทาน 111 วัด ปีที่ 3 ณ จิตตะกอง บังคลาเทศ 7.รร.วัดสิงห์ เข้าร่วมโครงการOne day Training world news 1.วัดพระธรรมกายเบเนลักษณ์จัดอุปสมบทหมู่พระภิกษุนานาชาติ 2.อาจารย์วิทยาลัยนิว คอลเลจ ดาร์แลมนิมนต์ พอจ.สอนสมาธิ 3.วัดพระธรรมกายไถจงจัดงานบุญวันอาทิตย์ 4.วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีปล่อยปลา Boon news
2018-07-10
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.ชพส.จัดงานปฐมนิเทศโครงการประกวดสุนทรพจน์ฯ 2.ชาวศรีลังกาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย 3.รายงาน การทำหน้าที่ของชาวพุทธ เมื่อเห็นภัยในพระพุทธศาสนา 4.ธุดงคสถานนครธรรมจัดอบรมศีลธรรม นร.วัดควนชุม 5.ธุดงคสถานลำพูนจัดกิจรรมอบรมศีลธรรมแก่เยาวชน 6.พระธรรมทายาทร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา ณ วัดโพธิ์ศรีโนนเมือง 7.คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายร่วมถวายเทียนพรรษาเมืองทวาย world news 1.วัดพระธรรมกายบอสตันจัดพิธีบูชาข้าวพระ 2.วัดพระธรรรมกายเทนเนสซีจัดบูชาข้าวพระ 3.วัดพระธรรมกายบริสเบนจัดพิธีบูชาข้าวพระ 4.วัดภาวนามองโกเลียร่วมพิธีฉลองสมโภชน์องค์พระศรีอาริยเมตไตรย์ Boon news
2018-07-09
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.พระธรรมทายาทระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 46 ออกบิณฑบาต 2.ธรรมทายาทหญิงรุ่นที่ 35 จัดกิจกรรมปล่อยปลา 3.รายงาน พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 135 4.พิธีถวายสังฆทาน 9 วัด ณ ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5.ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์หมู่บ้านรักษาศีล 5 6.โครงการอบรมอุบาสิกาแก้ว ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธัมมัสถาลิ 7.ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ จัดอบรมศีลธรรม รร.อนุบาลจอมพระ 8.ชมรมพรหมพิรามรวมใจรักบุญ จัดสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร world news 1.โรงเรียน Catholic School เรียนรู้พระพุทธศาสนา 2.วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ 3.วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีบูชาข้าวพระ 4.วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีบูชาข้าวพระ Boon news
2018-07-07
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.นร.ในจังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรมห้องเรียนศีลธรรมต้นแบบ4.0 2.รายงาน ทอดผ้าป่า สร้างอาคารปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี ณ ศ.พนมสารคาม 3.ธุดงคสถานล้านนา จัดพิธีบูชาข้าวพระ 4.ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี 6.นร.รร.บ้านหนองมะค่า เข้าค่ายศีลธรรมนำชีวิตสู่สันติสุข 7.โครงการห้องเรียนศีลธรรม รร.เทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง world news 1.วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญบูชาข้าวพระ 2.วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีบูชาข้าวพระ 3.วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีบูชาข้าวพระ 4.วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ ทั่วไทย ทั่วโลก 1.นักแสวงบุญชาวศรีลังกา-บังคลาเทศ เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย 2.จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร Boon news
2018-07-06
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.นร.ปทุมธานีเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ วัดพระธรรมกาย 2.รายงาน..บทสัมภาษณ์ลงพื้นที่ชวนบวชเข้าพรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา 3.ผู้มีบุญ อ.ยางตลาด จัดสวดมนต์ประจำสัปดาห์ 4.พิธีบูชาข้าวพระ ณ ธุดงคสถานนครธรรม 5.ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดจันทบุรีจัดพิธีทอดผ้าป่า 6.รร.ในจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมโครงการอบรมค่ายศีลธรรม world news 1.พิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกายโตเกียว 2.วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ 3.วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีบูชาข้าวพระ 4.วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ ทั่วไทย ทั่วโลก 1.ศูนย์ฯสุรินทร์อบรมศีลธรรม รร.บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 2.ชาวเมียนม่าร์เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย 3.ทึ่ง! ชาวท้องถิ่น 10 สัญชาติ เข้ารับฝึกตน บวชพระภาคพื้นยุโรป ปีที่ 6 Boon news
2018-07-05
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.โครงการนิทรรศการ 7 ฐานการเรียนรู้ฝึกนิสัยบัณฑิตนักปราชญ์ 2.รายงาน V-Star Quality Award รางวัลเพื่อสร้างศีลธรรมโลก 3.พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีรวมใจภาคกลาง 4.รายงาน..บทสัมภาษณ์ลงพื้นที่ชวนบวชเข้าพรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา 5.กัลยาณมิตรบังอร ข้อสกุล เปิดบ้านกัลยาณมิตร 6.ค่ายหนึ่งใจให้ธรรมะ รร.ในเขตอำเภอสุคิริน world news 1.วัดพระธรรมกายไทเป จัดพิธีบูชาข้าวพระ 2.พิธีบูชาข้าวพระ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมบรูไน 3.วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ 4.วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น ทั่วไทย ทั่วโลก 1.พระอาจารย์สอนศีลธรรมแก่นักเรียน รร.วัดวังหว้า 2.วัดพระธรรมกายบอสตันคึกคักชาวท้องถิ่นมาร่วมคัดหินเกล็ด Boon news
2018-07-04
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.พิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกาย 2.พิธีไหว้ครูพระอภิธรรมศึกษา ธรรมศึกษา 3.พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมAEC 4.ชาวเวียดนาม เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย 5.คณะกัลยาณมิตรอำเภอกุฉินารายณ์ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 6.พิธีทอดผ้าป่าสร้างหอพระประจำ รร.สุไหงโก-ลก 7.รร.ยอแซฟวิทยา จัดกิจกรรมไหว้ครูธรรมศึกษา 8.บรรยากาศชวนบวชรุ่นเข้าพรรษา ย่านฝังธนบุรี world news 1.วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีบูชาข้าวพระ 2.วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบูชาข้าวพระ 3.วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันอาทิตย์ 4.วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองลิงคอล์น ทั่วไทย ทั่วโลก 1.โรงเรียนพินิจวิทยาลำปางร่วมสวดธัมมจักฯ 2.ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมชวนชายแมนๆ บวชเข้าพรรษา Boon news
2018-07-02
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.พิธีอัญเชิญสมโภชและประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 2.สัมมนาภาษาต่างประเทศเพื่อการต้อนรับ 3.กิจกรรมพระธทย. โครงการอุปสมบทหมู่พุทธศาสตร์สากล รุ่น 4 4.ธรรมทายาทหญิงรุ่นที่ 35 จัดกิจกรรมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม 5.ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จัดพิธีปุพพเปตพลี 6.ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี 7.โครงการค่ายต้นกล้าสันติภาพชายแดนใต้ ครั้งที่ 3 world news 1.เด็กๆ อังกฤษ ศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน 2.วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองลิงคอล์น ทั่วไทย ทั่วโลก 1.รร.บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)ร่วมสวดธัมมจักฯ 2.ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฏร์ธานีจัดพิธีทอดผ้าป่าต้นไม้ 3.วัดพระธรรมกายบอสตันจัดงานบุญวันอาทิตย์ Boon news
2018-06-29
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์พระประธานประดิษฐาน ณ ธุดงคสถานอุบลราชธานี 2.พระธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากลรุ่นที่ 4 ร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา 3.ศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตง จัดพิธีทอดผ้าป่า 4.ธุดงคสถานพิษณุโลก จัดพิธีทอดผ้าป่ามหามหารำลึก 5.ทีมงาน ศ.ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม ดอนเมือง ลงพื้นที่ชวนบวช 6.อบรมเยาวชนหญิงโครงการเยาวสตรี ศรีโครราช รุ่นที่ 3 7.โครงการปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ รุ่น 2 world news 1.วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีปุพพเปตพลี 2.วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์ 3.วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองเฮริฟอร์ด ทั่วไทย ทั่วโลก 1.วัดป่าอุบลแก้วจัดพิธีมุทิตาภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง 2.วัดพระธรรมกายลอนดอนสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่น 3.ชาวตะวันตกร่วมทำบุญในพระพุทธศาสนา Boon news
2018-06-28
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.วัดพระธรรมกาย เจริญพระพุทธมนต์ 2.พิธีปุพพเปตพลี ครั้งที่ 77 3.บรรพชาหมู่สามเณร บังคลาเทศ 4.พิธีตักบาตรพระโครงการอุปสมบทหมู่พุทธศาสตร์สากล 5.พิธีเปิดและมอบป้ายโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข 66 วัดต้นแบบ 6.โครงการอบรมค่ายศีลธรรม ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ 7.อำเภอกุฉินารายณ์ ร่วมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ world news 1.วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดสอบธรรมศึกษา 2.รร.เอกชน เรียนรู้พระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน 3.วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญวันอาทิตย์ 4.Summer Youth Camp @ Meditation Center of Chicago ทั่วไทย ทั่วโลก 1.พระอาจารย์สอนศีลธรรม วัดโพธิ์ลอย จ.พิจิตร 2.กัลยาณมิตรนิวเจอร์ซีลงพื้นที่แจ้งข่าวบุญใหญ่ 3.ฝรั่งเศสนิมนต์ พอจ.วัดพระธรรมกายบอร์คโด เป็นเนื้อนาบุญ Boon news
2018-06-27
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.กองพัฒนาพระปริยัติธรรม จัดพิธีทอดผ้าป่า 2.พิธีทอดผ้าป่าและพิธียกค้ำฟ้าอาคารฉัตรธรรมชัย 3.รอง ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร ร่วมอวยพรวันเกิด 68ปี นสพ.สยามรัฐ 4.เทศบาลยางตลาด จัดสวดมนต์ประจำสัปดาห์ 5.รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 6.โครงการค่ายศีลธรรมนำชีวิตสู่สันติสุข world news 1.วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดโครงการใจใสนำสุข รุ่นที่ 7 2.วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดพิธีถวายคิลานเภสัช 3.วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์ 4.วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล ทั่วไทย ทั่วโลก 1.National Geographic นำเสนอสารคดีความสมดุลของชีวิตในวิถีชาวพุทธ 2.วิทยาลัยการอาชีพสังขะอบรมศีลธรรม ณ ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ 3.คณะสงฆ์วัดภาวนามองโกเลียเป็นเนื้อนาบุญแก่ชาวท้องถิ่น Boon news
2018-06-26
1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.พิธีตักบาตรพระภิกษุรุ่นพระพี่เลี้ยงเข้าพรรษา 2.พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 135 3.ศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่า ครั้งที่ 42 4.ผู้มีบุญ อ.เขาวง จัดสวดมนต์ประจำสัปดาห์ 5.รร.วัดบางไทร เข้าค่ายศีลธรรม 6.สมาคมเยาวชนเพื่อสันติภาพ จัดค่ายศีลธรรม world news 1.วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายคิลานเภสัช 2.วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น 3.คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายบริสเบน ออกบิณฑบาตที่ตลาด Woodridge BOON NEWS ทั่วไทย ทั่วโลก 1.ชาวอินเดียเดินทางมาแสวงบุญ ณ วัดพระธรรมกาย 2.พระสงฆ์วัดพระธรรมกายเข้ารับปริญญาบัตร ณ ประเทศมองโกเลีย 3.รร.เฮอร์มิเทจ สคูลศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน Boon news
2018-06-25
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.ชพส.จัดพิธีปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก 2.โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมธารา สายไหม 3.ค่ายอบรมศีลธรรม รร.อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี 4.ค่ายเยาวชนพัฒนาตนเองด้วยหลักความดีสากล 5.รร.เฉลิมราชประชาอุทิศ จัดตักบาตรวันไหว้ครู 6.คณะกัลยาณมิตรบ้านโนนเมือง สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร world news 1.วัดพระธรรมกายไต้หวัน จัดปฏิบัติธรรม ณ วัดจิ้งเยวี่ยนซื่อ 2.วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดงานบุญวันอาทิตย์ 3.นักเรียนเยอรมัน เรียนรู้พระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย 4.วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ สอนสมาธิชาวท้องถิ่น BOON NEWS ทั่วไทย ทั่วโลก 1.ผู้นำบุญศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐมชวนบวชเข้าพรรษา 2.ศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาทจัดกิจกรรมอบรมเยาวชน 3.วัดพระธรรมกายบอร์คโดจัดงานบุญวันอาทิตย์ Boon news
2018-06-23
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.สวดธรรมจักรหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ (พระสมบัติ สมฺมาผโล) 2.ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทอดผ้าป่า 3.พิธีตักบาตร ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวสตรีแกนนำบนพื้นที่สูง 4.สวดมนต์วัดกัลยาณมิตร ณ วัดบ้านเก่าน้อยโนนรัง 5.ธุดงคสถานเมืองลพบุรี จัดอบรมศีลธรรม 6.รร.เทศบาลบ้านกล้วย เข้าโครงการค่ายธรรมะ world news 1.วัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดพิธีทอดผ้าป่า ครบรอบ 10 ปี 2.วัดพระธรรมกายลอนดอน ต้อนรับกลุ่มสาธุชนผู้สูงวัย 3.วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์ 4.วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดพิธีปุพพเปตพลี BOON NEWS ทั่วไทย ทั่วโลก 1.พิธีมุทิตาสักการะสามเณรผู้สอบได้ ป.ธ.3 และประโยค 1-2 2.นักเรียน รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุงร่วมสวดธัมมจักฯ 3.ชาวท้องถิ่นมุ่งหน้าเข้าวัดฝึกสมาธิ ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย Boon news
2018-06-22
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.ตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยคคณะสงฆ์หนกลาง 2.ทอดผ้าป่าซื้อที่ดินเขตสังฆาวาส 3.ค่ายศีลธรรม รร. วัฒโนทัยพายัพ 4.รร.อนุบาลทหารบกลพบุรี เข้าอบรมค่ายศีลธรรม 5.ศ.อบรมเยาวชนบางปะหัน ทำกิจกรรมร่วมกับ นศ.ชาวต่างประเทศ 6.ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี 7.กัลยาณมิตร อ.นามน ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร world news 1.วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีถวายคิลานเภสัช 2.วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์ 3.พิธีทอดผ้าป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธเวนิส 4.โครงการปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น ณ วัดพุทธฮัมบวร์ก BOON NEWS ทั่วไทย ทั่วโลก 1.พระสงฆ์วัดพระธรรมกายเข้ารับปริญญาบัตร ณ ประเทศไต้หวัน 2.วัดพระธรรมกายขนไทยธรรมเตรียมช่วยคณะสงฆ์ 4 จว.ต 3.นักเรียนเยอรมนีเรียนรู้พระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายบาวาเรีย Boon news
2018-06-21
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.รายงานข่าว พิธีอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทชมรมพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 4 2.ชาวเมียนมาร่วมคักแยกหินเกล็ด 3.ธุดงคสถานชลบุรี จัดพิธีทอดผ้าป่า 4.ธุดงคสถานล้านนา จัดปฏิบัติธรรมธุดงค์แก้ว รุ่นที่ 68 5.ชพส. จัดค่ายอบรมศีลธรรม รร.อนุบาลหัวฝาย 6.ทีมงานศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม ตั้งบูธเชิญชวนบวช world news 1.นักเรียนอังกฤษสนใจศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน 2.วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล 3.วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีทอดผ้าป่าเดือนเกิด 4.วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีถวายคิลานเภสัช BOON NEWS ทั่วไทย ทั่วโลก 1.ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกิ่วลมจัดปฏิบัติธรรม รุ่นที่ 113 2.โรงเรียนศรียานุสรณ์จัดกิจกรรมสวดธัมมจักฯ 3.วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีจัดงานบุญวันอาทิตย์ 4.วัดพระธรรมกายเทนเนสซีจัดคลาสสอนสมาธิ Boon news
2018-06-20
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news Boon news
2018-06-19
ช่วงที่1, 2, 3, 4, 5, 6
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news Boon news
2018-06-18
ช่วงที่1, 2, 3, 4, 5, 6
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน