Boon news

Boon news 1.พิธีทอดผ้าป่าเติมเต็มสร้างอาคารหอฉันคุณยายฯ ณ ธุดงค์คถานปราจีนบุรี 2.ปลูกต้นทรัพย์บานชื่นเพื่อใช้ในโครงการธรรมยาตรา 2562 3.พิธีปลูกต้นทรัพย์บานชื่น ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองพล 4.ชาวไทย – เมียนมา ร่วมกิจกรรมวันพระ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง 5.ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์หมู่บ้านศีล 5 6.กัลยาณมิตรนิยม จันทร์บาล เปิดบ้านจัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญครอบรอบ 134 ปี พระมงคลเทพมุนี 8.วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดงานบุญบูชาข้าวพระ 9.วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ จัดงานบุญบูชาข้าวพระ Boon news
2018-10-12
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญครบรอบ 134 ปี พระมงคลเทพมุนี 2.สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรครบ 750,134,134 จบ 3.พิธีมอบผ้าไตรบรมจักรพรรดิมหาสมบัติแก่ 108 ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม 4.ชาวศรีลังกา เดินทางมาเยี่ยมวัดพระธรรมกาย 5.ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูหนาว 6.ชพส. จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม 7.มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตักบาตรประจำเดือนตุลาคม 8.วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานครบรอบ 134 ปี พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) 9.วัดพระธรรมกายลอนดอน สอนสมาธิชาวท้องถิ่น 10.วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน จัดพิธีบูชาข้าวพระ Boon news
2018-10-11
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบูชาข้าวพระ 2.พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่รุ่นครบรอบ 101 ปีวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เฟส3 3.พิธีตัดปอยผมโครงการสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 27 4.สัมมนานครหลวง 6 สมุทรปราการ สู่เป้าหมายสวดธัมมจักฯ 1000 ล้านจบ 5.ชมรมฟื้นฟูศีลธรรมสิงห์บุรี จัดสัมมนาสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร 1,000 ล้านจบ 6.นร.รร.อนุบาลชุลีพร อบรมศีลธรรม ณ ธุดงคสถานห้วยเม็ก วัดแก้วสำเร็จ 7.รร.สุลักษณะ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 8.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 9.วัดพระธรรมกายไรน์แลนด์ จัดพิธีบุญบูชาข้าวพระ 10.วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีบูชาข้าวพระ Boon news
2018-10-08
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2.พิธีตัดปอยผมโครงการอุปสมบทหมู่ครบรอบ 101 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย 3.ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารพระมงคลเทพมุนี 4ศูนย์ปฏิบัติธรรมท่าม่วง จัดพิธีทอดผ้าป่าเสียงสวรรค์ 5.พิธีทอดผ้าป่าสร้างห้องน้ำและกุฎิสงฆ์ ณ ธุดงคสถานห้วยเม็กวัดแก้วสำเร็จ 6.กิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านเดื่อ 7.จ.แม่ฮ่องสอน ขับเคลื่อนสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ครบ 1 พันล้านจบในปี 2561 world news 1.วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดโครงการปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น 2.วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมโครงการใจใสนำสุข 3.วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย Boon news
2018-10-01
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2.รายงานข่าว บทสัมภาษณ์พระธรรมทายาท รุ่น 101 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 3.ครอบครัวสุวรรคดี เปิดบ้านกัลยาณมิตรหลังใหม่ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 4.รายงาน.....บ้านกัลยาณมิตร อำเภอกุฉินารายณ์ 5.สำนักแม่ชี ศากยะธิดา เมืองสกายน์ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 6.ศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตง จัดพิธีปุพพเปตพลี world news 1.วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น 2.วัดพระธรรมกายบอสตัน สอนสมาธิแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองควินซี่ 3.วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดงานบุญวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 4.วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมอบรมเยาวชน Boon news
2018-09-29
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.สัมมนารวมใจกัลยาณมิตรสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 1000 ล้านจบ 2.วัดพระธรรมกายจัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3.นร.รร.สังข์อ่ำวิทยา เยี่ยมชมและศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกาย 4.คณะผู้มีบุญร่วมทอดผ้าป่าซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองขอนแก่น 5.ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดสวดมนต์ประจำสัปดาห์ 6.วัดพิชัยสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ จัดสวดมนต์ world news 1.วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 2.วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 3.วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย 4.วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดปฏิบัติธรรมพิเศษให้กับชาวท้องถิ่น Boon news
2018-09-28
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.วัดพระธรรมกาย จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 2.ทีมเศรษฐีบุญหุงข้าว ถวายข้าวสารแด่วัดพระธรรมกาย 3.พิธีปฐมนิเทศอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง 4.ประชุมเพื่อเตรียมงานจุดโคมลาน ปล่อยโคมลอย ณ วัดชเวปรีดา 5.คณะสงฆ์มหาสารคามนำโครงการศีล 5 เชิงปฏิบัติสู่ประชาชนและสถานศึกษา 6.คณะกัลยาณมิตรบุรีรัมย์มอบทุนโครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร world news 1.วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดงานบุญวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 2.วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 3.วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดงานบุญวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 4.วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น Boon news
2018-09-27
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.พิธีปลูกต้นเบญจทรัพย์เตรียมต้อนรับพระธรรมยาตรา 2.ชาวเวียดนาม เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย 3.ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่ง 4.คณะสงฆ์ร้อยเอ็ดนำประชาชนและสถานศึกษาสวดมนต์ปฏิบัติธรรม 5..ชพส. จัดโครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก 6.พระสงฆ์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น แนะแนวการเรียนธรรมศึกษา world news 1.วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 2.วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ จัดงานบุญวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 3.พิธีเปิดวัดพระธรรมกายสิงคโปร์แห่งใหม่ 4.หมู่บ้านปฏิบัติธรรมญี่ปุ่น วัดพระธรรมกายกุมมะ ได้จัดปฏิบัติธรรมแก่ชาวท้องถิ่น Boon news
2018-09-26
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
Boon news 1.พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่รุ่นครบรอบ 101 ปีวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 2.วัดพระธรรมกาย จัดงานวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 3.ฉลองชัยชิตังเมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร711,101,101 จบ 4.ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างโรงครัว 5.โรงเรียนผู้สูงอายุ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 6.ชาวไทย – เมียนมา ร่วมกิจกรรมวันพระ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง 7.ชมรมเขาชะเมาแดนธรรมะระยอง จัดอบรมศีลธรรม world news 1.วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดงานบุญเนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย 2.วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญครบรอบ 101 ปี วันครูผู้คนพบวิชชาธรรมกาย Boon news
2018-09-25
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน