Boon news

ฺBoon news ข่าว boon news วันที่ 18 สิงหาคม 2565 1.วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ 2.วัดพระธรรมกาย และคณะศิษย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระเทพวรเวที 3.รายงาน...ศูนย์ปฏิบัติธรรมน้ำใสใจสว่างจัดพิธีทอดผ้าป่า และจัดกิจกรรมวันแม่ 4.ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง จัดกิจกรรมบุญช่วงเข้าพรรษา 5.ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีบุพเปตพลี 6.วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย 7.วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลา 8.วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดปฏิบัติธรรมออนไลน์ 9.วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดงานบุญเนื่องในวันพระ ฺBoon news
2022-08-18

รณกร เอี่ยมกำชัย
สอ.
Boon news ข่าว boon news วันที่ 17 สิงหาคม 2565 1.วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ 2.พุทธศาสนิกชนร่วมถวายข้าวสารอาหารแห้ง ผัก ผลไม้ ณ โรงครัว 71 ปี 3.ศูนย์ปฏิบัติธรรมชลบุรี จัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 4.นร.รร.ตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) เข้าค่ายอบรมศีลธรรม หลักสูตรความดีสากล 5.นร.รร.เทศบาล 5 วัดประชาภิรมย์ ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 6.วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานตักบาตรพระเข้าพรรษา ณ ใจกลางเมือง Woking 7.คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายบูโรส จัดปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวไทยและชาวท้องถิ่น 8.วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม 9.วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดงานบุญวันอาทิตย์ Boon news
2022-08-17

รณกร เอี่ยมกำชัย
สอ.
Boon news ข่าว boon news วันที่ 16 สิงหาคม 2565 1.วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันอาทิตย์ 2.รายงาน ..สัมภาษณ์ ตักบาตรรวมใจชาวคลองสาม ตักบาตรพระ 1,091 รูป พลิกฟื้นใจให้เบิกบาน 3.ศูนย์อบรมสมุทรปราการ จัดพิธีบุพเปตพลี ครั้งที่ 2 4.ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร บรรยายธรรมในหัวข้อ "พลังคิดบวก สำหรับนักสร้างบารมี 5.ศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาส ร่วมกับ รร.นราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมศีลธรรมแก่เด็กนักเรียน 6.วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี 7.วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์ อนันตชัย 8.คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายฟลอริดา แสดงสามีจิกรรมพระราชพุทธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี 9.วัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์ จัดกิจกรรมงานบุญฉลองครบรอบ 6 ปี Boon news
2022-08-16

รณกร เอี่ยมกำชัย
สอ.
Boon news ข่าว boon news วันที่ 15 สิงหาคม 2565 1.เครือข่าย “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ทั่วประเทศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ออนไลน์ 2.ธุดงคสถานอำนาจเจริญ จัดพิธีบุพเปตพลี 3.ธุดงคสถานอุดรธานี จัดพิธีบูชาข้าวพระ 4.คณะสงฆ์ธุดงคสถานชัยบาดาล จัดอบรมศีลธรรมแก่ นร.รร.อนุบาลท่าหลวง 5.จ.ปทุมธานี จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 6.วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันพระ 7.วัดพระธรรมกายโทชิหงิ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติโทชิหงิ จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติ 8.วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ 9.วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย Boon news
2022-08-15

สุชาดา ระย้าอินทร์
สอ.
Boon news ข่าว boon news วันที่ 13 สิงหาคม 2565 1.อบต.คลองสาม ร่วมกับวัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่าย จัดทำบุญตักบาตรพระ 1,091 รูป 2.รายงานพระมหาสุธรรม สุรตโน ป.ธ.9 พระอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย 3.ศูนย์ปฏิบัติธรรมสว่างสามัคคีธรรม จัดพิธีบูชาข้าวพระ 4.นักเรียนโรงเรียนบ้านซับชุมพล เข้าร่วมโครงการค่ายอบรมศีลธรรม 5.ผวจ.ปทุมธานี เปิดงาน “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ”เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 6.วัดพระธรรมกายเท๊กซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ 7.วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด 8.วัดพระธรรมกายโทชิหงิ จัดงานบุญบูชาข้าวพระ 9.วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีบูชาข้าวพระ Boon news
2022-08-13

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต
สอ.
Boon news ข่าว boon news วันที่ 11 สิงหาคม 2565 1.สาธุชนและเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกาย รับบุญแกะถ่าน Led เก็บงานวันสมาธิโลก 2.รายงานสัมภาษณ์ เปิดใจมหาเปรียญธรรม 9 ประโยค ผู้พากเพียรกับกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ 3.ศูนย์ปฏิบัติธรรมธุดงคสถานแก้วมีชัย จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ครั้งที่ 2 4.นร.รร.โคกวันวนวิทยา อบรมค่ายความดีสากล ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช 5. จ.ปทุมธานี จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ 6.วัดพระธรรมกายยามานาชิ จัดพิธีบูชาข้าวพระ 7.วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ 8.วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญบูชาข้าวพระ 9.วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ Boon news
2022-08-11

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต
สอ.
Boon news ข่าว boon news วันที่ 10 สิงหาคม 2565 1.พิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัด, พิธีถวายไทยธรรมคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จว.ใต้ปีที่ 18 2.รายงานสัมภาษณ์ ความในใจพระภิกษุผู้สอบได้ ป.ธ.9 ด้วยความเพียร 3.สื่อต่างประเทศร่วมทำข่าวพิธีจุดประทีป เนื่องในวันสมาธิโลก ณ วัดพระธรรมกาย 4.เจ้าคณะจังหวัดไพลินและคณะสงฆ์กัมพูชา เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย 5.ชุมชนสันติสุขเบตง จัดพิธีบูชาข้าวพระ 6.วัดพระธรรมกายไอจิ จัดพิธีบูชาข้าวพระ 7.วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีบูชาข้าวพระ 8.วัดพระธรรมกายอิตาลี จัดงานบุญบูชาข้าวพระ 9.วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน จัดพิธีบูชาข้าวพระ Boon news
2022-08-10

รณกร เอี่ยมกำชัย
สอ.
Boon news ข่าว boon news วันที่ 8 สิงหาคม 2565 1.พิธีจุดประทีปและพิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร4,621,000,000 จบ เนื่องในวันสมาธิโลก 2.รายงาน สัมภาษณ์องอาจ ธรรมนิทา ประชาสัมพันธ์ตักบาตร 1,091 รูป ณ ตลาดจัมโบ้ 3.คณะสงฆ์อำเภอเขาชัยสน ร่วมประชุมอบรมพระนวกะและพระสังฆาธิการ 4.ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีบุพเปตพลี 5.คณะสงฆ์ธุดงคสถานชัยบาดาล จัดอบรมศีลธรรมแก่ นร.รร.วัดหนองนา) 6.วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์ อนันตชัย 7.วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีบุพเปตพลี 8.วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร 9.วัดพระธรรมกายซีแอตเติล เข้าร่วมการประชุมระหว่างหน่วยงานตำรวจและนักทำงานในองค์กรศาสนา Boon news
2022-08-08

สุชาดา ระย้าอินทร์
สอ.
Boon news ข่าว boon news วันที่ 6 สิงหาคม 2565 1.วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ 2.คณะสงฆ์เวียดนาม และคณะสงฆ์วัดปากน้ำภาษีเจริญ มาเยี่ยมเยียนวัดพระธรรมกาย 3.รายงานสัมภาษณ์ ผู้ประกอบการภาคีเครือข่ายร่วมจัดตักบาตร 1,091 รูป 4.ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ 5.รร.ประเทียบวิทยาทาน จ.สระบุรี ร่วมกิจกรรมถ่ายภาพนั่งสมาธิ 6.วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด 7.วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย 8.วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันอาทิตย์ 9.วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด Boon news
2022-08-06

สุชาดา ทองมาลัย
สอ.
Boon news ข่าว boon news วันที่ 5 สิงหาคม 2565 1.วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ 2.รายงาน... ล้วงลึกความในใจคณะครู-ผู้นำบุญร่วมกิจกรรมสร้างภาพประวัติศาสตร์การนั่งสมาธิ 3.ทีมงานธุดงคสถานชัยบาดาล จัดกิจกรรมถ่ายภาพนั่งสมาธิเพื่อรวบรวมบันทึกสถิติ Guinness world records 4.พระอาจารย์จากธุดงคสถานแก่นตะวัน บรรยายธรรม ให้กับนร.รร.โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา และรร.บ้านโนนค้อ 5.ธุดงคสถานชลบุรี จัดพิธีบุพเปตพลี 6.วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี 7.วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวฮ่องกง 8.คณะกัลยาณมิตร ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระธรรมกายไอจิ 9.วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีตัดปอยผม โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน Boon news
2022-08-05

รณกร เอี่ยมกำชัย
สอ.
Boon news ข่าว boon news วันที่ 4 สิงหาคม 2565 1.วัดพระธรรมกาย เตรียมจัดงานวันสมาธิโลก 2.รายงาน... เจ้าภาพจันทบุรีร่วมสร้างประวัติศาสตร์ เป็นหนึ่งในล้านภาพ Guinness world records 3.รร.อนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) ร่วมส่งภาพรวบรวมเป็นสติภาพคนนั่งสมาธิ 1 ล้านภาพ 4.ศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น จัดพิธีบุพเปตพลี 5.ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 6.วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์ 7.วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น 8.วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล จัดโครงการอบรมสามเณรธรรมทายาท รุ่นที่ 7 9.วัดพระธรรมกายบูโรส จัดพิธีบรรพชาสามเณร Boon news
2022-08-04

ปาริชาติ การเกด
สอ.
Boon news ข่าว boon news วันที่ 3 สิงหาคม 2565 1.คณะเจ้าภาพร่วมถวายอาหารแห้ง สด ณ โรงครัว 71 ปี วัดพระธรรมกาย 2.รายงาน....ประชาสัมพันธ์ตักบาตรพระ 1,091 รูป 3.ศูนย์ปฏิบัติธรรมจันทบุรี จัดโครงการเข้าพรรษา เข้าถึงธรรม 4.สาธุชนชาวไทย และชาวเมียนมา ร่วมปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วระนอง ช่วงเข้าพรรษา 5.ศูนย์ปฏิบัติธรรมชลบุรี จัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 6.วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญวาระครบรอบ 8 ปี วัดพระธรรมกายแคนซัส 7.วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมCandlelight Meditation & Vigil 8. วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด 9.พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีฉลองวัดพระธรรมกายปารีส ครบรอบ 18 ปี Boon news
2022-08-03

รณกร เอี่ยมกำชัย
สอ.
Boon news ข่าว boon news วันที่ 2 สิงหาคม 2565 1.วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันอาทิตย์ 2.รายงานสัมภาษณ์ พระอรรถชัย วฑฺฒธมฺโม พิธีสมโภชรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร 3.ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม จัดโครงการปฏิบัติธรรม “เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม” 4.ธุดงคสถานชัยบาดาล จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี "เติมเต็มถนนธรรมวิถี"ครั้งที่ 2 5.รร.สันทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมศีลธรรม 6.วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองนอยเคอร์เชน-ฟลูอิน 7.วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีถวายกองบุญยารักษาโรค 8.วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด 9.วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย Boon news
2022-08-02

สอ.