ถ่ายทอดสดงานบุญ

งานบุญวันมาฆบูชา และฉลองชัย สวดธรรมจักร 1,111,111,111 ล้านจบ งานบุญวันมาฆบูชา
2019-02-19
จุดมาฆประทีป เวียนประทักษิณ รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
DMC