ถ่ายทอดสดงานบุญ

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน
2022-06-05
ช่วงที่1, 2, 6
พิธีทอดผ้าธรรมชัย ส่วนต่อขยายธรรมกายสากล ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท 650605
DMC
งานบุญวันอาทิตย์ งานบุญวันอาทิตย์
2022-05-29
ช่วงที่1, 2, 6
ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท
DMC