ถ่ายทอดสดงานบุญ

งานบุญวันธรรมชัย 2565 ปฎิบัติธรรม พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records พิธีกล่าวคำถวายอาคาร 80 ปี บูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย / พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน งานบุญวันธรรมชัย 2565
2022-08-27
ปฏิบัติธรรม พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ พิธีกล่าวคำถวายอาคาร 80 ปี บูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย ถวายภัตตาหาร เป็นสังฆทาน
DMC