ถ่ายทอดสดงานบุญ

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 641013 พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 641013
2021-10-13
ช่วงที่1, 2, 6

DMC
 พิธีปุพพเปตพลี ออนไลน์ ครั้งที่ 114  ( วันพระ แรม15ค่ำ เดือน10 )  641006 ณ ห้องทานบดี 5 อาคาร 100 ปีคุณยายฯ พิธีปุพพเปตพลี ออนไลน์ ครั้งที่ 114 ( วันพระ แรม15ค่ำ เดือน10 ) 641006
2021-10-06
พิธีปุพพเปตพลี ออนไลน์ ครั้งที่ 114 ( วันพระ แรม15ค่ำ เดือน10 ) 641006
DMC