ถ่ายทอดสดงานบุญ

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน(ทบทวน) งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน(ทบทวน)
2019-05-05
ช่วงที่1, 2
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า และบูชาข้าวพระ
ศิริพร ด่านวนิช(บาลี), ธัชพงศ์ วงศ์วัชรภัทร(ไทย)
DMC