ถ่ายทอดสดงานบุญ

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน
อาทิตย์ 2 ธ.ค.2561
ช่วงที่1, 2
พิธีทอดผ้าป่า ต้นสมบัติจักรพรรดิ และปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
DMC