ถ่ายทอดสดงานบุญ

พิธีบุพเปตพลี ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง พิธีบุพเปตพลี
2020-07-20
ครั้งที่ 101 เนื่องในวันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 8
DMC
งานบุญวันอาทิตย์ กล่าวภัตตาหาร กัลฯ นนท์ปวิธ เอี่ยมธีระกุล (บาลี) กัลฯ ชัยรัตน์ วรปัญญาวงศ์ (ไทย) งานบุญวันอาทิตย์
2020-07-12
ปฏิบัติธรรมภาคสาย และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
DMC
งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน และ อาสาฬหบูชา กล่าวภัตตาหาร กัลฯ สุจรรยา เพชราภิรัชต์ (บาลี) กัลฯ วริศา เพชราภิรัชต์ (ไทย) งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน และ อาสาฬหบูชา
2020-07-05
ปฏิบัติธรรมภาคสาย บูชาข้าวพระ และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
DMC
งานบุญวันอาทิตย์ กล่าวภัตตาหาร กัลฯ วีระพล หล่อวิมงคล (บาลี) กัลฯ หวานใจ พรหมเจริญ (ไทย) งานบุญวันอาทิตย์
2020-06-28
ปฏิบัติธรรมภาคสาย และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
DMC
งานบุญวันอาทิตย์ กล่าวภัตตาหาร กัลฯ สาธิต อัจฉริยบุญยงค์ (บาลี) กัลฯ บุปผา สุรกิตติดำรง (ไทย) งานบุญวันอาทิตย์
2020-06-21
ปฏิบัติธรรมภาคสาย และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
DMC
งานบุญวันอาทิตย์ กล่าวภัตตาหาร กัลฯ บดินทร์ วิรัชพินทุ (บาลี) กัลฯ อรพินทร์ ลิ้มธนานุรักษ์ (ไทย) งานบุญวันอาทิตย์
2020-06-14
ปฏิบัติธรรมภาคสาย และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
DMC
งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน กล่าวภัตตาหาร กัลฯ ประวิทย์ ศรีเเสงนาม (บาลี) กัลฯ เชาว์วิทย์ พู่จิตรกานนท์ (ไทย) งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน
2020-06-07
ปฏิบัติธรรมภาคสาย บูชาข้าวพระ และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
DMC
งานบุญวันอาทิตย์ กล่าวภัตตาหาร กัลฯ สมชาย จงวัฒน์ผล (บาลี) กัลฯ อังคณา ศรีวรรณวัฒน์ (ไทย) งานบุญวันอาทิตย์
2020-05-31
ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
DMC