ถ่ายทอดสดงานบุญ

งานบุญวันคล้ายวันเกิด134ปี พระมงคลเทพมุนี ณ ลานธรรม พระมหาธรรมกายเจดีย์ งานบุญวันคล้ายวันเกิด134ปี พระมงคลเทพมุนี
พุธ 10 ต.ค. 2561
พิธีปลูกทรัพย์บานชื่น และ พิธีจุดประทีป 20,000 ดวง
DMC
งานบุญวันคล้ายวันเกิด134ปี พระมงคลเทพมุนี ณ มหารัตนวิหารคต งานบุญวันคล้ายวันเกิด134ปี พระมงคลเทพมุนี
พุธ 10 ต.ค. 2561
พิธีจุดแสงทิพย์รวีสวรรค์
DMC
งานบุญวันคล้ายวันเกิด134ปี พระมงคลเทพมุนี ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยาย งานบุญวันคล้ายวันเกิด134ปี พระมงคลเทพมุนี
พุธ 10 ต.ค. 2561
พิธีภาคเช้า ตักบาตร
DMC