ถ่ายทอดสดงานบุญ

งานบุญวันอาทิตย์ เจ้าภาพถวายภัตตาหาร พญ.อุดมลักษณ์ มงคล ,ยุพิน สุขีไพศาลเจริญ งานบุญวันอาทิตย์
อาทิตย์15ก.ค.2561
ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
DMC