ถ่ายทอดสดงานบุญ

พิธีบรรพชาสามเณร10,000 รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย พ.ศ. 2562 ณ สภาธรรมกายสากล พิธีบรรพชาสามเณร10,000 รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย พ.ศ. 2562
2019-04-06
พิธีภาคบ่าย พิธีขอสรณคมน์และศีล พิธีขอนิสัย
พระมหาโพธิวงศาจารย์
DMC
พิธีบรรพชาสามเณร10,000 รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย พ.ศ. 2562 ณ ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ พิธีบรรพชาสามเณร10,000 รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย พ.ศ. 2562
2019-04-06
พิธีภาคเช้า เวียนประทักษิณ
DMC
พิธีบรรพชาสามเณร10,000 รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย พ.ศ. 2562 ณ สภาธรรมกายสากล พิธีบรรพชาสามเณร10,000 รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย พ.ศ. 2562
2019-04-06
พิธีภาคสาย พิธีขอพรรพชา และคล้องอังสะ
พระมหาโพธิวงศาจารย์
DMC
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ศาลาอบรมคณะสงฆ์ วัดสามพระยาวรวิหาร กทม. ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2562
2019-03-26
ชั้นเปรียญธรรม 7-9 ประโยค
พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง
DMC