ถ่ายทอดสดงานบุญ

งานบุญวันอาทิตย์ งานบุญวันอาทิตย์
2020-03-08
ช่วงที่1, 2, 6
ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย รับถวายปัจจัยบำรุงวัด ทบทวนโอวาท
DMC