านาเทศนา

นานาเทศนา นานาเทศนา
2018-02-03
ช่วงที่1, 2
การเริ่มต้น ครั้งที่ ชนะ
พระจุมพล ปุญญาพโล
TNT
นานาเทศนา นานาเทศนา
2018-01-27
ช่วงที่1, 2
ในวิกฤติมีโอกาส
พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ
TNT
นานาเทศนา นานาเทศนา
2018-01-20
ช่วงที่1, 2
คาถาสู่ความสำเร็จ 4
พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ
TNT