านาเทศนา

นานาเทศนา นานาเทศนา

ช่วงที่1, 2, 3
ไขวิสัชนา ปัญหาธุดงค์ธรรมชัย
หลวงพ่อทัตตชีโว