ผังรายการ

Week selected is Apr 09 - Apr 15, 2018

Today

Mon, Apr 09

00:00-02:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า

00:00-02:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า

02:00-03:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ทรัพย์ภายใน ตอนที่1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

02:00-03:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ทรัพย์ภายใน ตอนที่1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

03:00-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

03:00-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

04:00-05:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

โอวาทประธานสงฆ์

พระภาวนาธรรมวิเทศ

04:00-05:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

โอวาทประธานสงฆ์

พระภาวนาธรรมวิเทศ

05:00-05:30 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:30 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:30-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ปณิธานหลวงปู่

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ปณิธานหลวงปู่

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:25 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:20-07:25 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:15-07:25

Boon news

0700

07:15-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 127 ธรรมคุ้มครองโลก

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 127 ธรรมคุ้มครองโลก

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 8

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 8

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 213 ไม่เคยรู้แต่ดูฮวงจุ้ยได้

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 213 ไม่เคยรู้แต่ดูฮวงจุ้ยได้

08:30-08:50 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

044 ตโยธรรมชาดก ว่าด้วย ธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรู

08:30-08:50 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

044 ตโยธรรมชาดก ว่าด้วย ธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรู

08:50-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ชีวิตสมณะ เส้นทางนี้มีแก่นสาร

พระรณชัย รณญฺชโย

08:50-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ชีวิตสมณะ เส้นทางนี้มีแก่นสาร

พระรณชัย รณญฺชโย

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ติดหนี้แล้วไม่ใช้คืน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ติดหนี้แล้วไม่ใช้คืน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 30 สร้างวัดใหม่

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 30 สร้างวัดใหม่

11:35-12:00 คลิก

นานาเทศนา (Rerun)

290 สัมมาทิฐิ เข็มทิศแห่งความดี 2

หลวงพ่อทัตตชีโว

11:35-12:00 คลิก

นานาเทศนา (Rerun)

290 สัมมาทิฐิ เข็มทิศแห่งความดี 2

หลวงพ่อทัตตชีโว

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ชีวิตที่ได้สร้างความสุข

พระโสภณ ปญฺญาโสภโณ

12:10-13:00 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ชีวิตที่ได้สร้างความสุข

พระโสภณ ปญฺญาโสภโณ

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ลูกอยากทำงานมากกว่าอยากเรียน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ลูกอยากทำงานมากกว่าอยากเรียน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

12 มะเร็งลำไส้หายไปไหน

สมจิตร์ พันธุ์ลิกะ(อดีตผู้ป่วยมะเร็งลำไส้)

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

12 มะเร็งลำไส้หายไปไหน

สมจิตร์ พันธุ์ลิกะ(อดีตผู้ป่วยมะเร็งลำไส้)

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-16:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

10 บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก

15:00-16:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

10 บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ดร.เค พลังแห่งฝัน ตอนที่ 1

16:00-17:00 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ดร.เค พลังแห่งฝัน ตอนที่ 1

17:10-17:30 คลิก

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:10-17:30 คลิก

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 456 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 456 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ผู้ประพฤติธรรม นำสุขมาให้

พระศิริมงคล สิริมงฺคโล

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ผู้ประพฤติธรรม นำสุขมาให้

พระศิริมงคล สิริมงฺคโล

22:00-22:20 คลิก

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:20 คลิก

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 127 ธรรมคุ้มครองโลก

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 127 ธรรมคุ้มครองโลก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

044 ตโยธรรมชาดก ว่าด้วย ธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรู

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

044 ตโยธรรมชาดก ว่าด้วย ธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรู

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Tue, Apr 10

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 05

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 05

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 213 ไม่เคยรู้แต่ดูฮวงจุ้ยได้

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 213 ไม่เคยรู้แต่ดูฮวงจุ้ยได้

01:00-01:35 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 8

01:00-01:35 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 8

01:35-01:40 คลิก

ธรรมะจับใจ (Rerun)

ติดหนี้แล้วไม่ใช้คืน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

01:35-01:40 คลิก

ธรรมะจับใจ (Rerun)

ติดหนี้แล้วไม่ใช้คืน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

01:40-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:40-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ผู้ประพฤติธรรม นำสุขมาให้

พระศิริมงคล สิริมงฺคโล

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ผู้ประพฤติธรรม นำสุขมาให้

พระศิริมงคล สิริมงฺคโล

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 30 สร้างวัดใหม่

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 30 สร้างวัดใหม่

04:30-05:00 คลิก

สุดยอดภาษา (Rerun)

88 มงคลที่ 26 ตอนที่ 2

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

04:30-05:00 คลิก

สุดยอดภาษา (Rerun)

88 มงคลที่ 26 ตอนที่ 2

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

05:00-05:20 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:20 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:20-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

05:20-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:15 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:20-07:15 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:15-07:25

Boon news

0700

07:15-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 128 น่าติเตียนลาภสักการะ

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 128 น่าติเตียนลาภสักการะ

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 9

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 9

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 214 อีย้า ยา ย่ะ เธออ้วนเกินไปแล้ว

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 214 อีย้า ยา ย่ะ เธออ้วนเกินไปแล้ว

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

045 ตักกบัณฑิตชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

045 ตักกบัณฑิตชาดก

09:00-10:15 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ผู้ประพฤติธรรม นำสุขมาให้

พระศิริมงคล สิริมงฺคโล

09:00-10:15 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ผู้ประพฤติธรรม นำสุขมาให้

พระศิริมงคล สิริมงฺคโล

10:15-10:30

Boon news

1000

10:15-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00

10:30-11:00

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 31 ท่านมหาเสนาบดีออกบวช

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 31 ท่านมหาเสนาบดีออกบวช

11:35-12:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

มีความสุขเพื่อครอบครัวสักครั้ง

11:35-12:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

มีความสุขเพื่อครอบครัวสักครั้ง

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

ธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่ 6

ตอนที่ 24 ธรรมยาตรา ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

12:10-13:00 คลิก

ธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่ 6

ตอนที่ 24 ธรรมยาตรา ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15

14:10-14:15

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

13 แก้ทุกข์ด้วยธรรมจักร

สำราญ อุดมพันธ์(แม่บ้าน)

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

13 แก้ทุกข์ด้วยธรรมจักร

สำราญ อุดมพันธ์(แม่บ้าน)

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-15:45 คลิก

1000 ตะวัน

ปลื้มใจธรรมยาตรา 2

15:00-15:45 คลิก

1000 ตะวัน

ปลื้มใจธรรมยาตรา 2

15:45-16:00 คลิก

World of Peace

610408

15:45-16:00 คลิก

World of Peace

610408

16:00-17:10 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ดร.เค พลังแห่งฝัน ตอนที่ 2

16:00-17:10 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ดร.เค พลังแห่งฝัน ตอนที่ 2

17:10-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:10-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 456 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 456 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

Peace Idol

พระอรรถชาติ อตฺถชาโต

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

Peace Idol

พระอรรถชาติ อตฺถชาโต

22:00-22:20 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:20 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 128 น่าติเตียนลาภสักการะ

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 128 น่าติเตียนลาภสักการะ

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

045 ตักกบัณฑิตชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

045 ตักกบัณฑิตชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Wed, Apr 11

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 11

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 11

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 214 อีย้า ยา ย่ะ เธออ้วนเกินไปแล้ว

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 214 อีย้า ยา ย่ะ เธออ้วนเกินไปแล้ว

01:00-01:35 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 9

01:00-01:35 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 9

01:35-01:40 คลิก

ธรรมะจับใจ (Rerun)

อยู่ๆเพื่อนก็ไม่คุยด้วย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

01:35-01:40 คลิก

ธรรมะจับใจ (Rerun)

อยู่ๆเพื่อนก็ไม่คุยด้วย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

01:40-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:40-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Peace Idol

พระอรรถชาติ อตฺถชาโต

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Peace Idol

พระอรรถชาติ อตฺถชาโต

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 31 ท่านมหาเสนาบดีออกบวช

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 31 ท่านมหาเสนาบดีออกบวช

04:30-05:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

มีความสุขเพื่อครอบครัวสักครั้ง

04:30-05:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

มีความสุขเพื่อครอบครัวสักครั้ง

05:00-05:20 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:20 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:20-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ตัวพระรัตนตรัย บ่าย 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

05:20-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ตัวพระรัตนตรัย บ่าย 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:15 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:20-07:15 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:15-07:25

Boon news

0700

07:15-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 129 นายบุญชาวนา ไถนาเป็นทอง

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 129 นายบุญชาวนา ไถนาเป็นทอง

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 10

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 10

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 215 ไม่ได้เจตนา

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 215 ไม่ได้เจตนา

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

046 ติฏฐชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

046 ติฏฐชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Peace Idol

พระอรรถชาติ อตฺถชาโต

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Peace Idol

พระอรรถชาติ อตฺถชาโต

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

โอชะคืออะไร

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

โอชะคืออะไร

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 32 ศึกษาวิชชาธรรมกาย และวิชชาการเทศน์จากพระมหาเถระ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 32 ศึกษาวิชชาธรรมกาย และวิชชาการเทศน์จากพระมหาเถระ

11:35-12:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว

374 ใจร้อนโลกร้อน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:35-12:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว

374 ใจร้อนโลกร้อน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

สุดยอดภาษา

88 มงคลที่ 26 ตอนที่ 2

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

12:10-13:00 คลิก

สุดยอดภาษา

88 มงคลที่ 26 ตอนที่ 2

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

เส้นทางภายใน 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

เส้นทางภายใน 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

โอชะคืออะไร

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

โอชะคืออะไร

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

14 ชีวิตของนายประเสริฐชัย

ประเสริฐชัย เชื้อวิทยา(พนักงานโรงงานกระดาษ)

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

14 ชีวิตของนายประเสริฐชัย

ประเสริฐชัย เชื้อวิทยา(พนักงานโรงงานกระดาษ)

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-16:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4 (Rerun)

อัศวินน้อย ผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนา

15:00-16:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4 (Rerun)

อัศวินน้อย ผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนา

16:00-17:10 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ดร.เค พลังแห่งฝัน ตอนที่ 3

16:00-17:10 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ดร.เค พลังแห่งฝัน ตอนที่ 3

17:10-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:10-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 456 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 456 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ซัมเมอร์ บุญ พาเพลิน

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ซัมเมอร์ บุญ พาเพลิน

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

21:00-21:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-21:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:20 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:20 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 129 นายบุญชาวนา ไถนาเป็นทอง

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 129 นายบุญชาวนา ไถนาเป็นทอง

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

046 ติฏฐชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

046 ติฏฐชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Thu, Apr 12

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 12

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 12

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 215 ไม่ได้เจตนา

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 215 ไม่ได้เจตนา

01:00-01:35 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 10

01:00-01:35 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 10

01:35-01:40 คลิก

ธรรมะจับใจ (Rerun)

โอชะคืออะไร

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

01:35-01:40 คลิก

ธรรมะจับใจ (Rerun)

โอชะคืออะไร

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

01:40-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:40-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ซัมเมอร์ บุญ พาเพลิน

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ซัมเมอร์ บุญ พาเพลิน

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 32 ศึกษาวิชชาธรรมกาย และวิชชาการเทศน์จากพระมหาเถระ

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 32 ศึกษาวิชชาธรรมกาย และวิชชาการเทศน์จากพระมหาเถระ

05:00-05:20 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:20 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:20-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

05:20-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

07:15-07:25

Boon news

0700

07:15-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 130 น้ำอุบาทว์ผลาญชีวิตและทรัพย์สิน 15 52 ed

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 130 น้ำอุบาทว์ผลาญชีวิตและทรัพย์สิน 15 52 ed

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 11

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 11

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 216 สัญญาปากเปล่า

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 216 สัญญาปากเปล่า

08:30-08:50 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

047 ติตติรชาดก

08:30-08:50 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

047 ติตติรชาดก

08:50-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ซัมเมอร์ บุญ พาเพลิน

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

08:50-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ซัมเมอร์ บุญ พาเพลิน

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ชาวพุทธกับข่าวพระ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ชาวพุทธกับข่าวพระ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก ช่วงที่1,2

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 33 แบ่งเบาภารกิจของพระเถระ

11:15-11:35 คลิก ช่วงที่1,2

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 33 แบ่งเบาภารกิจของพระเถระ

11:35-12:00 คลิก

1000 ตะวัน (Rerun)

ปลื้มใจธรรมยาตรา 2

11:35-12:00 คลิก

1000 ตะวัน (Rerun)

ปลื้มใจธรรมยาตรา 2

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

10 บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก

12:10-13:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

10 บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ชาวพุทธกับข่าวพระ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ชาวพุทธกับข่าวพระ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

12 มะเร็งลำไส้หายไปไหน

สมจิตร์ พันธุ์ลิกะ(อดีตผู้ป่วยมะเร็งลำไส้)

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

12 มะเร็งลำไส้หายไปไหน

สมจิตร์ พันธุ์ลิกะ(อดีตผู้ป่วยมะเร็งลำไส้)

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-15:30 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

374 ใจร้อนโลกร้อน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

15:00-15:30 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

374 ใจร้อนโลกร้อน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

15:30-16:00 คลิก

world news (Rerun)

WN 685

15:30-16:00 คลิก

world news (Rerun)

WN 685

16:00-17:10 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก (Rerun)

ดร.เค พลังแห่งฝัน ตอนที่ 4

16:00-17:10 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก (Rerun)

ดร.เค พลังแห่งฝัน ตอนที่ 4

17:10-17:30 คลิก ช่วงที่1,2

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:10-17:30 คลิก ช่วงที่1,2

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 456 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 456 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

สุขภาพดี มั่งมีสุข ตอนที่ 3

พระครูสังฆรักษ์ปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

สุขภาพดี มั่งมีสุข ตอนที่ 3

พระครูสังฆรักษ์ปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:20 คลิก ช่วงที่1,2

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:20 คลิก ช่วงที่1,2

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 130 น้ำอุบาทว์ผลาญชีวิตและทรัพย์สิน 15 52 ed

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 130 น้ำอุบาทว์ผลาญชีวิตและทรัพย์สิน 15 52 ed

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

047 ติตติรชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

047 ติตติรชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Fri, Apr 13

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 216 สัญญาปากเปล่า

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 216 สัญญาปากเปล่า

01:00-01:35 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 11

01:00-01:35 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 11

01:35-01:40 คลิก

ธรรมะจับใจ (Rerun)

ชาวพุทธกับข่าวพระ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

01:35-01:40 คลิก

ธรรมะจับใจ (Rerun)

ชาวพุทธกับข่าวพระ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

01:40-02:00 คลิก ช่วงที่1,2

Boon news (Rerun)

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:40-02:00 คลิก ช่วงที่1,2

Boon news (Rerun)

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สุขภาพดี มั่งมีสุข ตอนที่ 3

พระครูสังฆรักษ์ปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สุขภาพดี มั่งมีสุข ตอนที่ 3

พระครูสังฆรักษ์ปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ

04:00-04:30 คลิก ช่วงที่1,2

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 33 แบ่งเบาภารกิจของพระเถระ

04:00-04:30 คลิก ช่วงที่1,2

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 33 แบ่งเบาภารกิจของพระเถระ

04:30-05:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

374 ใจร้อนโลกร้อน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

04:30-05:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

374 ใจร้อนโลกร้อน

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

05:00-05:45 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:45 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:45-06:15 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

05:45-06:15 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:15-07:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:15-07:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

07:15-07:25

Boon news

0700

07:15-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 131 บวชพระชนะภัย

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 131 บวชพระชนะภัย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 12

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 12

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 217 สามวันจากสามีกลายเป็นอื่น

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 217 สามวันจากสามีกลายเป็นอื่น

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

048 ตินทุกชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

048 ตินทุกชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สุขภาพดี มั่งมีสุข ตอนที่ 3

พระครูสังฆรักษ์ปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สุขภาพดี มั่งมีสุข ตอนที่ 3

พระครูสังฆรักษ์ปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

แผ่เมตตาดีกว่า

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

แผ่เมตตาดีกว่า

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 34 พิธีถวายวัดใหม่ หรือฉลองวัดใหม่

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 34 พิธีถวายวัดใหม่ หรือฉลองวัดใหม่

11:35-12:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

425หยุดนิสัยชอบแก้ตัว

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:35-12:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

425หยุดนิสัยชอบแก้ตัว

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

แผ่เมตตาดีกว่า

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

แผ่เมตตาดีกว่า

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร (Rerun)

13 แก้ทุกข์ด้วยธรรมจักร

สำราญ อุดมพันธ์(แม่บ้าน)

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร (Rerun)

13 แก้ทุกข์ด้วยธรรมจักร

สำราญ อุดมพันธ์(แม่บ้าน)

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-16:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา (Rerun)

15:00-16:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา (Rerun)

16:00-17:10 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

แสงแห่งศรัทธา

16:00-17:10 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

แสงแห่งศรัทธา

17:10-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:10-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-17:55 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-17:55 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 456 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 456 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

สุขสันต์ วันสุขใจ

พระครูปลัดจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

สุขสันต์ วันสุขใจ

พระครูปลัดจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน

22:00-22:20 คลิก ช่วงที่1,2,3,4

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:20 คลิก ช่วงที่1,2,3,4

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 131 บวชพระชนะภัย

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 131 บวชพระชนะภัย

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

048 ตินทุกชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

048 ตินทุกชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Sat, Apr 14

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 217 สามวันจากสามีกลายเป็นอื่น

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 217 สามวันจากสามีกลายเป็นอื่น

01:00-01:35 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 12

01:00-01:35 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 12

01:35-01:40 คลิก

ธรรมะจับใจ (Rerun)

แผ่เมตตาดีกว่า

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

01:35-01:40 คลิก

ธรรมะจับใจ (Rerun)

แผ่เมตตาดีกว่า

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

01:40-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4

Boon news (Rerun)

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:40-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4

Boon news (Rerun)

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สุขสันต์ วันสุขใจ

พระครูปลัดจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สุขสันต์ วันสุขใจ

พระครูปลัดจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 34 พิธีถวายวัดใหม่ หรือฉลองวัดใหม่

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 34 พิธีถวายวัดใหม่ หรือฉลองวัดใหม่

04:30-05:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

425หยุดนิสัยชอบแก้ตัว

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

04:30-05:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

425หยุดนิสัยชอบแก้ตัว

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

05:00-05:30 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:30 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:30-06:20

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ที่เกาะของใจ 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ที่เกาะของใจ 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:15 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

06:20-07:15 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

07:15-07:25

Boon news

0700

07:15-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 132 บวชสร้างบารมี

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 132 บวชสร้างบารมี

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 13

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 13

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 218 เวมานิกเปรต

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 218 เวมานิกเปรต

08:30-08:50 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

049 ทิปิชาดก

08:30-08:50 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

049 ทิปิชาดก

08:50-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สุขสันต์ วันสุขใจ

พระครูปลัดจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน

08:50-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สุขสันต์ วันสุขใจ

พระครูปลัดจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน

10:20-13:00 live คลิก

พิธีปุพพเปตพลี ครั้งที่ 74

ครั้งที่ 74

10:20-13:00 live คลิก

พิธีปุพพเปตพลี ครั้งที่ 74

ครั้งที่ 74

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

คำถามที่ครูไม่ตอบ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

คำถามที่ครูไม่ตอบ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

14 ชีวิตของนายประเสริฐชัย

ประเสริฐชัย เชื้อวิทยา(พนักงานโรงงานกระดาษ)

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

14 ชีวิตของนายประเสริฐชัย

ประเสริฐชัย เชื้อวิทยา(พนักงานโรงงานกระดาษ)

14:30-15:30 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4

การเดินทางของเบญจทรัพย์ & บวชสามเณร

14:30-15:30 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4

การเดินทางของเบญจทรัพย์ & บวชสามเณร

15:30-16:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต

ก้าวสำคัญ ของพระมหาเปรียญ 9

พระมหาวัชระ วิธูรชโย

15:30-16:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต

ก้าวสำคัญ ของพระมหาเปรียญ 9

พระมหาวัชระ วิธูรชโย

16:30-17:10 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

16:30-17:10 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

17:10-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:10-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 456 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 456 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

การทำหน้าที่กัลยาณมิตร

พระวรพงษ์ เขมวํโส

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

การทำหน้าที่กัลยาณมิตร

พระวรพงษ์ เขมวํโส

22:00-22:20 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:20 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 132 บวชสร้างบารมี

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 132 บวชสร้างบารมี

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

049 ทิปิชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

049 ทิปิชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Sun, Apr 15

00:00-03:00 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:00-03:00 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:30-00:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 218 เวมานิกเปรต

00:30-00:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 218 เวมานิกเปรต

01:00-01:35 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 13

01:00-01:35 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 13

01:35-01:40 คลิก

ธรรมะจับใจ (Rerun)

คำถามที่ครูไม่ตอบ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

01:35-01:40 คลิก

ธรรมะจับใจ (Rerun)

คำถามที่ครูไม่ตอบ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

01:40-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:40-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

การทำหน้าที่กัลยาณมิตร

พระวรพงษ์ เขมวํโส

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

การทำหน้าที่กัลยาณมิตร

พระวรพงษ์ เขมวํโส

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 35 การบวชในยุคนั้น

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 35 การบวชในยุคนั้น

04:30-05:00 คลิก

Bright Insight (Rerun)

04:30-05:00 คลิก

Bright Insight (Rerun)

05:00-05:20 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:20 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:20-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

05:20-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:20-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:30-07:35 คลิก

ธรรมะจับใจ

ฝันจนเหนื่อย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

07:30-07:35 คลิก

ธรรมะจับใจ

ฝันจนเหนื่อย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

07:35-08:00 คลิก

world news

WN 686

07:35-08:00 คลิก

world news

WN 686

08:00-08:35 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 218 เวมานิกเปรต

08:00-08:35 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 218 เวมานิกเปรต

08:35-09:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

รอบรั้ว รร.อนุบาล

08:35-09:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

รอบรั้ว รร.อนุบาล

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า

11:10-12:15 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ

11:10-12:15 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ

12:15-13:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

12:15-13:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ พระธรรมเทศนา

ศาสนสถาน สื่อกลางการส่งต่อพุทธธรรมจากอดีตสู่อนาคต

พระมหา ดร.พงศ์ศักดิ์ ฐานิโย

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ พระธรรมเทศนา

ศาสนสถาน สื่อกลางการส่งต่อพุทธธรรมจากอดีตสู่อนาคต

พระมหา ดร.พงศ์ศักดิ์ ฐานิโย

14:30-15:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

14:30-15:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

15:30-16:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

โอวาทประธานสงฆ์

พระครูปลัดสุวิทย์ สุวิชฺชาโภ

15:30-16:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

โอวาทประธานสงฆ์

พระครูปลัดสุวิทย์ สุวิชฺชาโภ

16:30-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

16:30-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

1000 ตะวัน

ธรรมยาตรา ตอนที่ 3

17:00-17:30 คลิก

1000 ตะวัน

ธรรมยาตรา ตอนที่ 3

17:30-17:55 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-17:55 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:55-19:30 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

17:55-19:30 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

19:30-20:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ

สิ่งสำคัญในชีวิตที่คุณลืมไป

19:30-20:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ

สิ่งสำคัญในชีวิตที่คุณลืมไป

20:00-20:30 คลิก

ทันโลกทันธรรม

427 HPV โรคที่ต้องระวัง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

20:00-20:30 คลิก

ทันโลกทันธรรม

427 HPV โรคที่ต้องระวัง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

20:30-21:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ก้าวสำคัญ ของพระมหาเปรียญ 9

พระมหาวัชระ วิธูรชโย

20:30-21:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ก้าวสำคัญ ของพระมหาเปรียญ 9

พระมหาวัชระ วิธูรชโย

21:30-22:20 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

ใส่บาตรด้วยปัจจัยดีหรือไม่

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ปธ.9,พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก ,พระปลัดเสกสรร อตฺตทโม

21:30-22:20 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

ใส่บาตรด้วยปัจจัยดีหรือไม่

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ปธ.9,พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก ,พระปลัดเสกสรร อตฺตทโม

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 132 บวชสร้างบารมี

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 132 บวชสร้างบารมี

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

049 ทิปิชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

049 ทิปิชาดก

23:00-23:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 13

23:00-23:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 13

23:15-23:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 218 เวมานิกเปรต

23:15-23:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 218 เวมานิกเปรต

23:45-23:50 คลิก

ธรรมะจับใจ

ฝันจนเหนื่อย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

23:45-23:50 คลิก

ธรรมะจับใจ

ฝันจนเหนื่อย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

23:50-00:00 คลิก

World of Peace

610415

23:50-00:00 คลิก

World of Peace

610415