ผังรายการ

Week selected is Apr 16 - Apr 22, 2018

Today

Mon, Apr 16

00:00-02:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า

00:00-02:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า

02:00-03:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ พระธรรมเทศนา (Rerun)

ศาสนสถาน สื่อกลางการส่งต่อพุทธธรรมจากอดีตสู่อนาคต

พระมหา ดร.พงศ์ศักดิ์ ฐานิโย

02:00-03:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ พระธรรมเทศนา (Rerun)

ศาสนสถาน สื่อกลางการส่งต่อพุทธธรรมจากอดีตสู่อนาคต

พระมหา ดร.พงศ์ศักดิ์ ฐานิโย

03:00-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

03:00-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย

04:00-05:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

โอวาทประธานสงฆ์

พระครูปลัดสุวิทย์ สุวิชฺชาโภ

04:00-05:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

โอวาทประธานสงฆ์

พระครูปลัดสุวิทย์ สุวิชฺชาโภ

05:00-05:30 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:30 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:30-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ปณิธานหลวงปู่

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ปณิธานหลวงปู่

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:25 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:20-07:25 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:15-07:25

Boon news

0700

07:15-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 133 บาปแม้น้อยนิดอย่าคิดทำ

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 133 บาปแม้น้อยนิดอย่าคิดทำ

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 14

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 14

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 219 ผมตายแล้วหรือยัง

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 219 ผมตายแล้วหรือยัง

08:30-08:50 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

050 ทีฆีติโกสลชาดก

08:30-08:50 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

050 ทีฆีติโกสลชาดก

08:50-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

การทำหน้าที่กัลยาณมิตร

พระวรพงษ์ เขมวํโส

08:50-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

การทำหน้าที่กัลยาณมิตร

พระวรพงษ์ เขมวํโส

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ทำบุญอะไรจึงมีคนอุปถัมภ์

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ทำบุญอะไรจึงมีคนอุปถัมภ์

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 36 ตรวจดูธาตุธรรม

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 36 ตรวจดูธาตุธรรม

11:35-12:00 คลิก

นานาเทศนา (Rerun)

290 สัมมาทิฐิ เข็มทิศแห่งความดี 3

หลวงพ่อทัตตชีโว

11:35-12:00 คลิก

นานาเทศนา (Rerun)

290 สัมมาทิฐิ เข็มทิศแห่งความดี 3

หลวงพ่อทัตตชีโว

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ก้าวสำคัญ ของพระมหาเปรียญ 9

พระมหาวัชระ วิธูรชโย

12:10-13:00 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ก้าวสำคัญ ของพระมหาเปรียญ 9

พระมหาวัชระ วิธูรชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ทำบุญอะไรจึงมีคนอุปถัมภ์

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ทำบุญอะไรจึงมีคนอุปถัมภ์

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

15 Single Mom So Storng

ณัฐธิดา สุขุม(พนักงานโรงงานฮาร์ดดิส)

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

15 Single Mom So Storng

ณัฐธิดา สุขุม(พนักงานโรงงานฮาร์ดดิส)

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-16:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

ใส่บาตรด้วยปัจจัยดีหรือไม่

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ปธ.9,พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก ,พระปลัดเสกสรร อตฺตทโม

15:00-16:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

ใส่บาตรด้วยปัจจัยดีหรือไม่

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ปธ.9,พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก ,พระปลัดเสกสรร อตฺตทโม

16:00-17:00 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน 5ห้องชีวิต

16:00-17:00 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน 5ห้องชีวิต

17:10-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:10-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 466 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 466 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ฤทธิ์ของใจ รัศมีแห่งบุญ ตอนที่ 2

พระวัชรชัย จิตฺตวชิโร

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ฤทธิ์ของใจ รัศมีแห่งบุญ ตอนที่ 2

พระวัชรชัย จิตฺตวชิโร

22:00-22:20 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:20 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 133 บาปแม้น้อยนิดอย่าคิดทำ

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 133 บาปแม้น้อยนิดอย่าคิดทำ

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

050 ทีฆีติโกสลชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

050 ทีฆีติโกสลชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Tue, Apr 17

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 05

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 05

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 219 ผมตายแล้วหรือยัง

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 219 ผมตายแล้วหรือยัง

01:00-01:35 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 14

01:00-01:35 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 14

01:35-01:40 คลิก

ธรรมะจับใจ (Rerun)

ทำบุญอะไรจึงมีคนอุปถัมภ์

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

01:35-01:40 คลิก

ธรรมะจับใจ (Rerun)

ทำบุญอะไรจึงมีคนอุปถัมภ์

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

01:40-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:40-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ฤทธิ์ของใจ รัศมีแห่งบุญ ตอนที่ 2

พระวัชรชัย จิตฺตวชิโร

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ฤทธิ์ของใจ รัศมีแห่งบุญ ตอนที่ 2

พระวัชรชัย จิตฺตวชิโร

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 36 ตรวจดูธาตุธรรม

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 36 ตรวจดูธาตุธรรม

04:30-05:00 คลิก

สุดยอดภาษา (Rerun)

88 มงคลที่ 26 ตอนที่ 2

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

04:30-05:00 คลิก

สุดยอดภาษา (Rerun)

88 มงคลที่ 26 ตอนที่ 2

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

05:00-05:20 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:20 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:20-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

05:20-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:15 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:20-07:15 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:15-07:25

Boon news

0700

07:15-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 134 บาปส่งผลทำให้ไม่เป็นที่รัก

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 134 บาปส่งผลทำให้ไม่เป็นที่รัก

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 15

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 15

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 220 อย่าคิดมาก

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 220 อย่าคิดมาก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

051 ทุททุภายชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

051 ทุททุภายชาดก

09:00-10:15 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ฤทธิ์ของใจ รัศมีแห่งบุญ ตอนที่ 2

พระวัชรชัย จิตฺตวชิโร

09:00-10:15 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ฤทธิ์ของใจ รัศมีแห่งบุญ ตอนที่ 2

พระวัชรชัย จิตฺตวชิโร

10:15-10:30

Boon news

1000

10:15-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00

10:30-11:00

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 37 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังหัวเมืองต่าง

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 37 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังหัวเมืองต่าง

11:35-12:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

สิ่งสำคัญในชีวิตที่คุณลืมไป

11:35-12:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

สิ่งสำคัญในชีวิตที่คุณลืมไป

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

12:10-13:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15

14:10-14:15

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

16 การเงินขาเข้า

ลดาวัลย์ ศรีอารัง(แม่ค้าตลาดอีซี่)

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

16 การเงินขาเข้า

ลดาวัลย์ ศรีอารัง(แม่ค้าตลาดอีซี่)

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-15:45 คลิก

1000 ตะวัน (Rerun)

ธรรมยาตรา ตอนที่ 3

15:00-15:45 คลิก

1000 ตะวัน (Rerun)

ธรรมยาตรา ตอนที่ 3

15:45-16:00 คลิก

World of Peace

610415

15:45-16:00 คลิก

World of Peace

610415

16:00-17:10 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน ขัดวิมาน ขัดใจ

16:00-17:10 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน ขัดวิมาน ขัดใจ

17:10-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:10-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 466 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 466 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เกิดใหม่ในเพศสมณะ

พระอิศเรศ กิตฺติสฺสโร

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เกิดใหม่ในเพศสมณะ

พระอิศเรศ กิตฺติสฺสโร

22:00-22:20 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:20 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 134 บาปส่งผลทำให้ไม่เป็นที่รัก

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 134 บาปส่งผลทำให้ไม่เป็นที่รัก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

051 ทุททุภายชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

051 ทุททุภายชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Wed, Apr 18

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 11

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 11

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 220 อย่าคิดมาก

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 220 อย่าคิดมาก

01:00-01:35 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 15

01:00-01:35 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 15

01:35-01:40 คลิก

ธรรมะจับใจ (Rerun)

อยากให้พี่น้องมีชีวิตเจริญรุ่งเรือง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

01:35-01:40 คลิก

ธรรมะจับใจ (Rerun)

อยากให้พี่น้องมีชีวิตเจริญรุ่งเรือง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

01:40-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:40-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เกิดใหม่ในเพศสมณะ

พระอิศเรศ กิตฺติสฺสโร

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เกิดใหม่ในเพศสมณะ

พระอิศเรศ กิตฺติสฺสโร

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 37 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังหัวเมืองต่าง

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 37 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังหัวเมืองต่าง

04:30-05:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

สิ่งสำคัญในชีวิตที่คุณลืมไป

04:30-05:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

สิ่งสำคัญในชีวิตที่คุณลืมไป

05:00-05:20 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:20 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:20-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ตัวพระรัตนตรัย บ่าย 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

05:20-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ตัวพระรัตนตรัย บ่าย 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:15 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:20-07:15 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:15-07:25

Boon news

0700

07:15-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 135 บำเพ็ญประโยชน์ตนและผู้อื่น

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 135 บำเพ็ญประโยชน์ตนและผู้อื่น

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 16

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 16

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 221 จริงใจไว้ก่อน

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 221 จริงใจไว้ก่อน

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

052 นฬปานชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

052 นฬปานชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เกิดใหม่ในเพศสมณะ

พระอิศเรศ กิตฺติสฺสโร

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เกิดใหม่ในเพศสมณะ

พระอิศเรศ กิตฺติสฺสโร

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ทำไมนั่งสมาธิต้องนึกถึงดวงแก้ว

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ทำไมนั่งสมาธิต้องนึกถึงดวงแก้ว

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 38 ฝึกทีมเผยแผ่พระพุทธศาสนา

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 38 ฝึกทีมเผยแผ่พระพุทธศาสนา

11:35-12:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว

375 เหตุเกิดเพราะคิดไปเอง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:35-12:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว

375 เหตุเกิดเพราะคิดไปเอง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

สุดยอดภาษา

89 มงคลที่ 27 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

12:10-13:00 คลิก

สุดยอดภาษา

89 มงคลที่ 27 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

เส้นทางภายใน 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

เส้นทางภายใน 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ทำไมนั่งสมาธิต้องนึกถึงดวงแก้ว

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ทำไมนั่งสมาธิต้องนึกถึงดวงแก้ว

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

17 ทำอะไรมา... รายได้ดี๊ดี

ปิยอร ชินราศี(ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า)

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

17 ทำอะไรมา... รายได้ดี๊ดี

ปิยอร ชินราศี(ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า)

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-16:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4 (Rerun)

การเดินทางของเบญจทรัพย์ & บวชสามเณร

15:00-16:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4 (Rerun)

การเดินทางของเบญจทรัพย์ & บวชสามเณร

16:00-17:10 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน วุ่นนักรักสะอาด

16:00-17:10 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน วุ่นนักรักสะอาด

17:10-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:10-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 466 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 466 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เลือกที่จะเชื่อเช่นนั้น

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เลือกที่จะเชื่อเช่นนั้น

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

21:00-21:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-21:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:20 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:20 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 135 บำเพ็ญประโยชน์ตนและผู้อื่น

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 135 บำเพ็ญประโยชน์ตนและผู้อื่น

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

052 นฬปานชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

052 นฬปานชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Thu, Apr 19

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 12

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 12

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 221 จริงใจไว้ก่อน

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 221 จริงใจไว้ก่อน

01:00-01:35 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 16

01:00-01:35 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 16

01:35-01:40 คลิก

ธรรมะจับใจ (Rerun)

ทำไมนั่งสมาธิต้องนึกถึงดวงแก้ว

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

01:35-01:40 คลิก

ธรรมะจับใจ (Rerun)

ทำไมนั่งสมาธิต้องนึกถึงดวงแก้ว

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

01:40-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5

Boon news (Rerun)

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:40-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5

Boon news (Rerun)

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เลือกที่จะเชื่อเช่นนั้น

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เลือกที่จะเชื่อเช่นนั้น

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 38 ฝึกทีมเผยแผ่พระพุทธศาสนา

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 38 ฝึกทีมเผยแผ่พระพุทธศาสนา

05:00-05:20 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:20 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:20-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

05:20-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

07:15-07:25

Boon news

0700

07:15-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 136 บุญใหญ่ถวายไทยธรรม

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 136 บุญใหญ่ถวายไทยธรรม

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 17

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 17

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 222 ตกบันไดพลอยได้บุญ

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 222 ตกบันไดพลอยได้บุญ

08:30-08:50 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

053 นันทชาดก

08:30-08:50 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

053 นันทชาดก

08:50-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เลือกที่จะเชื่อเช่นนั้น

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

08:50-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เลือกที่จะเชื่อเช่นนั้น

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

นรก-สวรรค์มีจริง หรือแค่อุบาย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

นรก-สวรรค์มีจริง หรือแค่อุบาย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 39 การสืบทอดหลักคำสอน

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 39 การสืบทอดหลักคำสอน

11:35-12:00 คลิก

1000 ตะวัน (Rerun)

ธรรมยาตรา ตอนที่ 3

11:35-12:00 คลิก

1000 ตะวัน (Rerun)

ธรรมยาตรา ตอนที่ 3

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

ใส่บาตรด้วยปัจจัยดีหรือไม่

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ปธ.9,พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก ,พระปลัดเสกสรร อตฺตทโม

12:10-13:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

ใส่บาตรด้วยปัจจัยดีหรือไม่

พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร ปธ.9,พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก ,พระปลัดเสกสรร อตฺตทโม

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

นรก-สวรรค์มีจริง หรือแค่อุบาย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

นรก-สวรรค์มีจริง หรือแค่อุบาย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

15 Single Mom So Storng

ณัฐธิดา สุขุม(พนักงานโรงงานฮาร์ดดิส)

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

15 Single Mom So Storng

ณัฐธิดา สุขุม(พนักงานโรงงานฮาร์ดดิส)

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-15:30 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

375 เหตุเกิดเพราะคิดไปเอง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

15:00-15:30 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

375 เหตุเกิดเพราะคิดไปเอง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

15:30-16:00 คลิก

world news (Rerun)

WN 686

15:30-16:00 คลิก

world news (Rerun)

WN 686

16:00-17:10 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต (Rerun)

ตอน ห้องครัว

16:00-17:10 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต (Rerun)

ตอน ห้องครัว

17:10-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:10-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 466 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 466 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เอาทรัพย์สมบัติ รูปสมบัติ คุณสมบัติ ติดตัวไปโลกหน้า

พระปลัดนพดล สิริวํโส

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เอาทรัพย์สมบัติ รูปสมบัติ คุณสมบัติ ติดตัวไปโลกหน้า

พระปลัดนพดล สิริวํโส

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

22:00-22:20 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:20 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 136 บุญใหญ่ถวายไทยธรรม

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 136 บุญใหญ่ถวายไทยธรรม

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

053 นันทชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

053 นันทชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Fri, Apr 20

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 222 ตกบันไดพลอยได้บุญ

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 222 ตกบันไดพลอยได้บุญ

01:00-01:35 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 17

01:00-01:35 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 17

01:35-01:40 คลิก

ธรรมะจับใจ (Rerun)

นรก-สวรรค์มีจริง หรือแค่อุบาย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

01:35-01:40 คลิก

ธรรมะจับใจ (Rerun)

นรก-สวรรค์มีจริง หรือแค่อุบาย

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

01:40-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:40-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เอาทรัพย์สมบัติ รูปสมบัติ คุณสมบัติ ติดตัวไปโลกหน้า

พระปลัดนพดล สิริวํโส

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เอาทรัพย์สมบัติ รูปสมบัติ คุณสมบัติ ติดตัวไปโลกหน้า

พระปลัดนพดล สิริวํโส

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 39 การสืบทอดหลักคำสอน

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 39 การสืบทอดหลักคำสอน

04:30-05:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

375 เหตุเกิดเพราะคิดไปเอง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

04:30-05:00 คลิก

ข้อคิดรอบตัว (Rerun)

375 เหตุเกิดเพราะคิดไปเอง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:25

Boon news

0700

07:20-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 137 บุญใหญ่ถวายสังฆทาน

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 137 บุญใหญ่ถวายสังฆทาน

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 18

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 18

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 223 เขาลวงผมทำไม

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 223 เขาลวงผมทำไม

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

054 นารทชาดก

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

054 นารทชาดก

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เอาทรัพย์สมบัติ รูปสมบัติ คุณสมบัติ ติดตัวไปโลกหน้า

พระปลัดนพดล สิริวํโส

09:00-10:20 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เอาทรัพย์สมบัติ รูปสมบัติ คุณสมบัติ ติดตัวไปโลกหน้า

พระปลัดนพดล สิริวํโส

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

วิบากกรรมชนคนตายไม่เจตตนา

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

วิบากกรรมชนคนตายไม่เจตตนา

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 40 กลับสู่ดุสิตบุรีอย่างสมภาคภูมิ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 40 กลับสู่ดุสิตบุรีอย่างสมภาคภูมิ

11:35-12:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

427 HPV โรคที่ต้องระวัง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:35-12:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

427 HPV โรคที่ต้องระวัง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

วิบากกรรมชนคนตายไม่เจตตนา

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

วิบากกรรมชนคนตายไม่เจตตนา

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร (Rerun)

16 การเงินขาเข้า

ลดาวัลย์ ศรีอารัง(แม่ค้าตลาดอีซี่)

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร (Rerun)

16 การเงินขาเข้า

ลดาวัลย์ ศรีอารัง(แม่ค้าตลาดอีซี่)

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

14:30-15:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-16:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา (Rerun)

15:00-16:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา (Rerun)

16:00-17:10 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน ห้องนางรำ

16:00-17:10 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน ห้องนางรำ

17:10-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:10-17:30 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-17:55 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-17:55 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 466 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 466 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

พระกับมาร ตอนที่ 4

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

พระกับมาร ตอนที่ 4

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

22:00-22:20 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:20 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 137 บุญใหญ่ถวายสังฆทาน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 137 บุญใหญ่ถวายสังฆทาน

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

054 นารทชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

054 นารทชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Sat, Apr 21

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 223 เขาลวงผมทำไม

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 223 เขาลวงผมทำไม

01:00-01:35 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 18

01:00-01:35 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 18

01:35-01:40 คลิก

ธรรมะจับใจ (Rerun)

วิบากกรรมชนคนตายไม่เจตตนา

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

01:35-01:40 คลิก

ธรรมะจับใจ (Rerun)

วิบากกรรมชนคนตายไม่เจตตนา

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

01:40-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:40-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พระกับมาร ตอนที่ 4

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พระกับมาร ตอนที่ 4

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 40 กลับสู่ดุสิตบุรีอย่างสมภาคภูมิ

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 40 กลับสู่ดุสิตบุรีอย่างสมภาคภูมิ

04:30-05:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

427 HPV โรคที่ต้องระวัง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

04:30-05:00 คลิก

ทันโลกทันธรรม (Rerun)

427 HPV โรคที่ต้องระวัง

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

05:00-05:30 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:30 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:30-06:20

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ที่เกาะของใจ 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ที่เกาะของใจ 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:15 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:20-07:15 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:15-07:25

Boon news

0700

07:15-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 138 บุญทุกบุญมีอานิสงส์ใหญ่

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 138 บุญทุกบุญมีอานิสงส์ใหญ่

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 19

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 19

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 224 ไชยาจ๊ะจิงชา

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 224 ไชยาจ๊ะจิงชา

08:30-08:50 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

055 นิโครธมิคชาดก

08:30-08:50 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

055 นิโครธมิคชาดก

08:50-10:20 คลิก ช่วงที่1,2

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เรื่องปลื้มๆ

พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

08:50-10:20 คลิก ช่วงที่1,2

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เรื่องปลื้มๆ

พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

10:20-10:30

Boon news

1000

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

หัวใจเศรษฐี

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

หัวใจเศรษฐี

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:25 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 1 สภาพสังคมสมัยพุทธันดรที่ผ่านมา

11:15-11:25 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 1 สภาพสังคมสมัยพุทธันดรที่ผ่านมา

11:40-12:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

สิ่งสำคัญในชีวิตที่คุณลืมไป

11:40-12:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ (Rerun)

สิ่งสำคัญในชีวิตที่คุณลืมไป

12:00-12:10

Boon news

1200

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

นานาเทศนา

ท่องประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา 1

พระมหา ดร.พงศ์ศักดิ์ ฐานิโย

12:10-13:00 คลิก

นานาเทศนา

ท่องประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา 1

พระมหา ดร.พงศ์ศักดิ์ ฐานิโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

หัวใจเศรษฐี

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

หัวใจเศรษฐี

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

17 ทำอะไรมา... รายได้ดี๊ดี

ปิยอร ชินราศี(ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า)

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

17 ทำอะไรมา... รายได้ดี๊ดี

ปิยอร ชินราศี(ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า)

14:30-15:30 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4

การรับสมัครและสัมภาษณ์ธรรมทายาทปี 2561

14:30-15:30 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี4

การรับสมัครและสัมภาษณ์ธรรมทายาทปี 2561

15:30-16:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต

อุบัติเหตุเปลี่ยนชีวิต

พระนิธิศธริ์ โชติรตโน(วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา)

15:30-16:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต

อุบัติเหตุเปลี่ยนชีวิต

พระนิธิศธริ์ โชติรตโน(วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา)

16:30-17:10 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

16:30-17:10 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

17:10-17:30 คลิก

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:10-17:30 คลิก

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 466 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

18:15-19:10 live คลิก

สวดธรรมจักร 466 ล้านจบ พบสุขเห็นธรรม

19:10-22:00 live คลิก ช่วงที่1,2

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เรื่องปลื้มๆ

พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

19:10-22:00 live คลิก ช่วงที่1,2

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เรื่องปลื้มๆ

พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

22:00-22:20 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:00-22:20 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 138 บุญทุกบุญมีอานิสงส์ใหญ่

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 138 บุญทุกบุญมีอานิสงส์ใหญ่

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

055 นิโครธมิคชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

055 นิโครธมิคชาดก

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Sun, Apr 22

00:00-03:00 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:00-03:00 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 01

00:30-00:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 224 ไชยาจ๊ะจิงชา

00:30-00:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 224 ไชยาจ๊ะจิงชา

01:00-01:35 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 19

01:00-01:35 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 19

01:35-01:40 คลิก

ธรรมะจับใจ (Rerun)

หัวใจเศรษฐี

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

01:35-01:40 คลิก

ธรรมะจับใจ (Rerun)

หัวใจเศรษฐี

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

01:40-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

01:40-02:00 คลิก ช่วงที่1,2,3,4,5,6

Boon news (Rerun)

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-03:30 คลิก ช่วงที่1,2

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เรื่องปลื้มๆ

พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

02:00-03:30 คลิก ช่วงที่1,2

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เรื่องปลื้มๆ

พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

03:30-04:00 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 1 สภาพสังคมสมัยพุทธันดรที่ผ่านมา

03:30-04:00 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 1 สภาพสังคมสมัยพุทธันดรที่ผ่านมา

04:00-05:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

05:00-05:20 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:00-05:20 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:20-06:40 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

05:20-06:40 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ใจหยุดเป็นสิ่งสำคัญ 40 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

06:40-08:00 live คลิก

งานบุญวันคุ้มครองโลก

ภาคเช้า : ตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยาย

06:40-08:00 live คลิก

งานบุญวันคุ้มครองโลก

ภาคเช้า : ตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยาย

08:00-08:30 คลิก

world news

WN 687

08:00-08:30 คลิก

world news

WN 687

08:30-09:30 live คลิก

งานบุญวันคุ้มครองโลก

รอบรั้ว รร.อนุบาล

08:30-09:30 live คลิก

งานบุญวันคุ้มครองโลก

รอบรั้ว รร.อนุบาล

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันคุ้มครองโลก

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า และบูชาข้าวพระ

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันคุ้มครองโลก

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า และบูชาข้าวพระ

11:10-12:15 live คลิก

งานบุญวันคุ้มครองโลก

หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ

11:10-12:15 live คลิก

งานบุญวันคุ้มครองโลก

หน้าต่างบ้านหน้าต่างบุญ

12:15-13:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

12:15-13:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

13:30-15:30 live คลิก

งานบุญวันคุ้มครองโลก

พิธีทอดผ้าป่า บำรุงวัด ครั้งที่ 1/2561

13:30-15:30 live คลิก

งานบุญวันคุ้มครองโลก

พิธีทอดผ้าป่า บำรุงวัด ครั้งที่ 1/2561

15:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันคุ้มครองโลก

โอวาทประธานสงฆ์

15:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันคุ้มครองโลก

โอวาทประธานสงฆ์

16:00-17:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

16:00-17:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:30-20:00 live คลิก

งานบุญวันคุ้มครองโลก

พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรก เพื่อสร้างเกาะแก้ว เจดีย์สวรรค์

17:30-20:00 live คลิก

งานบุญวันคุ้มครองโลก

พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรก เพื่อสร้างเกาะแก้ว เจดีย์สวรรค์

20:00-20:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

20:00-20:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

20:30-21:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

อุบัติเหตุเปลี่ยนชีวิต

พระนิธิศธริ์ โชติรตโน(วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา)

20:30-21:30 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

อุบัติเหตุเปลี่ยนชีวิต

พระนิธิศธริ์ โชติรตโน(วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา)

21:30-22:20 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

10 บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก

21:30-22:20 คลิก

มองโลกเห็นธรรม ปี61 (Rerun)

10 บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

พระมหาศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 138 บุญทุกบุญมีอานิสงส์ใหญ่

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 138 บุญทุกบุญมีอานิสงส์ใหญ่

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

055 นิโครธมิคชาดก

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

055 นิโครธมิคชาดก

23:00-23:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 13

23:00-23:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 13

23:15-23:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 224 ไชยาจ๊ะจิงชา

23:15-23:45 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 224 ไชยาจ๊ะจิงชา

23:45-23:50 คลิก

ธรรมะจับใจ

ไม่ครับพี่ ผมรักษาศีล

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

23:45-23:50 คลิก

ธรรมะจับใจ

ไม่ครับพี่ ผมรักษาศีล

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

23:50-00:00 คลิก

World of Peace

610424

23:50-00:00 คลิก

World of Peace

610424