ผังรายการ

Week selected is Apr 23 - Apr 29, 2018

Today

Mon, Apr 23

00:00-02:00

งานบุญวันคุ้มคองโลก (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า

02:00-03:00

งานบุญวันคุ้มคองโลก (Rerun)

พิธีทอดผ้าป่า บำรุงวัด ครั้งที่ 1

03:00-04:00

งานบุญวันคุ้มคองโลก (Rerun)

โอวาทประธานสงฆ์

04:00-05:00

งานบุญวันคุ้มคองโลก (Rerun)

พิธีตอกเสาเข็มมงคลต้นแรก เพื่อสร้างเกาะแก้ว เจดีย์สวรรค์

05:00-05:30 คลิก ช่วงที่1,2,3

ทำวัตรเช้า/ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/อาราธนาศีล๕

05:30-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ปณิธานหลวงปู่

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:25 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:15-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 139 บูชาดอกไม้เพื่อพระนิพพาน

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 20

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 225 เรื่องกล้วยๆ

08:30-08:50 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

ตอนที่ 56 ปัพพตูปัตถรชาดก ชาดกว่าด้วย อภัยโทษ

08:50-10:20 คลิก ช่วงที่1,2

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เรื่องปลื้มๆ

พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

10:20-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

ตับเสื่อมโดยไร้สาเหตุ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 2 แคว้นแห่ง "พระราชาองค์ที่ออกบวช"

11:35-12:00 คลิก

นานาเทศนา (Rerun)

ท่องประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา 1

พระมหา ดร.พงศ์ศักดิ์ ฐานิโย

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

อุบัติเหตุเปลี่ยนชีวิต

พระนิธิศธริ์ โชติรตโน(วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา)

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ความรู้อันแท้จริง 60 นาที

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

ตับเสื่อมโดยไร้สาเหตุ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

18 ลมชักก็หายได้

นงลักษณ์ ตันตระราวงศา(ผู้ป่วยโรคลมชัก)

14:30-15:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-16:00 คลิก

มองโลกเห็นธรรม (Rerun)

10 บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

พม.ศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก

16:00-17:00 คลิก

ละคร 5ห้องชีวิต

ตอน ในห้องนอน

17:10-17:30

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์ทำวัตรเย็น

สวดมนต์ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

19:10-22:00 live

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

22:00-22:20

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 139 บูชาดอกไม้เพื่อพระนิพพาน

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

ตอนที่ 56 ปัพพตูปัตถรชาดก ชาดกว่าด้วย อภัยโทษ

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Tue, Apr 24

00:00-00:30 คลิก

นำนั่งสมาธิ(English)

Meditation for Beginners 05

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 225 เรื่องกล้วยๆ

01:00-01:35 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 20

01:35-01:40 คลิก

ธรรมะจับใจ (Rerun)

ตับเสื่อมโดยไร้สาเหตุ

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

01:40-02:00

Boon news (Rerun)

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

02:00-04:00

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

04:00-04:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 2 แคว้นแห่ง "พระราชาองค์ที่ออกบวช"

04:30-05:00 คลิก

สุดยอดภาษา (Rerun)

สุดยอดภาษา มงคลที่ 27 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

05:00-05:20 คลิก ช่วงที่1,2,3

ทำวัตรเช้า/ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/อาราธนาศีล๕

05:20-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:15 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:15-07:25

Boon news

0700

07:25-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 140 บูชาถูกเนื้อนาบุญ

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 21

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 226 กินลูกต่อหน้าพ่อ

08:30-09:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

ตอนที่ 57 ปานียชาดก ชาดกว่าด้วย ทำบาปแล้วรังเกียจบาปที่ทำ

09:00-10:15

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

10:15-10:30

Boon news

1000

10:30-11:00 คลิก

ธรรมะจับใจ

นอนทำวัตรเย็นผิดไหม

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

11:00-11:15

พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาาน

บุญควรทำบ่อยๆ

11:15-11:35 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 3 ชาติตระกูลแห่งมหาเสนาบดีคู่ใจ

11:35-12:00 คลิก

รักษาใจด้วยสมาธิ

ได้เงินแต่สูญเสียความสุข

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก ช่วงที่1,2

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

13:00-14:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:15 คลิก

ธรรมะจับใจ

นอนทำวัตรเย็นผิดไหม

พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

14:15-14:30 คลิก

พลังบุญธรรมจักร

19 ใจสู้! โรคภัยหายเกรี้ยง

องุ่น สุขเจริญ(ผู้ปสง.อนุสรณ์สถาน จ.สุพรรบุรี)

14:30-15:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

15:00-15:45 คลิก

พันธ์ุตะวัน (Rerun)

ธรรมยาตรา ตอนที่ 3

15:45-16:00

World of Peace (Rerun)

610422

16:00-17:10 คลิก

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ทองล้นหลัง

17:10-17:30

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

17:30-18:00

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ และมหาปูชนียาจารย์

18:00-18:15 คลิก

สวดมนต์ทำวัตรเย็น

สวดมนต์ทำวัตรเย็น

18:15-19:10 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

19:10-22:00 live

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

22:00-22:20

Boon news

1710,2200 สรุปข่าวรอบวัน

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 140 บูชาถูกเนื้อนาบุญ

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

ตอนที่ 57 ปานียชาดก ชาดกว่าด้วย ทำบาปแล้วรังเกียจบาปที่ทำ

23:00-00:00 คลิก ช่วงที่1,2

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา

Wed, Apr 25

Thu, Apr 26

Fri, Apr 27

Sat, Apr 28

Sun, Apr 29