ผังรายการ

Week selected is Jul 19 - Jul 25, 2021

Today

Mon, Jul 19

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 65 เรื่องกองทุกข์ใหญ่new

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 108

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 047 สร้างวัด แต่ไม่ทำให้สำเร็จ

08:30-10:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ชีวิตออนไลน์ภายใต้กฎแห่งกรรม

พระมหานำบุญ นาคชโย ป.ธ.9

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640719

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL ดร.อัชวัน หงิมรักษา 640715 (Rerun)

ดร.อัชวัน หงิมรักษา

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 108

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

กัลยาณมิตร ที่โลกต้องการ 640523

ณัชศุภางค์ เทพกุญชร

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

005 โคธชาดก (ฤาษีหลอกกินเหี้ย)

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

1 บวชเอง ชวนบวช จัดงานบวช

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

ZOOM IDOL ดร.อัชวัน หงิมรักษา 640715

ดร.อัชวัน หงิมรักษา

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:25-18:55

พิธีเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์ ONLINE

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ความจริงที่ต้องรู้

พระไพฑูรย์ อตฺถวโร

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

ZOOM IDOL ดร.อัชวัน หงิมรักษา 640715 (Rerun)

ดร.อัชวัน หงิมรักษา

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 65 เรื่องกองทุกข์ใหญ่new

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

005 โคธชาดก (ฤาษีหลอกกินเหี้ย)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, Jul 20

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 047 สร้างวัด แต่ไม่ทำให้สำเร็จ

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 108

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ความจริงที่ต้องรู้

พระไพฑูรย์ อตฺถวโร

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

610617 อบอุ่บใจ 60 นาที

06:25-07:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 66 การเจริญเมตตาจิต

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 109

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 048 ลาแฟนมาบวชไม่สึก

08:30-09:30 คลิก

พระธรรมเทศนา (Rerun)

รัตนสูตร กับโควิด19 ตอนที่ 3

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

09:30-10:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640720

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL พระมหาแสงชัย คุณทฺธโร 640716 (Rerun)

พระมหาแสงชัย คุณทฺธโร

11:45-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 109

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00

scoop (Rerun)

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

006 โภชาชานียชาดก (ความเพียรอันยิ่งใหญ่)

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ความจริงที่ต้องรู้

พระไพฑูรย์ อตฺถวโร

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

14 เหตุที่ทำให้ชื่นชอบในการชกมวย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

17:10-17:30 คลิก

Boon news

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:25-18:55

พิธีเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์ ONLINE

19:00-21:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ตามรอย ขุนหลวงหาวัด

พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฒโน

21:30-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 66 การเจริญเมตตาจิต

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

006 โภชาชานียชาดก (ความเพียรอันยิ่งใหญ่)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

Wed, Jul 21

00:00-00:30 คลิก

หลวงพ่อธัมมชโย นำนั่งสมาธิ ภาษาอังกฤษ

หลวงพ่อธัมมชโย

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 048 ลาแฟนมาบวชไม่สึก

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 109

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00

MV บทเพลงตะวันธรรม (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ตามรอย ขุนหลวงหาวัด

พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฒโน

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:25 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:25-07:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

2 ใจหยุดนิ่ง จะเข้าถึงบรมสุข

หลวงพ่อธัมมชโย

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 67 การรู้จักรักษาตน

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 110

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 049 ผู้หญิงมาดเเมน

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ยอมที่ไม่มีวันแพ้

พระมหากู้เกียรติ กิจฺจารกฺโข ป.ธ.9

09:30-11:10 live คลิก

พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640721

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณปิ่นหทัย เตชะรัตน์พงษ์ 640717

คุณปิ่นหทัย เตชะรัตน์พงษ์

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 110

12:10-12:30 คลิก

@Bright Insight 640521 (Rerun)

12:30-13:00 คลิก

กล้าดี Variety (Rerun)

กล้าดี_Online on Zoom สร้างผู้นำศีลธรรม กทม.

13:00-14:00 คลิก

สิ่งที่ควรระลึก 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

14:15-14:30 live คลิก

ชาดก 500 ชาติ

007 โรมชาดก

14:30-15:15 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ตามรอย ขุนหลวงหาวัด

พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฒโน

15:35-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:00-17:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณปิ่นหทัย เตชะรัตน์พงษ์ 640717

คุณปิ่นหทัย เตชะรัตน์พงษ์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:30 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:30-19:00 live คลิก

บทสวดธรรมจักร15 m v.วันวิสาขบูชา 640526

19:00-21:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เหตุให้รอดทั้งครอบครัว

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

21:30-22:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณปิ่นหทัย เตชะรัตน์พงษ์ 640717

คุณปิ่นหทัย เตชะรัตน์พงษ์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 67 การรู้จักรักษาตน

23:00-23:15 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

007 โรมชาดก

23:15-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428 (Rerun)

Thu, Jul 22

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 049 ผู้หญิงมาดเเมน

01:30-02:00 คลิก

ZOOM IDOL คุณปิ่นหทัย เตชะรัตน์พงษ์ 640717 (Rerun)

คุณปิ่นหทัย เตชะรัตน์พงษ์

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เหตุให้รอดทั้งครอบครัว

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

MV บทเพลงตะวันธรรม

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 68 ขอบข่ายของกาเมสุมิจฉาจาร

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 111 จบ

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 050 คาเฟ่

08:30-10:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

อธิษฐานจิต ลิขิตชีวิต

พระมหากิตติพงศ์ สิริชโย ป.ธ.9

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640715

11:00-11:30 คลิก

Zoom Idol ประพิศ ชรารินทร์ 640712 (Rerun)

ประพิศ ชรารินทร์

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 111 จบ

12:00-12:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

12:10-13:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี7

[CARTOON] เมืองใจใส กับ แก๊งนิวรณ์ 5 (Cut Version)

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

008 โลสกชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เหตุให้รอดทั้งครอบครัว

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

16 ชอบเชียร์มวยจะติดวิบากกรรมไหม

15:45-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Zoom Idol ประพิศ ชรารินทร์ 640712

ประพิศ ชรารินทร์

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:20-19:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

คำถามจากยักษ์ ตอน 12

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Zoom Idol ประพิศ ชรารินทร์ 640712 (Rerun)

ประพิศ ชรารินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 68 ขอบข่ายของกาเมสุมิจฉาจาร

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

008 โลสกชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, Jul 23

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 050 คาเฟ่

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 111 จบ

01:30-02:00 คลิก

Zoom Idol ประพิศ ชรารินทร์ 640712 (Rerun)

ประพิศ ชรารินทร์

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

คำถามจากยักษ์ ตอน 12

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 69 ขุมทรัพย์ข้ามชาติ

07:45-08:00 คลิก

ชฎิลเศรษฐี

ตอนที่ 1

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 051 ภรรยา 3 คน

08:30-10:00

งานบุญวันอาทิตย์ online

สังโฆ เม นาโถ

พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640723

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL พระอาจารย์ประเสริฐ อภิวโร 640720 (Rerun)

พระอาจารย์ประเสริฐ อภิวโร

11:30-12:00 คลิก

ชฎิลเศรษฐี

ตอนที่ 1

12:00-12:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

12:10-12:40 คลิก

@Bright Insight 640723

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี_The speech Coach

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

009 กโปตกชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

คำถามจากยักษ์ ตอน 12

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

17 บุญใดทำให้มีน้ำเสียงไพเราะ

16:45-17:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30 คลิก

Zoom Idol สามเณรกล้าตะวัน พุ่มไสว ป.ธ.4 640520

สามเณรกล้าตะวัน พุ่มไสว ป.ธ.4

17:30-19:00 live คลิก

พิธีเวียนประทักษิณ ทำวัตรเย็น บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ online

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

วัคซีนทางใจ

พระมหานำบุญ นาคชโย ป.ธ.9

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20 คลิก

Zoom Idol สามเณรวรวุฒิ พุทธธรรม ป.ธ.5 640524 (Rerun)

สามเณรวรวุฒิ พุทธธรรม ป.ธ.5

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 69 ขุมทรัพย์ข้ามชาติ

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

009 กโปตกชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, Jul 24

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 051 ภรรยา 3 คน

01:00-01:15 คลิก

ชฎิลเศรษฐี (Rerun)

ตอนที่ 1

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

วัคซีนทางใจ

พระมหานำบุญ นาคชโย ป.ธ.9

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

19 ปล่อยวางทางใจ

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-06:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 70 คนว่านอนสอนง่าย

07:45-08:00 คลิก

ชฎิลเศรษฐี

ตอนที่ 2

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 052 วัยรุ่นอยากลอง (25.00 WideSCR)

08:30-09:30 live คลิก

รายการพิเศษ วันอาสาฬบูชา online 640724

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาสาฬหบูชาonline ที่ 24 ก.ค. พ.ศ.2564

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:15-11:45 คลิก

Zoom Idol สามเณรกล้าตะวัน พุ่มไสว ป.ธ.4 640520

สามเณรกล้าตะวัน พุ่มไสว ป.ธ.4

11:45-12:15 คลิก

Zoom Idol สามเณรณัฐดนัย เจริญศรี ป.ธ.6 640527

สามเณรณัฐดนัย เจริญศรี ป.ธ.6

12:15-12:45 คลิก

Zoom Idol สามเณรธนกร ครุฑอ่ำ ป.ธ.4 640522

สามเณรธนกร ครุฑอ่ำ ป.ธ.4

12:45-13:30 คลิก

Zoom Idol สามเณรวรวุฒิ พุทธธรรม ป.ธ.5 640524

สามเณรวรวุฒิ พุทธธรรม ป.ธ.5

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาสาฬหบูชา online ที่ 24 ก.ค. พ.ศ.2564

สวดมนต์จนเห็นธรรม

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

14:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันอาสาฬหบูชา online ที่ 24 ก.ค. พ.ศ.2564

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

16:00-17:30 คลิก

Insight Case Study

ลูกเลี้ยงรันทด กินข้าวกับน้ำปลา Ep.1

17:30-21:00 live คลิก

งานบุญวันอาสาฬหบูชาonline ที่ 24 ก.ค. พ.ศ.2564

พิธีฉลองชัย เจริญพุทธมนต์ สวดธรรมจักร 3,555,555,555 จบ

21:00-21:30 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา

พระอัญญาโกณทัญญะ

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 70 คนว่านอนสอนง่าย

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

010 กฏาหกชาดก

22:00-23:00 คลิก

รายการพิเศษ วันอาสาฬบูชา online 640724 (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

Sun, Jul 25

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาสาฬหบูชาonline ที่ 24 ก.ค. พ.ศ.2564 (Rerun)

พิธีฉลองชัย เจริญพุทธมนต์ สวดธรรมจักร 3,555,555,555 จบ

01:30-03:00 คลิก

งานบุญวันอาสาฬหบูชา online ที่ 24 ก.ค. พ.ศ.2564 (Rerun)

สวดมนต์จนเห็นธรรม

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

03:00-05:00 คลิก

งานบุญวันอาสาฬหบูชา online ที่ 24 ก.ค. พ.ศ.2564 (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

1 ใจหยุดนิ่ง จะเข้าถึงบรมสุข

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-06:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 71 ครอบครัวสุขสันต์

07:45-08:00 คลิก

ชฎิลเศรษฐี

ตอนที่ 1

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 046 อาป็า เซียนพนัน

08:30-09:30 live คลิก

เส้นทางบุญ

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:15-12:30 คลิก ช่วงที่1,2,6

ผู้ออกแบบชีวิต

บัณฑิตที่โลกต้องการ

คุณวรเมธ มลาศาสตร์

12:30-13:30 คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

แววรัตน์ ครองสกุล

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

14:30-16:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428

16:00-17:30 คลิก

Insight Case Study

ลูกเลี้ยงรันทด กินข้าวกับน้ำปลา Ep.2

17:30-20:00 live คลิก

พิธีเวียนประทักษิณ ทำวัตรเย็น บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ online

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2,6

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

บัณฑิตที่โลกต้องการ

คุณวรเมธ มลาศาสตร์

21:00-21:30 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา

พระอัญญาโกณทัญญะ

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 71 ครอบครัวสุขสันต์

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

011 กณเวรชาดก (หญิงหลายผัว)

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน