ผังรายการ

Week selected is Oct 11 - Oct 17, 2021

Today

Mon, Oct 11

00:00-01:30 คลิก

งานบุญ 137 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า และถวายภัตตาหาร เป็นสังฆทาน online 641010

01:30-04:00 คลิก

งานบุญ 137 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร (Rerun)

พิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐิน ครั้งที่ 2ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท online 641010

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 150 ผิดพลาดเพราะลำเอียง ตอน 5 จบ

07:45-08:00 คลิก

นางวิสาขามหาอุบาสิกา

3

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 131 ยิ่งกว่าเสียใจ

08:30-10:00 คลิก

งานบุญ 137 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร (Rerun)

พิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐิน ครั้งที่ 2ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท online 641010

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 641011

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL พระสมุห์พิชิต ฐิตชโย 641007 (Rerun)

ZOOM IDOL พระสมุห์พิชิต ฐิตชโย 641007

11:30-12:00 คลิก

นางวิสาขามหาอุบาสิกา

2

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก ช่วงที่1,2,6

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

เปิดใจ...ด้วยธรรม

พระวัชระ จิตสํวโร

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

090 เรื่องสกุณาชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

83 บุญถวายลูกไว้ในพระศาสนา

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:25-18:55

พิธีเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์ ONLINE

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ศรัทธาปสาทะ

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 150 ผิดพลาดเพราะลำเอียง ตอน 5 จบ

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

090 เรื่องสกุณาชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, Oct 12

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 131 ยิ่งกว่าเสียใจ

01:00-01:15 คลิก

นางวิสาขามหาอุบาสิกา (Rerun)

2

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ศรัทธาปสาทะ

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

610617 อบอุ่บใจ 60 นาที

06:25-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 151 ผู้เห็นประโยชน์ในโลกหน้า

07:45-08:00 คลิก

นางวิสาขามหาอุบาสิกา

3

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 132 ภาพกลางลำน้ำโขง

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

สัจจบารมี

พระจุมพล ปุญฺญพโล

09:30-10:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 641011

11:00-11:30 คลิก

Zoom Idol บุษกร เบร็ทเล็น 641008 (Rerun)

บุษกร เบร็ทเล็น

11:45-12:00 คลิก

นางวิสาขามหาอุบาสิกา

3

12:00-12:10

Boon news

12:10-13:00

scoop

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

091 เรื่องสกุณีคติชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ศรัทธาปสาทะ

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

85 เมื่อลูกชายกลายร่าง

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:25-18:55 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

19:00-21:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

พระครูบาศรีวิชัย

พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฒโน

21:30-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 151 ผู้เห็นประโยชน์ในโลกหน้า

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

091 เรื่องสกุณีคติชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

Wed, Oct 13

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 125 กระสุนรัก

01:00-01:30 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

68

02:00-03:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

วันที่ 10 เดือน 10

พระพรชัย พลวธมฺโม,ดร.

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธรรมจักร15 m v.วันวิสาขบูชา 640526

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:25 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:25-07:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

11 การปฏิบัติธรรม ต้องทำทุกวัน

หลวงพ่อธัมมชโย

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 145 ผลแห่งอัญชลีกรรม

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

69

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 126 งุบงิบ

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

สื่อการสอนของพระพุทธเจ้า

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

09:30-11:10 live คลิก ช่วงที่1,2,6

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 641013

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณกาญจนา บุญเสนาะ 640927

คุณกาญจนา บุญเสนาะ

11:30-12:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng (Rerun)

69

12:10-12:30 คลิก

@Bright Insight 640917 (Rerun)

12:30-13:00 คลิก

กล้าดี Variety (Rerun)

กล้าดี_ซีรี่ย์ ตามรอยธรรม EP.4_ตามรอย แผ่ขยายธรรม (เขาคิชฌกูฏ)

13:00-14:00 คลิก

สิ่งที่ควรระลึก 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

14:15-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

084 เรื่องวัฏฏกาชาดก

14:30-15:15 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

วันที่ 10 เดือน 10

พระพรชัย พลวธมฺโม,ดร.

15:35-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:30 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:30-19:00 live คลิก

บทสวดธรรมจักร15 m v.วันวิสาขบูชา 640526

19:00-21:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ความสุขที่แตกต่าง

พระมหาธเนศร์ ฐานรโต

21:30-22:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30

Boon news

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 145 ผลแห่งอัญชลีกรรม

23:00-23:15 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

084 เรื่องวัฏฏกาชาดก

23:15-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428 (Rerun)

Thu, Oct 14

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 133 ผีปัด

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ที่พึ่งที่เกาะของตัวเรา

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

MV บทเพลงตะวันธรรม

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 153 ผู้รักในการทำความดี

07:45-08:00 คลิก

นางวิสาขามหาอุบาสิกา

5

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 127 ฮวงจุ้ย

08:30-10:00

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

สังโฆ เม นาโถ

พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 641014

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณกาญจนา บุญเสนาะ 640927 (Rerun)

คุณกาญจนา บุญเสนาะ

11:30-12:00 คลิก

นางวิสาขามหาอุบาสิกา

5

12:00-12:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

12:10-13:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี7 (Rerun)

The ธรรมจักร Project #11 : มายด์ - พิธีกร,นักวาดภาพอิสระ

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

093 เรื่องสสปัณฑิตชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ที่พึ่งที่เกาะของตัวเรา

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

87 เกิดเป็นเทพกินนรเพราะบุญปนบาป

หลวงพ่อธัมมชโย

15:45-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:20-19:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เกิดมาเพื่อการนี้ ตอนที่ 4

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Zoom Idol คุณวันรัตน์ บูรณะสิทธิพร 640823 (Rerun)

คุณวันรัตน์ บูรณะสิทธิพร

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 153 ผู้รักในการทำความดี

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

093 เรื่องสสปัณฑิตชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, Oct 15

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 134 ดวงตะวันแห่งโซโลมอน

01:00-01:30 คลิก

นางวิสาขามหาอุบาสิกา

5

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เกิดมาเพื่อการนี้ ตอนที่ 4

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 154 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 01

07:45-08:00 คลิก

นางวิสาขามหาอุบาสิกา

6

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 135 ยิ่งงอน ยิ่งงาม

08:30-10:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน online

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 641014

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL อ.ต้น สรวิชญ์ แสงสุวรรณ 640626 (Rerun)

อ.ต้น สรวิชญ์ แสงสุวรรณ

11:30-12:00 คลิก

นางวิสาขามหาอุบาสิกา

6

12:00-12:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

12:10-12:40 คลิก

@Bright Insight 641015

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี Variety

กล้าดี_ซีรี่ย์ ตามรอยธรรม EP.4_ตามรอย แผ่ขยายธรรม (เขาคิชฌกูฏ)

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

094 สังวรมหาราชชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เกิดมาเพื่อการนี้ ตอนที่ 4

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

88 ไฟดูด จมน้ำ และบริวารอยู่ไม่ทนเพราะกรรมใด

หลวงพ่อธัมมชโย

16:45-17:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:30 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:30-19:00 live คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

จากเป็น จากตาย ไม่ได้บวช Ep3

พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20 คลิก

ZOOM IDOL พระคมสันติ์ อุคฺควาโท 640909 (Rerun)

พระคมสันติ์ อุคฺควาโท

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 154 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 01

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

094 สังวรมหาราชชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, Oct 16

00:00-00:33 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:33-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 135 ยิ่งงอน ยิ่งงาม

01:00-01:30 คลิก

นางวิสาขามหาอุบาสิกา (Rerun)

6

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

จากเป็น จากตาย ไม่ได้บวช Ep3

พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 155 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 02

07:45-08:00 คลิก

นางวิสาขามหาอุบาสิกา

7

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 136 รักนี้ต้องบอก

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ปกิณกะธรรม ถวายปัจจัยบำรุงวัด และฟังโอวาท

09:30-11:00 live

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 641016

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL พระมหาชาญชัย ชวนชโย 640710 (Rerun)

พระมหาชาญชัย ชวนชโย

11:30-12:00 คลิก

นางวิสาขามหาอุบาสิกา

7

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี7 (Rerun)

Special Clip] V-Star สมาธิต้นปัญญา l รายละเอียดโครงการและประโยชน์จากการนั่งสมาธิ(ของพี่ๆ)

13:00-14:00 คลิก

สิ่งที่ควรระลึก 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

095 สัตติคุมพะชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

จากเป็น จากตาย ไม่ได้บวช Ep3

พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

82 มีสามีขี้เมา ต้นร้ายปลายดี

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปีที่4) [ปฐมเทศนาในวันอาสาฬหบูชา] 17 นาที

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-19:00 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:00-20:30 live

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 155 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 02

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

095 สัตติคุมพะชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sun, Oct 17

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 136 รักนี้ต้องบอก

01:00-01:15 คลิก

นางวิสาขามหาอุบาสิกา (Rerun)

7

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-03:30

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญ

13 นั่งธรรมะเพื่อตัวเรา

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-06:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 156 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 03

07:45-08:00 คลิก

นางวิสาขามหาอุบาสิกา

8

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 137 เกือบไป

08:30-09:30 live คลิก

เส้นทางบุญ

09:30-11:10 live

งานบุญวันอาทิตย์ online

ปฏิบัติธรรมภาคสาย และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:10-12:15 live คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต

สร้างคนดีศรีกำแพงเพชร

พระพิทักษ์ คุณารกฺโข

12:15-12:30 คลิก

@Bright Insight 641015

12:30-13:30 คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

ปฏิปทาพระผู้ปราบมาร

อ.ลือพงศ์ ลีลพนัง

13:30-14:30 live

งานบุญวันอาทิตย์ online

พระธรรมเทศนา

14:30-16:00 live

งานบุญวันอาทิตย์ online

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

16:00-17:30 คลิก

Insight Case Study

ปรโลกนิวส์ พระสุวิเชียร อุตฺตมพนฺโธ อายุ 48 ปี 21พรรษา

พระมหาประสงค์ ปารมิญฺชโย พระมหาธานนท์ เวคชโย ป.ธ.9 พระมหาชาตรี ชาครชโย พระมหาวรวิทย์ วิสุทฺธิชโย พระมหา​ ฐาปนา​วุฒิ​ ถาวร​ชโย​

17:30-20:00 live

พิธีเวียนประทักษิณ ทำวัตรเย็น บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ online

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

สร้างคนดีศรีกำแพงเพชร

พระพิทักษ์ คุณารกฺโข

21:00-21:30 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา

พระวัปปเถระ

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 156 พระเตมีย์ผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมบารมี 03

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

096 สัตปัตตชาดก

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน