ผังรายการ

Week selected is Jun 20 - Jun 26, 2022

Today

Mon, Jun 20

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

อภิสิทธิ์ วิศิษฎ์วรพร (บาลี) มุกดา บุญญะเปี่ยม (ไทย)

01:30-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 129 นายบุญชาวนา ไถนาเป็นทอง

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 091

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 050 คาเฟ่

08:30-09:50 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

คุณพระรัตนตรัย

พระจุมพล ปุญญพโล

09:50-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650620

11:00-11:30 คลิก

ZoomIdol พญ.ณัฎฐ์ชญาธิปก์ กิตติจำเริญ 650619 (Rerun)

พญ.ณัฎฐ์ชญาธิปก์ กิตติจำเริญ

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 084

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00

(Rerun)

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

107 อกาลราวิชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

73 โดนริบสมบัติจนหมดเพราะกรรมใด

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30

Boon news

17:30-19:10 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา 650212

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

หลักของผู้นำฟื้นฟูศีลธรรม

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 129 นายบุญชาวนา ไถนาเป็นทอง

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

107 อกาลราวิชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, Jun 21

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 050 คาเฟ่

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 091

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

หลักของผู้นำฟื้นฟูศีลธรรม

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

610617 อบอุ่บใจ 60 นาที

06:25-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 130 น้ำอุบาทว์ผลาญชีวิตและทรัพย์สิน 15 52 ed

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 092

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 051 ภรรยา 3 คน

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา พิธีมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 80 ปีหลวงพ่อทัตตชีโว ถวายปัจจัยบำรุงวัด ฟังโอวาท

09:30-09:50 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

09:50-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650621

11:00-11:30 คลิก

ZOOM iDOL คุณลัดดาวัลย์ หาญศรี (Rerun)

คุณลัดดาวัลย์ หาญศรี

11:45-11:50 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 092

11:50-12:00

Boon news

12:00-13:00 คลิก

Insight Case Study (Rerun)

CASE STUDY คุณคำน้อย พลังสตรีครึ่งตัว หัวใจไม่พิการ

คุณคำน้อย แสงใจ

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

108 อนภิรติชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

หลักของผู้นำฟื้นฟูศีลธรรม

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

074.2 วิธีการดูแลคนป่วยวาระสุดท้าย

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:30-19:10

กิจกรรมเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์

19:10-21:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

การสร้างบารมี

พระปลัดนพดล สิริวํโส

21:30-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 130 น้ำอุบาทว์ผลาญชีวิตและทรัพย์สิน 15 52 ed

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

108 อนภิรติชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

Wed, Jun 22

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 044 เด็กในหลอดแก้ว

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 092

01:30-02:00

Boon news

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

การสร้างบารมี

พระปลัดนพดล สิริวํโส

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 131 บวชพระชนะภัย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 093

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 052 วัยรุ่นอยากลอง (25.00 WideSCR)

08:30-09:20 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา พิธีมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 80 ปีหลวงพ่อทัตตชีโว ถวายปัจจัยบำรุงวัด ฟังโอวาท

09:20-09:50 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น (Rerun)

หลวงปู่ทองคำ

หลวงพ่อธัมมชโย

09:50-11:10 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650622

11:00-11:30 คลิก

ZOOM iDOL คุณเอกวัฒน์ รัตนสิริอำไพ (Rerun)

คุณเอกวัฒน์ รัตนสิริอำไพ

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 093

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:30 คลิก

Bright Insight 650610 (Rerun)

12:35-13:00 คลิก

กล้าดี Variety (Rerun)

EP.19 ตอน ปล่อยสัตว์ ปล่อยปลาอย่างไรถึงจะได้บุญ&รัชพงศ์ เยาวนา

หลวงพ่อทัตตชีโว ,รัชพงศ์ เยาวนา

13:00-14:00 live คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

109 อปัณณกธรรมชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

การสร้างบารมี

พระปลัดนพดล สิริวํโส

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

69 พ่อไก่แจ้กับภรรยาผู้แสนดี

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:25-18:55

พิธีเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์ ONLINE

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

บุญบวช รอดตายระเบิด

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 131 บวชพระชนะภัย

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

109 อปัณณกธรรมชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Thu, Jun 23

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 052 วัยรุ่นอยากลอง (25.00 WideSCR)

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 093

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

บุญบวช รอดตายระเบิด

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 132 บวชสร้างบารมี

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 094

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 053 ท้องกับพ่อ (22.02 WideSCR)

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

การออกบวชของพระพุทธเจ้า 25 พระองค์

พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ป.ธ.9

09:30-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650602

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL กัลฯ ดวงจันทร์ โสภาพรม 641220 (Rerun)

กัลฯ ดวงจันทร์ โสภาพรม

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 094

12:00-12:10

Boon news

12:10-13:00

คิดใหญ่ใจดี ปี8

ช่วง พ.ส.พาสุข และช่วง ธรรมจักร Project [26.31]

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

110 อภิณหชาดก

14:30-16:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

บุญบวช รอดตายระเบิด

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

อธิษฐานจิตนั้น สำคัญไฉน?

พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก ป.ธ.9

22:00-22:30

Boon news

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 132 บวชสร้างบารมี

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

110 อภิณหชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, Jun 24

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 053 ท้องกับพ่อ (22.02 WideSCR)

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 094

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

อธิษฐานจิตนั้น สำคัญไฉน?

พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก ป.ธ.9

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 133 บาปแม้น้อยนิดอย่าคิดทำ

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 095

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 054 ข่มขืนลูกในไส้ (24.16 WideSCR)

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

พระธรรมเทศนา

พระถาวร ถาวโร

09:30-09:50

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

09:50-11:10 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650616

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณพรพิมล วิบูลย์ชัยสิทธิ์ 641228 (Rerun)

คุณพรพิมล วิบูลย์ชัยสิทธิ์

12:00-12:10

Boon news

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight 650318

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี Variety

EP.20 ความหมายของคำว่าสมรสที่แท้จริง &สุรชัย จิตรเพียรค้า

หลวงพ่อทัตตชีโว ,สุรชัย จิตรเพียรค้า

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

111 อลีนจิตตชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

อธิษฐานจิตนั้น สำคัญไฉน?

พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก ป.ธ.9

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

76 เป็นแฝดกันแต่อุปนิสัยต่างกัน

หลวงพ่อธัมมชโย

16:45-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30

Boon news

17:30-19:10 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา 650610

19:10-20:40 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ต้นกล้ามหาเปรียญ

สามเณรวีรพงษ์ บัวศรี ป.ธ.9 นาคหลวง

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20

Boon news (Rerun)

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 133 บาปแม้น้อยนิดอย่าคิดทำ

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

111 อลีนจิตตชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, Jun 25

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 054 ข่มขืนลูกในไส้ (24.16 WideSCR)

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 095

01:30-02:00

Boon news

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ต้นกล้ามหาเปรียญ

สามเณรวีรพงษ์ บัวศรี ป.ธ.9 นาคหลวง

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 134 บาปส่งผลทำให้ไม่เป็นที่รัก

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 096

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 055 กระเทยขายบริการ (24.01 WideSCR)

08:30-09:30 คลิก ช่วงที่1,2,6

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:30-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650625

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณสุดเขต ศรีมา 641230 (Rerun)

คุณสุดเขต ศรีมา

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 096

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00

คิดใหญ่ใจดี ปี8 (Rerun)

ช่วง พ.ส.พาสุข และช่วง ธรรมจักร Project [26.31]

13:00-14:00 คลิก

สิ่งที่ควรระลึก 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

112 อสัมปทานชาดก

14:30-16:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ต้นกล้ามหาเปรียญ

สามเณรวีรพงษ์ บัวศรี ป.ธ.9 นาคหลวง

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

74 ตาเป็นต้อ เป็นโรคไต พากินสัน ปวดเข่า เพราะกรรมใด

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:00-17:30

Boon news

17:30-19:10 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา 650618

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 134 บาปส่งผลทำให้ไม่เป็นที่รัก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

112 อสัมปทานชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sun, Jun 26

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 055 กระเทยขายบริการ (24.01 WideSCR)

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 096

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญ

37 ฐานที่ 7 ตำแหน่งของผู้รู้ 650531

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-06:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 135 บำเพ็ญประโยชน์ตนและผู้อื่น

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 097

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 056 หญิงในร่างชาย (27.54 WideSCR)

08:30-09:30 live คลิก

เส้นทางบุญ

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:10-12:15 live คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต

โอกาสดีๆ ชีวิตดีๆ เมื่อมีธรรมะนำทาง

อรทัย พลทองมาก

12:15-12:30 คลิก

Bright Insight 650318 (Rerun)

12:30-13:30 คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

ครอบครัวชวนบวช

กัลฯ วณิชชา-ไชยา การะเกตุ

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

14:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

16:00-17:00 คลิก

Insight Case Study

CASE STUDY ลูกสาวดี มีบุญชิงช่วง #พี่แอ้ ส่งพ่อไปเป็นเทวดา

ภ.ญ.วรรณวิลัสดี กรคุณาพัทธ์

17:00-17:30 คลิก

ZoomIdol มณีวรรณ แก้วกาญจน์ มิคเคลเซ่น 650626

มณีวรรณ แก้วกาญจน์ มิคเคลเซ่น

17:30-20:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา 650612

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

โอกาสดีๆ ชีวิตดีๆ เมื่อมีธรรมะนำทาง

อรทัย พลทองมาก

21:00-21:30 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา (Rerun)

พระสูตร ตอนที่ 12

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 135 บำเพ็ญประโยชน์ตนและผู้อื่น

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

113 อาสาตมนต์ชาดก มนต์มายาหญิง ว่าด้วย หญิงเลวทราม

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน