ผังรายการ

Week selected is Nov 21 - Nov 27, 2022

Today

Mon, Nov 21

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

พิธีขอขมา มอบบาตรและผ้าไตรโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ 2565

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 7 พบอาจารย์ขมังเวท

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

ภูริทัต ตอนที่ 29

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 200 บุญก็ทำ...ทำไม

08:30-09:25 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:25-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 651121

11:00-11:30 คลิก

ZoomIdol พระมหาเศรษฐวิชญ์ เสฏฺฐวิชฺโช 651120 (Rerun)

พระมหาเศรษฐวิชญ์ เสฏฺฐวิชฺโช

11:30-11:50 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

ภูริทัต ตอนที่ 22

11:50-12:00 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

12:10-13:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

เปิดใจประธานกฐินชาวฮ่องกง

Wu Wing Shan ,Sandy

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

024 กาสาวชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พระพุทธศานาต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน EP16

พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

91 สุนัขตัวโปรดตัวนั้น

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

17:30-19:10 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา 650618

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

สุขจริงหนอ

พระมหาธีรพงษ์ ฐานวีโร

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 7 พบอาจารย์ขมังเวท

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

024 กาสาวชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, Nov 22

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 200 บุญก็ทำ...ทำไม

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

ภูริทัต ตอนที่ 29

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สุขจริงหนอ

พระมหาธีรพงษ์ ฐานวีโร

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

610617 อบอุ่บใจ 60 นาที

06:25-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 8 ฝึกหนัก "วิชาทหารหลักสูตรพิเศษ"

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

ภูริทัต ตอนที่ 30

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 201 ยุงร้ายกว่าผี

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน (Rerun)

ถวายปัจจัยบำรุงวัด รับเมล็ดพันธุ์ทรัพย์บานชื่น และโอวาทประธานสงฆ์

หลวงพ่อทัตตชีโว

09:35-12:30 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 651122

12:30-13:00 คลิก

Insight Case Study (Rerun)

CASE STUDY สมรภูมิ -ทิพวรรณ วงษา

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

025 กุกกุฏชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

สุขจริงหนอ

พระมหาธีรพงษ์ ฐานวีโร

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

93 ให้ทุนการศึกษากว่า 90 ล้านบาท

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

รณกร เอี่ยมกำชัย

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:30-19:10 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา 650618

19:10-21:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

พุทธกิจ ตอนที่ 6

พระพสธร เขมธโร

21:30-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 8 ฝึกหนัก "วิชาทหารหลักสูตรพิเศษ"

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

025 กุกกุฏชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

Wed, Nov 23

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 200 บุญก็ทำ...ทำไม

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

ภูริทัต ตอนที่ 30

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พุทธกิจ ตอนที่ 6

พระพสธร เขมธโร

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 9 ข่าวใหญ่

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

ภูริทัต ตอนที่ 31

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 202 เข้าห้องดับจิตมีสิทธิฟื้น

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

10:20-11:10 live คลิก

พิธีบุพเปตพลี ครั้งที่ 129 ( วันพระ แรม15ค่ำ เดือน 12) 651123

12:10-12:30 คลิก

Bright Insight (Rerun)

12:35-13:00 คลิก

กล้าดี Variety (Rerun)

วิธีรับมือการถูกบูลลี่

หลวงพ่อทัตตชีโว & วารุตม์ กล่ำเสือ

13:00-14:00 live คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:30 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ

026 กุกกุรชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

พุทธกิจ ตอนที่ 6

พระพสธร เขมธโร

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

94 รอดจากสึนามิที่เกาะมัลดีฟส์

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

รณกร เอี่ยมกำชัย

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:25-18:55

พิธีเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์ ONLINE

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติ

พระมหาณัฐพงศ์ คุณฏฺฐิโต

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 9 ข่าวใหญ่

22:45-23:00 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ

026 กุกกุรชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Thu, Nov 24

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 188 เขาว่่าผมปากเหมือน

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

ภูริทัต ตอนที่ 17

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ภารกิจของพ่อ คือ หน้าที่ของลูก

พระวัชระ ฐิตสํวโร

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

039 ทางสู่สวรรค์ ประวัติท้าวสักกเทวราช มฆมาณพ

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

ภูริทัต ตอนที่ 18

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 189 ทาลิปสติกทีไรเกือบตายทุกที

08:30-09:35 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:35-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650825

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณกบ คุณธงชัย สุขาพันธุ์ 650215 (Rerun)

คุณกบ คุณธงชัย สุขาพันธุ์

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

ภูริทัต ตอนที่ 18

12:00-12:10

Boon news

12:10-13:00

คิดใหญ่ใจดี ปี 8

ประวัติความเป็นมาของโครงการกฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวีสตาร์ [27.52]

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

013 กลัณฑุกชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ภารกิจของพ่อ คือ หน้าที่ของลูก

พระวัชระ ฐิตสํวโร

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

81 ถูกแม่แท้ๆตราหน้าว่า “ฆ่าพ่อ”

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30 คลิก

ฺBoon news

รณกร เอี่ยมกำชัย

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เกิดมาเพื่อการนี้ ตอนที่ 29

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

22:00-22:30 คลิก

ฺBoon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

039 ทางสู่สวรรค์ ประวัติท้าวสักกเทวราช มฆมาณพ

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

013 กลัณฑุกชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, Nov 25

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 189 ทาลิปสติกทีไรเกือบตายทุกที

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

ภูริทัต ตอนที่ 18

01:30-02:00 คลิก

ฺBoon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เกิดมาเพื่อการนี้ ตอนที่ 29

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

040 ทำบุญก่อนได้ก่อน พระโกณฑัญญะ

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

ภูริทัต ตอนที่ 19

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 190 เป็นงง เป็นแฟนกันได้ไง

08:30-09:30 คลิก

พระธรรมเทศนา งานบุญวันอาทิตย์

หลักธรรม, ตน, คน, งาน

พระมหาพงศธร ธีชโย ป.ธ.9

09:30-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650923

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณรักษ์ คุณไพวัลย์ แก้วก่า 650217

คุณรักษ์ คุณไพวัลย์ แก้วก่า

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

ภูริทัต ตอนที่ 19

12:00-12:10 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี Variety

EP.31 ตอน ความเท่าเทียม มีจริงไหม

หลวงพ่อทัตตชีโว&พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

014 กฬายมุฏฐิชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เกิดมาเพื่อการนี้ ตอนที่ 29

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

82 มีสามีขี้เมา ต้นร้ายปลายดี

หลวงพ่อธัมมชโย

16:45-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

17:30-19:10 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา 650610

19:10-20:40 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

พลังใจ

พระสุกิจ ฐิตกิจโจ

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new (Rerun)

040 ทำบุญก่อนได้ก่อน พระโกณฑัญญะ

หลวงพ่อธัมมชโย

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

014 กฬายมุฏฐิชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, Nov 26

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 204 ไม่น่าเป็นไปได้

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

ภูริทัต ตอนที่ 33

01:30-02:00 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

คุณค่าของชีวิต ตอน 12

พระมหาสิทธิชัย สิทฺธิชโย

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 12 ชิงช่อดอกไม้มงคล

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

ภูริทัต ตอนที่ 34

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 205 ไม่อยากจากเธอ

08:30-10:00 live คลิก

โครงการอุปสมบท บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ 2565 651126

พิธีขอบรรพชา และพิธีคล้องอังสะ

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 651126

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL กัลฯ เพ็ญศิริ มหาสุทธิกุล 650307 (Rerun)

กัลฯ เพ็ญศิริ มหาสุทธิกุล

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

ภูริทัต ตอนที่ 34

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00

651020-คิดใหญ่ใจดี ปี9 (Rerun)

ภาพรวมโครงการกฐินสัมฤทธิ์และชวนสวดธรรมจักร [24.30]

13:00-14:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

14:00-15:45 live คลิก

โครงการอุปสมบท บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ 2565 651126

พิธีขอสรณคมน์และศีล,พิธีขอนิสัย

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

83 บุญถวายลูกไว้ในพระศาสนา

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:00-17:30 คลิก

Boon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

17:30-19:10 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา 650618

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เวฬุวัน ตอน 2

พระมหาธาดา จรณธโร

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

22:30-22:45 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 12 ชิงช่อดอกไม้มงคล

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

029 กุททาลชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sun, Nov 27

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 191 ออกอาการ

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

ภูริทัต ตอนที่ 34

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เวฬุวัน ตอน 2

พระมหาธาดา จรณธโร

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

14 ชาวพุทธที่แท้จริง

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-06:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:30-07:45 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 13 ความจริงใจของพระราชโอรส

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

ภูริทัต ตอนที่ 35

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 206 คนดีที่หนึ่งเลย

08:30-09:30 คลิก

เส้นทางบุญ

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:10-12:15 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต

สุขจากการเป็นผู้ให้..ในเส้นทางพระเถระ

พระณรงค์ศักดิ์ วิสฺสุโต

12:15-12:30 คลิก

Bright Insight (Rerun)

12:30-13:30 live คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

ดอกผลจากต้นสมบัติจักรพรรดิ ที่อินโดนีเซีย

พระประดิษฐ์ อริญฺชโย

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

เรื่องปลื้มๆ

พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

14:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

16:00-17:00 คลิก

Insight Case Study

Case Study ฝันในฝัน ปกิณกะ หลวงปู่สด

น้าองุ่น สุขเจริญ

17:00-17:30 live คลิก

ZoomIdol อุบาสิกา สุปานันท์ ปิ่นสูรย์ 651127

อุบาสิกา สุปานันท์ ปิ่นสูรย์.

17:30-20:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา 650612

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

สุขจากการเป็นผู้ให้..ในเส้นทางพระเถระ

พระณรงค์ศักดิ์ วิสฺสุโต

21:00-21:30 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา (Rerun)

สุดยอดภาษา ตอนที่ 7 640303

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 13 ความจริงใจของพระราชโอรส

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

030 กุมภชาดก

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน