ผังรายการ

Week selected is Nov 28 - Dec 04, 2022

Today

Mon, Nov 28

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 14 แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

ภูริทัต ตอนที่ 36

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 207 ไม่ขอยอมแพ้

08:30-09:25 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:25-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 651128

11:00-11:30 คลิก

ZoomIdol อุบาสิกา สุปานันท์ ปิ่นสูรย์ 651127 (Rerun)

อุบาสิกา สุปานันท์ ปิ่นสูรย์.

11:30-11:50 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

ภูริทัต ตอนที่ 36

11:50-12:00 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

12:10-13:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

สุขจากการเป็นผู้ให้..ในเส้นทางพระเถระ

พระณรงค์ศักดิ์ วิสฺสุโต

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

017 กัฏฐหาริชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

รักษาใจให้สมดุล

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

98 เกิดเป็นครึ่งหญิงค่อนชาย

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

17:30-19:10 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา 650618

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

รักษาใจให้สมดุล

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 14 แก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

031 กุรุคมิคชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, Nov 29

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 207 ไม่ขอยอมแพ้

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

ภูริทัต ตอนที่ 36

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

รักษาใจให้สมดุล

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

610617 อบอุ่บใจ 60 นาที

06:25-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 15 พบคอรับชั่นในกองทหาร

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

ภูริทัต ตอนที่ 37

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 208 เธอชอบกินเด็กแรกเกิด

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

พระธรรมเทศนา

พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก ป.ธ.9

09:35-12:30 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 651128

12:30-13:00 คลิก

Insight Case Study (Rerun)

Case Study ฝันในฝัน ปกิณกะ หลวงปู่สด

น้าองุ่น สุขเจริญ

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

032 กูฏวาณิชชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

รักษาใจให้สมดุล

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

99 เป็นเด็กเสเพลเพราะเหตุใด 480201

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

17:00-17:30 คลิก

Boon news

รณกร เอี่ยมกำชัย

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:30-19:10 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา 650618

19:10-21:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

บวชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์

พระพรชัย พลวธมฺโม,ดร.

21:30-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 15 พบคอรับชั่นในกองทหาร

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

032 กูฏวาณิชชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

Wed, Nov 30

Thu, Dec 01

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 209 สองเราเท่ากัน

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

ภูริทัต ตอนที่ 38

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พ่อแม่จน แต่มีลูกกตัญญู

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 17 ได้รับแต่งตั้งเป็น เสนาธิการทหารระดับกองทัพภาค

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

ภูริทัต ตอนที่ 39

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 210 รักเราไม่เก่าเลย

08:30-09:35 คลิก ช่วงที่1,2,6

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:35-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 651201

11:00-11:30 คลิก ช่วงที่1,2

ต้นสมบัติจักพรรดิ์ 2565

4 พระครูปลัดสุเนตร ฉฬภิญฺโญ โทชิหงิ 651201

พระครูปลัดสุเนตร ฉฬภิญฺโญ

11:30-12:00 คลิก

ออด ออด ออด

ตอนที่ 01 ปิดเพื่อลูก

12:00-12:10

Boon news

12:10-13:00

651020-คิดใหญ่ใจดี ปี9

ภาพรวมโครงการกฐินสัมฤทธิ์และชวนสวดธรรมจักร [24.30]

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

034 ขัลลฏิยชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พ่อแม่จน แต่มีลูกกตัญญู

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

101 เกย์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30 คลิก

ฺBoon news

รณกร เอี่ยมกำชัย

17:30-18:00 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ลมหายใจแห่งพระพุทธศาสนา

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

22:00-22:30 คลิก

ฺBoon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 17 ได้รับแต่งตั้งเป็น เสนาธิการทหารระดับกองทัพภาค

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

034 ขัลลฏิยชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, Dec 02

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 210 รักเราไม่เก่าเลย

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

ภูริทัต ตอนที่ 39

01:30-02:00 คลิก

ฺBoon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ลมหายใจแห่งพระพุทธศาสนา

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 18 เรียนวิชาจากพระเถระ อดีตแม่ทัพนายกอง

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

ภูริทัต ตอนที่ 40

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 211 คุณแคแสด

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

คุณสมบัติ&ข้อปฏิบัติของชาวพุทธ

พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

09:30-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 651202

11:00-11:30 คลิก

ต้นสมบัติจักพรรดิ์ 2565

1 พระสมุห์วิทยา วิสารโท ฮ่องกง 651128

พระสมุห์วิทยา วิสารโท

11:30-12:00 คลิก

ออด ออด ออด

ตอนที่ 02 หาเพื่อนดี

12:00-12:10 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี Variety

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star กฐินสร้างแรงบันดาลใจโรงเรียนวัดสังฆวราราม จ.พัทลุง

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

035 ครหิตชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ลมหายใจแห่งพระพุทธศาสนา

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

102 สุคติของเกย์ผู้รักการสร้างบุญ

หลวงพ่อธัมมชโย

16:45-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

17:30-19:10 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:40 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

พ่อผู้ให้

พระมหาระพี ธมฺมรโต

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

22:20-22:40 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 18 เรียนวิชาจากพระเถระ อดีตแม่ทัพนายกอง

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

035 ครหิตชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, Dec 03

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 190 เป็นงง เป็นแฟนกันได้ไง

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

ภูริทัต ตอนที่ 40

01:30-02:00 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พ่อผู้ให้

พระมหาระพี ธมฺมรโต

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 19 พัฒนากองทัพทหาร

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

ภูริทัต ตอนที่ 41

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 212 เกือบได้เป็นเจ้าพ่อ

08:30-09:25 คลิก ช่วงที่1,2,6

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:25-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 651203

11:00-11:30 คลิก

ต้นสมบัติจักพรรดิ์ 2565 (Rerun)

3 พระครูภาวนาคุณวิเทศ โจฮันเนสเบิร์ก 651130

พระครูภาวนาคุณวิเทศ

11:30-12:00 คลิก

ออด ออด ออด

ตอนที่ 03 หนังกลางแปลง

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00

651020-คิดใหญ่ใจดี ปี9 (Rerun)

ภาพรวมโครงการกฐินสัมฤทธิ์และชวนสวดธรรมจักร [24.30]

13:00-14:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

14:00-14:10 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

14:00-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

036 คังเคยชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เลิกวิ่งหนีความทุกข์เสียที

พระไกรพิชญ์ สจฺจาธิโก

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

103 พิธีต่ออายุของพ่อที่ห้อง ICU

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:00-17:30 คลิก

Boon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

17:30-19:10 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เลิกวิ่งหนีความทุกข์เสียที

พระไกรพิชญ์ สจฺจาธิโก

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

22:30-22:45 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 19 พัฒนากองทัพทหาร

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

036 คังเคยชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sun, Dec 04

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 212 เกือบได้เป็นเจ้าพ่อ

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

ภูริทัต ตอนที่ 41

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เลิกวิ่งหนีความทุกข์เสียที

พระไกรพิชญ์ สจฺจาธิโก

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

20 โลกธรรม 8

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-06:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน

พิธีตักบาตร แด่คณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยาย

07:30-07:45 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 20 รับหน้าที่คุ้มกันพระราชโอรส

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

ภูริทัต ตอนที่ 42

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 213 ไม่เคยรู้แต่ดูฮวงจุ้ยได้

08:30-09:30 live คลิก

เส้นทางบุญ เช้า 651204

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน

ปฏิบัติธรรม บูชาข้าวพระ ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:10-12:15 live คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต

111 ขยายวัด ขยายใจ สร้างบุญใหญ่อีกครั้ง

พระครูวินัยธรทวี สุขิโต

12:15-12:30 คลิก

Bright Insight (Rerun)

12:30-13:30 live คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

ก้าวสู่ปีที่ 9 ปักหลักวิชชาธรรมกาย สู่ใจชาวลพบุรี

พระวัชระ ฐิตสํวโร

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน

พิธีทอดผ้าป่า พิธีมอบต้นสมบัติจักรพรรดิ ปีที่ 10 ปฎิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

14:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน

พิธีทอดผ้าป่า พิธีมอบต้นสมบัติจักรพรรดิ ปีที่ 10 ปฎิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

16:00-17:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน

โอวาทหลวงพ่อ

หลวงพ่อทัตตชีโว

17:00-17:30 live คลิก

ZoomIdol พระมหาเทพมงคล กิตฺติมงฺคโล 651204

พระมหาเทพมงคล กิตฺติมงฺคโล

17:30-20:00 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

111 ขยายวัด ขยายใจ สร้างบุญใหญ่อีกครั้ง

พระครูวินัยธรทวี สุขิโต

21:00-21:30 คลิก

สุดยอดภาษา (Rerun)

ศาสนพิธีภาคปฏิบัติ ตอนที่ 10 640309

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 20 รับหน้าที่คุ้มกันพระราชโอรส

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

037 คิชฌชาดก

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ ทบทวนบุญ 651204

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน