ผังรายการ

Week selected is Mar 13 - Mar 19, 2023

Today

Mon, Mar 13

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

หล่อพระบรมพุทธเจ้า ประดิษฐาน เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ประจำทิศใต้

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 37 โปริสาท ตอนที่ 10

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

วิธูรบัณฑิต ตอนที่ 29

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 243 ไม่มีนิมิตหมาย

08:30-09:25 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:25-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 660313

11:00-11:30 คลิก

ZoomIdol สามเณรพนาวัฒน์ จันทร์เผือก 660312 (Rerun)

สามเณรพนาวัฒน์ จันทร์เผือก

11:30-11:50 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

วิธูรบัณฑิต ตอนที่ 29

11:50-12:00 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

12:10-13:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ครอบครัวสุขสันต์…เชื่อมั่นในบุญ

1.คุณธนภัทร จันทร์ทองทิพย์ 2. คุณณัฐกัญญา จันทร์ทองทิพย์ 3. คุณจุฑามาศ จันทร์ทองทิพย์

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

018 กัณฑินาชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พระพุทธเจ้า 38 พระองค์

พระพรชัย พลวธมฺโม,ดร.

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

74 ตาเป็นต้อ เป็นโรคไต พากินสัน ปวดเข่า เพราะกรรมใด

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

17:30-19:10 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

Life Coach Ep.30 ไลฟ์โค้ช

พระกฤตยะ สิทฺธมโน

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 36 โปริสาท ตอนที่ 09

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

018 กัณฑินาชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, Mar 14

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 299 ยอดนักสร้างบารมี

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

วิธูรบัณฑิต ตอนที่ 29

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Life Coach Ep.30 ไลฟ์โค้ช

พระกฤตยะ สิทฺธมโน

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

610617 อบอุ่บใจ 60 นาที

06:00-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 37 โปริสาท ตอนที่ 10

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

วิธูรบัณฑิต ตอนที่ 30

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 244 ถอดจิต

08:30-09:25 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:25-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 660314

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณแชมป์ อุบาสกชินพัฒน์ ศรีโกมุท 650209 (Rerun)

คุณแชมป์ อุบาสกชินพัฒน์ ศรีโกมุท

11:30-11:50 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

วิธูรบัณฑิต ตอนที่ 30

11:50-12:00 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

12:10-13:00 คลิก

Insight Case Study

โยมพ่อ-แม่-พี่สาว ของ #หลวงปู่สด #วัดปากน้ำ - หลวงปู่ตอบแทนพระคุณท่านอย่างไร ?

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

019 กัณหชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Life Coach Ep.30 ไลฟ์โค้ช

พระกฤตยะ สิทฺธมโน

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

074.2 วิธีการดูแลคนป่วยวาระสุดท้าย

หลวงพ่อธัมมชโย

15:45-16:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

17:30-19:10

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

สามเณรผู้โตมาเป็นประธานสังคายนาฯ

พระปลัดเสกสรรค์ อตุตทโม

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 37 โปริสาท ตอนที่ 10

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

019 กัณหชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Wed, Mar 15

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 244 ถอดจิต

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

วิธูรบัณฑิต ตอนที่ 30

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สามเณรผู้โตมาเป็นประธานสังคายนาฯ

พระปลัดเสกสรรค์ อตุตทโม

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:45 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:45-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 38 โปริสาท ตอนที่ 11

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

วิธูรบัณฑิต ตอนที่ 31

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 245 ไม่อยากออกเลย

08:30-09:25 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:25-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 660308

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณจันทรัศม์ วงศ์พึ่งไชย 650214 (Rerun)

คุณจันทรัศม์ วงศ์พึ่งไชย

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

วิธูรบัณฑิต ตอนที่ 31

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:30 คลิก

Bright Insight (Rerun)

12:35-13:00 คลิก

กล้าดี Variety (Rerun)

เทปที่ 97 อุปสรรคใจมีอะไรบ้าง&พระครูวิบูลนิติธรรม Past 3

หลวงพ่อทัตตชีโว & พระครูวิบูลนิติธรรม

13:00-14:00 live คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

020 กันทคลกชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สามเณรผู้โตมาเป็นประธานสังคายนาฯ

พระปลัดเสกสรรค์ อตุตทโม

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

75 ถูกตัดขาและเป็นมะเร็งเพราะกรรมใด

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ทำดีจนชนะใจคน

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 38 โปริสาท ตอนที่ 11

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

020 กันทคลกชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Thu, Mar 16

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 245 ไม่อยากออกเลย

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

วิธูรบัณฑิต ตอนที่ 31

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทำดีจนชนะใจคน

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 39 โปริสาท ตอนที่ 12

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

วิธูรบัณฑิต ตอนที่ 32

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 246 ตุ้ยท้อง

08:30-09:25 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:25-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 660309

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณกบ คุณธงชัย สุขาพันธุ์ 650215 (Rerun)

คุณกบ คุณธงชัย สุขาพันธุ์

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

วิธูรบัณฑิต ตอนที่ 32

12:00-12:15 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

12:15-13:00

คิดใหญ่ใจดี ปี9

ความในใจที่ได้มาเป็นสามเณร [26.31]

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

021 กากชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ทำดีจนชนะใจคน

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

76 เป็นแฝดกันแต่อุปนิสัยต่างกัน

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30 คลิก

ฺBoon news

รณกร เอี่ยมกำชัย

17:30-18:00 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เป้าหมายเป็นหลัก อุปสรรคไม่มี

พระสุกิจ ฐิตกิจฺโจ

22:00-22:30 คลิก

ฺBoon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 39 โปริสาท ตอนที่ 12

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

021 กากชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, Mar 17

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 246 ตุ้ยท้อง

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

วิธูรบัณฑิต ตอนที่ 32

01:30-02:00 คลิก

ฺBoon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เป้าหมายเป็นหลัก อุปสรรคไม่มี

พระสุกิจ ฐิตกิจฺโจ

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 40 โปริสาท ตอนที่ 13

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

วิธูรบัณฑิต ตอนที่ 33

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 247 ชายลึกลับในค่ำวันนั้น

08:30-10:20 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:25-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 660317

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณรักษ์ คุณไพวัลย์ แก้วก่า 650217

คุณรักษ์ คุณไพวัลย์ แก้วก่า

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

วิธูรบัณฑิต ตอนที่ 26

12:00-12:10 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี Variety

บริหารคน บริหารงานต้องไม่ลำเอียง & วิรงรอง รัตนฉายา Past 1

หลวงพ่อทัตตชีโว& วิรงรอง รัตนฉายา

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

022 กากาติชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เป้าหมายเป็นหลัก อุปสรรคไม่มี

พระสุกิจ ฐิตกิจฺโจ

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

77 เปิดบ่อนไก่ตายแล้วเกิดเป็นครุฑ

หลวงพ่อธัมมชโย

16:45-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

17:30-19:10

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:40 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

อายุพระศาสนา

พระพสธร เขมธโร

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 40 โปริสาท ตอนที่ 13

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

022 กากาติชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, Mar 18

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 247 ชายลึกลับในค่ำวันนั้น

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

วิธูรบัณฑิต ตอนที่ 33

01:30-02:00 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

อายุพระศาสนา

พระพสธร เขมธโร

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 41 โปริสาท ตอนที่ 14

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

วิธูรบัณฑิต ตอนที่ 34

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 248 เบญจเพศ

08:30-09:25 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

09:25-11:00 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 660318

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL น้องนภา คุณจุฑามาศ จันทร์ทองทิพย์ 650218 (Rerun)

น้องนภา คุณจุฑามาศ จันทร์ทองทิพย์

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

วิธูรบัณฑิต ตอนที่ 34

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00

คิดใหญ่ใจดี ปี9 (Rerun)

โครงการ ทางก้าวหน้า IMEC ในปีก่อนๆ [25.57]

13:00-14:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

14:00-14:10 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

14:00-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

023 กามชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

อายุพระศาสนา

พระพสธร เขมธโร

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

78 ฆ่าตัวตายประชดรัก

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:00-17:30 คลิก

Boon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

17:30-19:10 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เวฬุวัน ตอน 5

พระมหาธาดา จรณธโร

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 41 โปริสาท ตอนที่ 14

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

023 กามชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sun, Mar 19

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 248 เบญจเพศ

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

วิธูรบัณฑิต ตอนที่ 34

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เวฬุวัน ตอน 5

พระมหาธาดา จรณธโร

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

24.ทุกคนล้วนมีพระธรรมกาย.

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 42 โปริสาท ตอนที่ 15

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

วิธูรบัณฑิต ตอนที่ 35

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 249 ฟ้าเปลี่ยนสี ลมเปลี่ยนทิศ

08:30-09:30 live คลิก

เส้นทางบุญ

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:10-12:15 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต

ทุกข์ได้…ก็สุขได้

คุณวาสนา ศรีสม

12:15-12:30 คลิก

Bright Insight (Rerun)

12:30-13:30 คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

ครู ผู้ให้แสงสว่าง

ประกอบ พร้อมรัตน์

13:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

หล่อพระบรมพุทธเจ้า ประดิษฐาน เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ประจำทิศ ทิศตะวันตก

16:00-17:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว

17:00-17:30 คลิก

ZoomIdol สามเณรธันวา ธรรมเจตเดชา 660319

สามเณรธันวา ธรรมเจตเดชา

17:30-20:00 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ทุกข์ได้…ก็สุขได้

คุณวาสนา ศรีสม

21:00-21:30 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา (Rerun)

ศาสนพิธีภาคปฏิบัติ

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 42 โปริสาท ตอนที่ 15

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

024 กาสาวชาดก

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน