ผังรายการ

Week selected is Sep 18 - Sep 24, 2023

Today

Mon, Sep 18

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-03:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย พิธีมุทิตาสักการะ ป.ธ.9,6,3 มอบดวงแก้วทรงบาลีไวยกรณ์ 660917

02:45-04:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

04:20-04:55 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 230 อานิสงส์ของการตักบาตร

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

58

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 102 คุณจะเลือกใครก็แล้วแต่ใจของคุณ

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

คุณพระรัตนตรัย

พระจุมพล ปุญญพโล

09:30-10:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:20 คลิก

ZoomIdol ทวีทรัพย์ ทองคำ 660917 (Rerun)

ทวีทรัพย์ ทองคำ

10:20-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 660918

12:15-12:30

Boon news

1200

12:30-13:30 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

พิมพ์เขียวชีวิต…ที่ลิขิตเอง

คุณภาวิตา ศรีนครเขต

13:30-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

089 วีณาถูณชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พุทธกิจพรรษาที่ แปด

พระมหาธาดา จรณธโร

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case study

8 อบรมธรรมทายาทดีอย่างไร

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

17:30-19:10 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เทวดาตกสวรรค์

พระมหาไพฑูรย์ อตฺถวโร

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 230 อานิสงส์ของการตักบาตร

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

089 วีณาถูณชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, Sep 19

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 102 คุณจะเลือกใครก็แล้วแต่ใจของคุณ

01:00-01:15 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng (Rerun)

58

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

02:00-02:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เทวดาตกสวรรค์

พระมหาไพฑูรย์ อตฺถวโร

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

610617 อบอุ่บใจ 60 นาที

06:00-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 231 อานิสงส์บุญที่ให้ทานแก่ปลาnew

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

59

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 103 โอ้ อัศจรรย์

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL สามเณรฟิล์ม สามเณรจันทร์กระสิทธิ์ แก้วประเสริฐ 650315 (Rerun)

สามเณรฟิล์ม สามเณรจันทร์กระสิทธิ์ แก้วประเสริฐ

11:00-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 660919

12:20-13:00 คลิก

Insight Case Study (Rerun)

CASE STUDY #คุณยายทองสุข สำแดงปั้น

13:00-14:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

14:00-14:15 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

14:15-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

090 เรื่องสกุณาชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เทวดาตกสวรรค์

พระมหาไพฑูรย์ อตฺถวโร

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case study (Rerun)

9 ลาสิกขาก่อนกำหนด

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226 (Rerun)

17:00-17:30 คลิก

Boon news

17:30-19:10

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:00-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ธาตุธรรม

พระมหาธเนศร์ ฐานรโต

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 231 อานิสงส์บุญที่ให้ทานแก่ปลาnew

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

090 เรื่องสกุณาชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Wed, Sep 20

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 103 โอ้ อัศจรรย์

01:00-01:30 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

59

01:30-02:00 คลิก

Boon news

17:00

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ธาตุธรรม

พระมหาธเนศร์ ฐานรโต

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:45 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:45-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 232 อานุภาพบุญ ตอนที่ 1 (16 .37นาที)

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

60

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 104 ลูกผู้ชายต้องไม่ได้สมบัติ

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม

พระถาวร ถาวโร

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

10:00-10:30 คลิก

ZOOM IDOL ครูเด่น คุณอนุสรณ์ หนองนา 650316 (Rerun)

ครูเด่น คุณอนุสรณ์ หนองนา

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 660920

12:20-12:30

Boon news

1200

12:30-12:50 คลิก

Bright Insight (Rerun)

12:50-13:05 คลิก

กล้าดี Variety (Rerun)

EP.31สันติภาพโลก สร้างได้ด้วยสิ่งนี้

หลวงพ่อทัตตชีโว&พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม

13:05-14:05 live คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

091 เรื่องสกุณีคติชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ธาตุธรรม

พระมหาธเนศร์ ฐานรโต

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case study

10 บุญบวชลูก พ่อจึงรอดอบาย030148

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30 คลิก

Boon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชติ

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ลุยทำดี & เหตุให้มีเพื่อนน้อย

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชติ

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 232 อานุภาพบุญ ตอนที่ 1 (16 .37นาที)

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

091 เรื่องสกุณีคติชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Thu, Sep 21

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 105 นักรบกองทัพธรรม

01:00-01:30 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

60

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชติ

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ลุยทำดี & เหตุให้มีเพื่อนน้อย

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 233 อานุภาพบุญ ตอนที่ 2 16 10

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

61

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 106 ชาวพุทธเค้าไม่สอนให้เข้าวัดกันหรือ

08:30-09:25 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

พระธรรมเทศนา

พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก ป.ธ.9

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณจรรยา คุวาบาร่า 650311 (Rerun)

คุณจรรยา คุวาบาร่า

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 660921

12:20-12:30

Boon news

1200

12:30-13:00

คิดใหญ่ใจดี ปี9

ประเพณีวันสงกรานต์ [26.15]

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

092 สรภชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ลุยทำดี & เหตุให้มีเพื่อนน้อย

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

5 อยากบวชยาว

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30 คลิก

Boon news

รณกร เอี่ยมกำชัย

17:30-18:00 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เบื่อ อย่างไรให้ถูกวิธี

พระพสธร เขมธโร

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 233 อานุภาพบุญ ตอนที่ 2 16 10

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

092 สรภชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, Sep 22

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 106 ชาวพุทธเค้าไม่สอนให้เข้าวัดกันหรือ

01:00-01:30 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

61

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สร้างบารมีอย่างเข้าใจ ตอน2

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 234 อุปนิสัยติดไปข้ามชาติ

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

62

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 107 นำของแปลกผสมลงในขวดเหล้าให้เขาดื่ม

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน

โอวาทประธานสงฆ์ 660903

หลวงพ่อทัตตชีโว

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณตาล อุบาสิกาปุณณฉัตร จ้อยร่อย 650318

คุณตาล อุบาสิกาปุณณฉัตร จ้อยร่อย

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 660915

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี Variety

EP.26 ตอน เคล็ดลับมัดใจเพื่อนร่วมทีม

หลวงพ่อทัตตชีโว, & อาจารย์คัทลียา เนียวกุล

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

093 เรื่องสสปัณฑิตชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สร้างบารมีอย่างเข้าใจ ตอน2

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case study (Rerun)

12 กรรม ชวนพระลาสิกขา

16:45-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

17:30-19:10

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:40 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ตโมตมสูตร​

พระมหาสุกิจ จิรสุโข

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 234 อุปนิสัยติดไปข้ามชาติ

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

093 เรื่องสสปัณฑิตชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, Sep 23

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 107 นำของแปลกผสมลงในขวดเหล้าให้เขาดื่ม

01:00-01:30 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng (Rerun)

62

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ตโมตมสูตร​

พระมหาสุกิจ จิรสุโข

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

001 หลักการให้ทานที่สมบูรณ์

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

63

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 108 รักเธอมาแต่ปางก่อน

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:30 คลิก

ZOOM IDOL สามเณรสติ๊ฟ สามเณรภูวดล แสงอรุณ 650319

สามเณรสติ๊ฟ สามเณรภูวดล แสงอรุณ

11:00-12:20 คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 660915 (Rerun)

12:20-12:30

Boon news

1200

12:30-13:00

คิดใหญ่ใจดี ปี9 (Rerun)

รวมเนื้อหาชวนบวชธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล [26.04]

13:00-14:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

14:00-14:15

Boon news

1400

14:15-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

094 สังวรมหาราชชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ตโมตมสูตร​

พระมหาสุกิจ จิรสุโข

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

13 กรรมที่ทำให้เกิดเป็นลูกกำพร้า

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:00-17:30 คลิก

Boon news

17:30-19:10 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ครูดี จึงได้ดี

พระวิชาญ ภทฺทญาโณ

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new (Rerun)

001 หลักการให้ทานที่สมบูรณ์

หลวงพ่อธัมมชโย

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

094 สังวรมหาราชชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sun, Sep 24

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 108 รักเธอมาแต่ปางก่อน

01:00-01:15 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng (Rerun)

56

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ครูดี จึงได้ดี

พระวิชาญ ภทฺทญาโณ

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

39 พญามารบดบัง ฐานที่ 7 650728

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

06:30-07:30 live คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

002 ให้ทานถูกดทักขิไนยบุคคล1

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

57

08:00-08:30

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 094 เด็กหญิงภูเขา บ๊ายบายบ้านนามาสร้างบารมี 27.43

08:30-09:30 live คลิก

เส้นทางบุญ นานาสาระธรรม

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:10-12:15 live คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต

ทางที่แม่มีแต่ปลื้มใจ

คุณสมนึก เขตแดน

12:15-12:30 คลิก

วันธรรมชัย (Rerun)

12:30-13:30 live คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

อาสาสมัคร จุดเปลี่ยนของชีวิต

สวนันท์ เจริญกิจ

13:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

จุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

16:00-17:00 คลิก

Insight Case Study

CASE STUDY #คุณยายทองสุข สำแดงปั้น

17:00-17:30 คลิก

ZoomIdol พระธนพนธ์ โชติญาโณ 660924

พระธนพนธ์ โชติญาโณ

18:00-02:00

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ทางที่แม่มีแต่ปลื้มใจ

คุณสมนึก เขตแดน

21:00-21:30 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา (Rerun)

พระสูตร ตอนที่ 13

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

002 ให้ทานถูกดทักขิไนยบุคคล1

หลวงพ่อธัมมชโย

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

095 สัตติคุมพะชาดก

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ นานาสาระธรรม (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน