ผังรายการ

Week selected is Nov 20 - Nov 26, 2023

Today

Mon, Nov 20

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-03:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

02:45-04:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

04:20-04:55 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 16 เสียงดีเพราะมีบุญ

07:45-08:00 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 21 ลอบสังหารพระราชโอรส

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 166 เธอกินยามากว่าแสนเม็ด

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

09:30-10:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:20 คลิก

ZoomIdol อุบาสิกาพุธิตา สุมานนท์ 661119 (Rerun)

อุบาสิกาพุธิตา สุมานนท์

10:20-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 661120

12:15-12:30

Boon news

1200

12:30-13:30 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

เพื่อสร้างผังสำเร็จข้ามชาติ

พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน

13:30-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

033 ขทิรังคารชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

อปุตตกเศรษฐี​

พระมหาสุกิจ จิรสุโข

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

62 รอดตายจากสึนามิเพราะบุญ

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

17:30-19:10 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ความสุขจากการใช้ทรัพย์

พระไพฑูรย์ สุขิโต

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 16 เสียงดีเพราะมีบุญ

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

034 ขัลลฏิยชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, Nov 21

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 166 เธอกินยามากว่าแสนเม็ด

01:00-01:15 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 21 ลอบสังหารพระราชโอรส

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

02:00-02:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ความสุขจากการใช้ทรัพย์

พระไพฑูรย์ สุขิโต

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

610617 อบอุ่บใจ 60 นาที

06:00-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 17 เหตุแห่งทุกข์

07:45-08:00 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 22 ผู้สืบทอดราชบัลลังก์

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 167 ถึงจดหมายเป็นหมัน(ฉันก็ยังรักครู)

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

โอวาทปาติโมกข์

พระจุมพล ปุญฺญพโล

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

11:00-11:30 คลิก

ต้นสมบัติจักรพรรดิ 2566 (Rerun)

ต้นสมบัติจักรพรรดิ 2566 เทป 01

พระอรรถชัย วฑฺฒธมฺโม

11:00-12:20 live คลิก ช่วงที่1,2,6

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 661121

12:20-13:00 คลิก

Insight Case Study (Rerun)

Case Study #บุญมีจริง ผลบุญมีจริง #ศิวพร อั้งประเสริฐ

13:00-14:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

14:00-14:15 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

14:15-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

034 ขัลลฏิยชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ความสุขจากการใช้ทรัพย์

พระไพฑูรย์ สุขิโต

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

63 รอดชีวิตจากสึนามิเพราะไม่มีกรรมปาณาติบาต

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226 (Rerun)

17:00-17:30 คลิก

Boon news

17:30-19:10

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:00-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ที่พึ่งอันเกษม

พระมหาธเนศร์ ฐานรโต

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 17 เหตุแห่งทุกข์

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

034 ขัลลฏิยชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Wed, Nov 22

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 167 ถึงจดหมายเป็นหมัน(ฉันก็ยังรักครู)

01:00-01:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 22 ผู้สืบทอดราชบัลลังก์

01:30-02:00 คลิก

Boon news

17:00

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ที่พึ่งอันเกษม

พระมหาธเนศร์ ฐานรโต

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:45 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:45-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 18 เห็นอริยสัจจ์ขจัดทุกข์

07:45-08:00 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 23 กระชากหน้าจอมวายร้าย

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 168 ถนนสายแห่งความฝัน

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

รัตนสูตร กับโควิด19 ตอนที่ 5

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

10:00-10:30 คลิก

ZoomIdol พระมหากัมปนาท สุวณฺณชโย ป.ธ.4 651009 (Rerun)

พระมหากัมปนาท สุวณฺณชโย ป.ธ.4

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 661122

12:20-12:30

Boon news

1200

12:30-12:50

bright insight (Rerun)

12:50-13:05 คลิก

กล้าดี Variety (Rerun)

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star กฐินสร้างแรงบันดาลใจโรงเรียนวัดสังฆวราราม จ.พัทลุง

13:05-14:05 live คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

035 ครหิตชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ที่พึ่งอันเกษม

พระมหาธเนศร์ ฐานรโต

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

64 กรรมที่ทำให้โจรปล้นบ้าน

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30 คลิก

Boon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชติ

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

พระอรหันต์ที่ไม่ได้บวช

พระพสธร เขมธโร

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชติ

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 18 เห็นอริยสัจจ์ขจัดทุกข์

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

035 ครหิตชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Thu, Nov 23

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 168 ถนนสายแห่งความฝัน

01:00-01:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 23 กระชากหน้าจอมวายร้าย

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชติ

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พระอรหันต์ที่ไม่ได้บวช

พระพสธร เขมธโร

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 119 ทำสิ่งแวดล้อมให้เป็นปฎิรูปเทส ตอน 3

07:45-08:00 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 24 จับกุมเสนาบดีจอมกบฏ

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 169 เซียมซีหนีรัก

08:30-09:25 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา พิธีมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 80 ปีหลวงพ่อทัตตชีโว ถวายปัจจัยบำรุงวัด ฟังโอวาท

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:30 คลิก

ต้นสมบัติจักรพรรดิ 2566

ต้นสมบัติจักรพรรดิ 2566 เทป 03

พระสุชิน สุชิโน

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 661116

12:20-12:30

Boon news

1200

12:30-13:00

คิดใหญ่ใจดี ปี 9

นิทรรศการพระพุทธศาสนา โครงการสามเณร

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

036 คังเคยชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พระอรหันต์ที่ไม่ได้บวช

พระพสธร เขมธโร

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

65 กรรมที่ทำให้มีอาการทางประสาท

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30 คลิก

Boon news

รณกร เอี่ยมกำชัย

17:30-18:00 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

สร้างบารมีอย่างเข้าใจ ตอน4

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 19 เฮือกสุดท้ายของชีวิต

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

029 กุททาลชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, Nov 24

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 179 พ่อแบกไถ ลูกลากไถ

01:00-01:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 24 จับกุมเสนาบดีจอมกบฏ

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สร้างบารมีอย่างเข้าใจ ตอน4

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 20 แม้เทวดาก็ช่วยไม่ได้

07:45-08:00 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 25 ขอความช่วยเหลือจากแคว้นเจ้าชายผู้มีศิลปะในหัวใจ

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 170 เรื่องทำไมเขานุ่งกางเกงแดง

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ พระธรรมเทศนา

การเเสวงหาตน

พระมหาสมคิด ชยาภิรโต

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:30 คลิก

ต้นสมบัติจักรพรรดิ 2566

ต้นสมบัติจักรพรรดิ 2566 เทป 04

พระครูวินัยธรทวี สุขิโต 661124

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 661117

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:40 คลิก

bright insight

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี Variety

EP.26 ตอน เคล็ดลับมัดใจเพื่อนร่วมทีม

หลวงพ่อทัตตชีโว, & อาจารย์คัทลียา เนียวกุล

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

037 คิชฌชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สร้างบารมีอย่างเข้าใจ ตอน4

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

66 ไหลตายที่กระท่อมกลางทุ่งนา

หลวงพ่อธัมมชโย

16:45-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

17:30-19:10

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:40 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

สามัคคีคือพลัง

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 20 แม้เทวดาก็ช่วยไม่ได้

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

037 คิชฌชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, Nov 25

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 170 เรื่องทำไมเขานุ่งกางเกงแดง

01:00-01:30 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 25 ขอความช่วยเหลือจากแคว้นเจ้าชายผู้มีศิลปะในหัวใจ

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สามัคคีคือพลัง

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 21 แม้ทำน้อยก็ได้ผลมาก

07:45-08:00 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 26 สัจจะและสันติภาพ

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 171 ขอเขาได้แป๊บเดียว

08:30-09:20 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

09:20-09:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

46 วิธีใช้บุญ 660321

หลวงพ่อธัมมชโย

09:30-10:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:30 คลิก

ต้นสมบัติจักรพรรดิ 2566

ต้นสมบัติจักรพรรดิ 2566 เทป 05

พระมหารณภพ โชติลาโภ

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 661125

12:20-12:30

Boon news

1200

12:30-13:00

คิดใหญ่ใจดี ปี9 (Rerun)

คิดใหญ่ใจดี ปี9-ชวนบวชสามเณร [27.07].

13:00-14:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

14:00-14:15

Boon news

1400

14:15-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

038 คิริทัตตชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สามัคคีคือพลัง

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

67 “อาป๊า”เซียนพนัน

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:00-17:30 คลิก

Boon news

17:30-19:10 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

บน 3 หมื่น ล่าง 3 พัน เหลืออีก 3 วัน

พระวิชาญ ภทฺทญาโณ

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 21 แม้ทำน้อยก็ได้ผลมาก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

038 คิริทัตตชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sun, Nov 26

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 171 ขอเขาได้แป๊บเดียว

01:00-01:15 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (Rerun)

ตอนที่ 26 สัจจะและสันติภาพ

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

บน 3 หมื่น ล่าง 3 พัน เหลืออีก 3 วัน

พระวิชาญ ภทฺทญาโณ

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

47 มีความสุขทุกวัน แม้วันตาย 660421

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

06:20-07:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 22 แสงแห่งปัญญา

07:45-08:00 คลิก

ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก

ตอนที่ 27 รบกับแคว้นกันชนฝั่งทิศเหนือ

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 172 ลูกสิบล้อ

08:30-09:30 live คลิก

เส้นทางบุญ

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:10-12:15 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต

พลิกชีวิตเจ้าแม่ซิดนี่ย์...สู่เส้นทางการสร้างบุญ

คุณเกศณิชย์ ศิริมาตย์ คุณชลนาถ นิลพันธ์

12:15-12:30 คลิก

กฐินสามัคคี 5,000 วัดทั่วไทย ปี 2566

Ep.23 | วัดละหาร จ.นนทบุรี | เพลงกฐิน 5,000 วัดทั่วไทย

12:30-13:30 live คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

บวช ขึ้นเงินลอตเตอรี่รางวัลที่ 1

ชัยนาท กิตติธรกุล

13:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

17:00-17:30 คลิก

ZoomIdol เสาวนีย์ ฝากเซียงซา 661126

เสาวนีย์ ฝากเซียงซา

18:00-02:00

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

พลิกชีวิตเจ้าแม่ซิดนี่ย์...สู่เส้นทางการสร้างบุญ

คุณเกศณิชย์ ศิริมาตย์ คุณชลนาถ นิลพันธ์

21:00-21:30 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา (Rerun)

สุดยอดภาษา ตอนที่ 7 640303

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 22 แสงแห่งปัญญา

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

039 คุณชาดก ชาดกว่าด้วย มิตรตธรรม

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา (Rerun)