ผังรายการ

Week selected is Jul 08 - Jul 14, 2024

Today

Mon, Jul 08

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน (Rerun)

ปฏิบัติธรรม บูชาข้าวพระ ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-02:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน (Rerun)

สัมมนาพิเศษ

พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข และ พระครูสมุห์ธานินทร์ ปุญฺญนนฺโท

02:30-05:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

05:00-05:20 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:20-06:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

06:30-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30 คลิก

Boon news

สุชาดา ทองมาลัย

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

017 สามเณรในตำนาน สามเณรนิโครธ ตอนที่ 1

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 132

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 067 ขอกินเหล้าตอน3ขวบ

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:30-10:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:20-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทาน

12:30-13:30 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

เบื้องหลังเทวรถ...สุดปลื้ม

คุณชิษณุพงศ์ ดิลกวงศ์วัฒนัน

14:10-14:30 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ

026 กุกกุรชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พุทธกิจพรรษาที่สิบสี่

พระมหาธาดา จรณธโร

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

116 ผีร่อนเร่โซซัดโซเซไม่มีที่อยู่

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

สุชาดา ทองมาลัย

17:30-19:10

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

บุญใหญ่ภาคใต้ เดือนธรรมชัย

พระสมุห์พรมสรร อภิวฑฺฒโน 670708

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

017 สามเณรในตำนาน สามเณรนิโครธ ตอนที่ 1

หลวงพ่อธัมมชโย

22:45-23:00 คลิก ช่วงที่1,2

ชาดก 500 ชาติ

026 กุกกุรชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Tue, Jul 09

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 067 ขอกินเหล้าตอน3ขวบ

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 132

01:30-02:00 คลิก

Boon news

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

อธิฐานอย่างไร ให้สำเร็จ EP36

พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:20 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:20-06:20 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:20-08:36 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

018 สามเณรในตำนาน สามเณรนิโครธ ตอนที่ 2

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 133

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 068 สร้างพระให้น้องชาย

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน (Rerun)

โอวาทประธานสงฆ์ 660903

หลวงพ่อทัตตชีโว

09:30-10:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

11:00-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทาน

12:20-13:00 คลิก

สกู๊ป พระมหาเอกชัย ภทฺรธมฺโม (เปรียญธรรม 9 ประโยค พ.ศ 2567) วัดบ้านขุน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ (Rerun)

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:15 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

14:15-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

027 กุฏฑาณชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

บุญใหญ่ภาคใต้ เดือนธรรมชัย

พระสมุห์พรมสรร อภิวฑฺฒโน 670708

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

1 บวชเอง ชวนบวช จัดงานบวช

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:30-19:10

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

อธิฐานอย่างไร ให้สำเร็จ EP36

พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน

21:00-22:00

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ให้โอกาสตัวเอง

หลวงพ่อธัมมชโย

22:00-22:30 คลิก

Boon news

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

018 สามเณรในตำนาน สามเณรนิโครธ ตอนที่ 2

หลวงพ่อธัมมชโย

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

027 กุฏฑาณชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Wed, Jul 10

Thu, Jul 11

Fri, Jul 12

Sat, Jul 13

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 071 เกิดในครอบครัวขี้เมา

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 136

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

งานบุญใหญ่เชื่อมใจชาวพุทธสองแผ่นดิน

พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฺฒโน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-06:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

06:25-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

022 ให้แล้วอย่าเสียดาย

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 137

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 072 น้องชายตายเพราะเหล้า

08:30-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดภาคใต้ ปีที่ 20 ครั้งที่ 171 พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 136 670713

10:30-12:30 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทาน

12:30-12:45 คลิก

Boon news

สุชาดา ทองมาลัย

12:45-13:00 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

33 ไม่ชอบนึกนิมิต ก็ไม่ต้องนึก 650410

หลวงพ่อธัมมชโย

13:00-14:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

14:00-14:10 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

031 กุรุคมิคชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

งานบุญใหญ่เชื่อมใจชาวพุทธสองแผ่นดิน

พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฺฒโน

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

5 อยากบวชยาว

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชติ

17:30-19:10

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-22:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ไปดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

22:00-22:30 คลิก

Boon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชติ

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new (Rerun)

022 ให้แล้วอย่าเสียดาย

หลวงพ่อธัมมชโย

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

031 กุรุคมิคชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

Sun, Jul 14

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 072 น้องชายตายเพราะเหล้า

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 137

01:15-01:30 คลิก

สกู๊ป พระมหาเอกชัย ภทฺรธมฺโม (เปรียญธรรม 9 ประโยค พ.ศ 2567) วัดบ้านขุน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

01:30-02:00 คลิก

Boon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชติ

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ไปดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก ช่วงที่1,2,3

สวดมนต์จนเห็นธรรม

ทำวัตรเช้า/อาราธนาศีล๕

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

69 ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 มีดวงธรรม 670713

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

สิ่งที่ควรระลึก 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

023 จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ 1

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 137

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 073 ทำไมผมเรียนเก่ง

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:10-12:15 live คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต

ความปลื้มใจ ของความเป็นแม่

คุณกวินทรา รัตนกุล

12:15-12:30 คลิก

สกู๊ป พระมหาเอกชัย ภทฺรธมฺโม (เปรียญธรรม 9 ประโยค พ.ศ 2567) วัดบ้านขุน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

12:30-13:30 live คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

นักสร้างบารมี GEN Y

ภัทรัดจารินท์ สุวัชรานนท์

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

๔๐ ปีชีวิตที่ผูกพันกับวัดพระธรรมกาย

พระจุมพล ปุญญพโล

14:30-16:00 live คลิก ช่วงที่1,2,6

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

16:00-17:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

17:30-20:00

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต

ความปลื้มใจ ของความเป็นแม่

คุณกวินทรา รัตนกุล

21:00-21:30 คลิก

สุดยอดภาษา

มงคลที่ 36 ตอนที่ 1

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new (Rerun)

023 จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ 1

หลวงพ่อธัมมชโย

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

032 กูฏวาณิชชาดก

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ นานาสาระธรรม (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา