ถ่ายทอดสดงานบุญ

พิธีบุพเปตพลี ณ หอฉันคุณยายฯ ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง พิธีบุพเปตพลี ณ หอฉันคุณยายฯ
2020-11-30
ครั้งที่ 107 เนื่องในวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1
DMC
งานบุญวันอาทิตย์ กล่าวถวายภัตตาหาร กัลฯ สุดชา ผาผง (บาลี) /กัลฯ ประภัสสร ภาคอรรถ (ไทย) งานบุญวันอาทิตย์
2020-11-29
ปฏิบัติธรรมภาคสาย และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
DMC
งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน พิธีมุทิตาสักการะ เปรียญธรรม 9 ประโยค ปีที่ 33 และพิธีมอบโล่เกียรติยศ สำนักเรียนบาลีดีเด่น ปีที่ 17 และ พิธีถวายไทยธรรม 1,000 กว่าวัดปีที่ 17 และ 323 วัดภาคใต้ ปีที่ 16 ครั้งที่ 152 งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน
2020-11-01
พิธีมุทิตาสักการะ เปรียญธรรม 9 ประโยค ปีที่ 33 และ พิธีถวายไทยธรรม 1,000 กว่าวัดปีที่ 17
DMC
พิธีบุพเปตพลี ณ หอฉันคุณยายฯ ณ หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง พิธีบุพเปตพลี ณ หอฉันคุณยายฯ
2020-10-31
ครั้งที่ 106 เนื่องในวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
DMC