สุดยอดภาษา

สุดยอดภาษา สุดยอดภาษา
2018-02-07
ช่วงที่1, 2
81 มงคลที่ 24 ความสันโดษ1
พระมหาคองเขน สิริจนฺโท
DMC
สุดยอดภาษา สุดยอดภาษา
2018-01-24
ช่วงที่1, 2
80 มงคลที่ 23 มีความถ่อมตน
พระมหาคองเขน สิริจนฺโท
DMC
สุดยอดภาษา สุดยอดภาษา
2018-01-10
ช่วงที่1, 2
79 มงคลที่ 22 คารโว มีความเคารพ ตอน 2
พระมหาคองเขน สิริจนฺโท
DMC
สุดยอดภาษา สุดยอดภาษา
2018-01-03
ช่วงที่1, 2
78 มงคลที่ 22 คารโว มีความเคารพ ตอน 1
พระมหาคองเขน สิริจนฺโท
DMC