ผังรายการ

Week selected is Jun 17 - Jun 23, 2024

Today

Mon, Jun 17

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-03:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

อานุภาพบุญ

พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

01:30-03:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 230 อานิสงส์ของการตักบาตร

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 111

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 046 อาป็า เซียนพนัน

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

12:30-13:30 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

Life Coach…แห่งความดี

อุบาสิกา อัชฌา หลิ่วเจริญ

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

005 โคธชาดก (ฤาษีหลอกกินเหี้ย)

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

อริยสัจ 4

พระนพดล สิริวํโส

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

96 หมอหาสาเหตุการป่วยไม่พบเพราะอะไร

หลวงพ่อธัมมชโย

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เมื่อใช้ปัญญาปัญหาจะหมดไป

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 230 อานิสงส์ของการตักบาตร

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

005 โคธชาดก (ฤาษีหลอกกินเหี้ย)

Tue, Jun 18

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 046 อาป็า เซียนพนัน

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 111

02:00-02:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เมื่อใช้ปัญญาปัญหาจะหมดไป

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 231 อานิสงส์บุญที่ให้ทานแก่ปลาnew

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 112

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 047 สร้างวัด แต่ไม่ทำให้สำเร็จ

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน (Rerun)

ปฏิบัติธรรม พิธีรับประกาศนียบัตร และพระของขวัญพระธรรมยาตรา

หลวงพ่อทัตตชีโว

11:00-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน

14:15-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

006 โภชาชานียชาดก (ความเพียรอันยิ่งใหญ่)

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เมื่อใช้ปัญญาปัญหาจะหมดไป

พระวีรชาติ มเหสกฺโข

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

98 เกิดเป็นครึ่งหญิงค่อนชาย

หลวงพ่อธัมมชโย

19:00-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

โอวาทปาติโมกข์ ปัญญา

พระมหาธเนศร์ ฐานรโต

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 231 อานิสงส์บุญที่ให้ทานแก่ปลาnew

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

006 โภชาชานียชาดก (ความเพียรอันยิ่งใหญ่)

Wed, Jun 19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 047 สร้างวัด แต่ไม่ทำให้สำเร็จ

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 112

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

โอวาทปาติโมกข์ ปัญญา

พระมหาธเนศร์ ฐานรโต

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 232 อานุภาพบุญ ตอนที่ 1 (16 .37นาที)

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 113

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 048 ลาแฟนมาบวชไม่สึก

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ทบทวน Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

007 โรมชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

โอวาทปาติโมกข์ ปัญญา

พระมหาธเนศร์ ฐานรโต

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

99 เป็นเด็กเสเพลเพราะเหตุใด 480201

หลวงพ่อธัมมชโย

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

อุบาสก-อุบาสิกาแก้ว

พระสุกิจ ฐิตกิจฺโจ

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 232 อานุภาพบุญ ตอนที่ 1 (16 .37นาที)

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

007 โรมชาดก

Thu, Jun 20

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 048 ลาแฟนมาบวชไม่สึก

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 113

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

อุบาสก-อุบาสิกาแก้ว

พระสุกิจ ฐิตกิจฺโจ

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 233 อานุภาพบุญ ตอนที่ 2 16 10

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 114

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 049 ผู้หญิงมาดเเมน

08:30-09:25 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

โอวาทหลวงพ่อ

หลวงพ่อทัตตชีโว

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

008 โลสกชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

อุบาสก-อุบาสิกาแก้ว

พระสุกิจ ฐิตกิจฺโจ

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

100 ความรักของเกย์

หลวงพ่อธัมมชโย

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เวลาชีวิต

พระมหาธรรมสถิต ธมฺมฐิโต, ป.ธ.9

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 233 อานุภาพบุญ ตอนที่ 2 16 10

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

008 โลสกชาดก

Fri, Jun 21

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 049 ผู้หญิงมาดเเมน

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 114

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เวลาชีวิต

พระมหาธรรมสถิต ธมฺมฐิโต, ป.ธ.9

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 234 อุปนิสัยติดไปข้ามชาติ

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 115

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 050 คาเฟ่

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว

10:30-12:20 live คลิก

พิธีบุพเปตพลี ครั้งที่ 152 ( วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7) 670621

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

009 กโปตกชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เวลาชีวิต

พระมหาธรรมสถิต ธมฺมฐิโต, ป.ธ.9

19:10-20:40 live คลิก

พิธีเวียนประทักษิณ ฉลองชัยสวดธรรมจักร 6,481,000,000 จบ 670621

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 234 อุปนิสัยติดไปข้ามชาติ

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

009 กโปตกชาดก

Sat, Jun 22

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 050 คาเฟ่

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 115

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เวลาชีวิต

พระมหาธรรมสถิต ธมฺมฐิโต, ป.ธ.9

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

001 หลักการให้ทานที่สมบูรณ์

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 116

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 051 ภรรยา 3 คน

08:30-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดภาคใต้ ปีที่ 20 ครั้งที่ 170 พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 17 ครั้งที่ 135 670622

10:30-12:30 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

010 กฏาหกชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เวลาชีวิต

พระมหาธรรมสถิต ธมฺมฐิโต, ป.ธ.9

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

102 สุคติของเกย์ผู้รักการสร้างบุญ

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:59

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา 660502

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

พระพุทธ ที่ชาวพุทธไม่รู้

พระพสธร เขมธโร

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new (Rerun)

001 หลักการให้ทานที่สมบูรณ์

หลวงพ่อธัมมชโย

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

010 กฏาหกชาดก

Sun, Jun 23

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 051 ภรรยา 3 คน

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 116

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พระพุทธ ที่ชาวพุทธไม่รู้

พระพสธร เขมธโร

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญ

13 นั่งธรรมะเพื่อตัวเรา

หลวงพ่อธัมมชโย

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

002 ให้ทานถูกดทักขิไนยบุคคล1

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มโหสถบัณฑิต ตอน ที่ 117

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 052 วัยรุ่นอยากลอง (25.00 WideSCR)

08:30-09:30 live คลิก

เส้นทางบุญ นานาสาระธรรม

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:10-12:15 live คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต

ชีวิตดีๆที่มีลูกชายบวช

คุณปรียานันท์ ชาร์เลา

12:15-12:30 คลิก

สกู๊ป พระมหาเอกชัย ภทฺรธมฺโม (เปรียญธรรม 9 ประโยค พ.ศ 2567) วัดบ้านขุน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

12:30-13:30 live

สู้ต่อไป on Zoom

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

อานุภาพบุญ

พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร

14:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ชีวิตดีๆที่มีลูกชายบวช

คุณปรียานันท์ ชาร์เลา

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new (Rerun)

002 ให้ทานถูกดทักขิไนยบุคคล1

หลวงพ่อธัมมชโย

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ นานาสาระธรรม (Rerun)