ทสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

สวดมนต์จนเห็นธรรม บทสวดธรรมจักร 16.52 นาที (ฉลองอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อทัตตชีโว ) สวดมนต์จนเห็นธรรม
2018-12-21
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา
พระมหาติด คุณรมฺโม ปธ.9 และ สหพันธ์มหาเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย
DMC
บทสวดมนต์สรภัญญะ 7.28 นาที พระยาศรีสุนทรโวหาร ประพันธ์ ประวัติ http://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=14036 บทสวดมนต์สรภัญญะ
บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย
พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
DMC
บทสวดมนต์สรภัญญะ 6.36 นาที บทสวดมนต์สรภัญญะ
บทสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์
DMC
บทสวดมนต์สรภัญญะ 5.19 นาที บทสวดมนต์สรภัญญะ
บทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี
DMC
บทสวดมนต์สรภัญญะ 6.24 นาที บทสวดมนต์สรภัญญะ
บทสวดสรรเสริญพระธรรมกาย
พบธรรม
DMC
สวดมนต์จนเห็นธรรม สวดมนต์จนเห็นธรรม
ช่วงที่1, 2
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร/แผ่เมตตา
DMC