องโลกเห็นธรรม

มองโลกเห็นธรรม ปี61 มองโลกเห็นธรรม ปี61
2018-01-14
ช่วงที่1, 2, 3
2 ความเสียสละ
พระมหาทศพร ปุญญงฺกุโร ,พระปลัดเสกสรร อตฺตทโม
DMC
มองโลกเห็นธรรม ปี61 มองโลกเห็นธรรม ปี61
2018-01-07
ช่วงที่1, 2, 3
1 ปรากฏการณ์ ตูน บอดี้แสลม
พระมหาทศพร ปุญญงฺกุโร ,พระปลัดเสกสรร อตฺตทโม
DMC