องโลกเห็นธรรม

มองโลกเห็นธรรม ปี61 มองโลกเห็นธรรม ปี61
2018-02-18
ช่วงที่1, 2, 3
7 การอธิษฐานประกอบการทำบุญควรทำหรือไม่
พม.ศุภเกียรติ สุภกิตฺติโก ,พ.พิศิษฐ์ จิตฺตสุทฺโธ,พ.ไกรพิชญ์
DMC
มองโลกเห็นธรรม ปี61 มองโลกเห็นธรรม ปี61
2018-02-04
ช่วงที่1, 2, 3
5 วาเลนไทน์ รักไม่มีพิษ
พม.ศุภเกียรติ ,พ.ไกรพิชญ์ ,สาธิดา ปานสิทธิชัย
DMC
มองโลกเห็นธรรม ปี61 มองโลกเห็นธรรม ปี61
2018-01-28
ช่วงที่1, 2, 3
4 ชาวอินเดียหมื่นคนประกาศตนเป็นพุทธมามกะ บอกอะไรแก่ชาวโลก
พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ ,สาธิดา ปานสิทธิชัย
DMC
มองโลกเห็นธรรม ปี61 มองโลกเห็นธรรม ปี61
2018-01-21
ช่วงที่1, 2, 3
3 นับถือพระรัตนะตรัยแล้ว จะนับถือสิ่งอื่นได้ด้วยหรือไม่
พระมหาธีรธรรม ,พระมหาศุภเกียรติ ,พระมหาพงศ์ศักดิ์
DMC
มองโลกเห็นธรรม ปี61 มองโลกเห็นธรรม ปี61
2018-01-14
ช่วงที่1, 2, 3
2 ความเสียสละ
พระมหาทศพร ปุญญงฺกุโร ,พระปลัดเสกสรร อตฺตทโม
DMC
มองโลกเห็นธรรม ปี61 มองโลกเห็นธรรม ปี61
2018-01-07
ช่วงที่1, 2, 3
1 ปรากฏการณ์ ตูน บอดี้แสลม
พระมหาทศพร ปุญญงฺกุโร ,พระปลัดเสกสรร อตฺตทโม
DMC