ายการถ่ายทอดสด,รายการพิเศษ

ต้นสมบัติจักพรรดิ์ 2565 ต้นสมบัติจักพรรดิ์ 2565
2022-12-01
ช่วงที่1, 2
4 พระครูปลัดสุเนตร ฉฬภิญฺโญ โทชิหงิ 651201
พระครูปลัดสุเนตร ฉฬภิญฺโญ
DMC