ผังรายการ

Week selected is Sep 13 - Sep 19, 2021

Today

Mon, Sep 13

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 122 ทิฎฐิมานะเป็นทางแห่งความเสื่อม 17 03ed

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

46

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 103 โอ้ อัศจรรย์

08:30-10:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

บุญกิริยาวัตถุ

พระมหาณัฐพล ภทฺรชโย ป.ธ.9

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640913

11:00-11:30 คลิก

Zoom Idol ดร.นาตยา บุญมาก 640605 (Rerun)

ดร.นาตยา บุญมาก

11:30-12:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

61

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

โอกาสที่ได้มาด้วยบุญ

จิรสิทธิ์ โตสวัสดิ์

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

061 พยัคฆชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

61 เกิดห่างไกลหมู่คณะเพราะอะไร

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

ZOOM IDOL พระมหาภูริวัฒน์ ฌานวิชฺโช 640908

พระมหาภูริวัฒน์ ฌานวิชฺโช

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:25-18:55

พิธีเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์ ONLINE

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

จุดเริ่มต้นของสันติภาพ

พระไพฑูรย์ สุขิโต

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Zoom Idol ดร.นาตยา บุญมาก 640605 (Rerun)

ดร.นาตยา บุญมาก

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 122 ทิฎฐิมานะเป็นทางแห่งความเสื่อม 17 03ed

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

061 พยัคฆชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, Sep 14

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 103 โอ้ อัศจรรย์

01:00-01:15 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng (Rerun)

46

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00 คลิก

ZOOM IDOL พระคมสันติ์ อุคฺควาโท 640909 (Rerun)

พระคมสันติ์ อุคฺควาโท

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

จุดเริ่มต้นของสันติภาพ

พระไพฑูรย์ สุขิโต

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

610617 อบอุ่บใจ 60 นาที

06:25-07:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 123 ทุกการกระทำอยู่ในสายตาสวรรค์

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

47

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 104 ลูกผู้ชายต้องไม่ได้สมบัติ

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

09:30-10:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640914

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL พระคมสันติ์ อุคฺควาโท 640909 (Rerun)

พระคมสันติ์ อุคฺควาโท

11:45-12:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

47

12:10-13:00

scoop

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

mv

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

062 พระมหาสีลวะชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

จุดเริ่มต้นของสันติภาพ

พระไพฑูรย์ สุขิโต

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

62 รอดตายจากสึนามิเพราะบุญ

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

17:10-17:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณสวาท ปรีอารมย์ 640624

คุณสวาท ปรีอารมย์

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:25-18:55 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

19:00-21:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

วันสำคัญ กันยายน

พระพรชัย พลวธมฺโม,ดร.

21:30-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30

Boon news (Rerun)

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 123 ทุกการกระทำอยู่ในสายตาสวรรค์

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

062 พระมหาสีลวะชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

Wed, Sep 15

00:00-00:30 คลิก

หลวงพ่อธัมมชโย นำนั่งสมาธิ ภาษาอังกฤษ

หลวงพ่อธัมมชโย

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 104 ลูกผู้ชายต้องไม่ได้สมบัติ

01:00-01:15 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng (Rerun)

47

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00

MV บทเพลงตะวันธรรม (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

วันสำคัญ กันยายน

พระพรชัย พลวธมฺโม,ดร.

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:25 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:25-07:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

2 ใจหยุดนิ่ง จะเข้าถึงบรมสุข

หลวงพ่อธัมมชโย

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 124 ทุกอย่างต้องอาศัยบุญ

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

48

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 105 นักรบกองทัพธรรม

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

สื่อการสอนของพระพุทธเจ้า

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

09:30-11:10 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640915

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณธนธัช ผดุงตันตระกูล 640902

คุณธนธัช ผดุงตันตระกูล

11:30-12:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng (Rerun)

48

12:10-12:30 คลิก

@Bright Insight 640521 (Rerun)

12:30-13:00 คลิก

กล้าดี Variety (Rerun)

กล้าดี_Online on Zoom สร้างผู้นำศีลธรรม กทม.

13:00-14:00 คลิก

สิ่งที่ควรระลึก 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

14:15-14:30 live คลิก

ชาดก 500 ชาติ

063 พันธนโมกขชาดก

14:30-15:15 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

วันสำคัญ กันยายน

พระพรชัย พลวธมฺโม,ดร.

15:35-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:30 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:30-19:00 live คลิก

บทสวดธรรมจักร15 m v.วันวิสาขบูชา 640526

19:00-21:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

สายลมแห่งมวลมิตร

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

21:30-22:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณปิยนุช ชุนอนันท์ 640821

คุณปิยนุช ชุนอนันท์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 124 ทุกอย่างต้องอาศัยบุญ

23:00-23:15 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

057 ปานียชาดก

23:15-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428 (Rerun)

Thu, Sep 16

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 105 นักรบกองทัพธรรม

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

สายลมแห่งมวลมิตร

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

MV บทเพลงตะวันธรรม

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 125 ธรรมเพื่อประชาชน เรื่องอมรตบะ

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

49

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 106 ชาวพุทธเค้าไม่สอนให้เข้าวัดกันหรือ

08:30-10:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ทบทวน Case Study

พระครูวิบูลนิติธรรม

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640909

11:00-11:30 คลิก

Zoom Idol คุณวันรัตน์ บูรณะสิทธิพร 640823 (Rerun)

คุณวันรัตน์ บูรณะสิทธิพร

11:30-12:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

49

12:00-12:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

12:10-13:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี7 (Rerun)

The ธรรมจักร Project #11 : มายด์ - พิธีกร,นักวาดภาพอิสระ

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

064 พัพพุชาดก ตอนที่ 1

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

สายลมแห่งมวลมิตร

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์ โสตฺถิโก

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

64 กรรมที่ทำให้โจรปล้นบ้าน

หลวงพ่อธัมมชโย

15:45-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:20-19:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

พระนางจามเทวี

พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฒโน

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Zoom Idol คุณวันรัตน์ บูรณะสิทธิพร 640823 (Rerun)

คุณวันรัตน์ บูรณะสิทธิพร

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 125 ธรรมเพื่อประชาชน เรื่องอมรตบะ

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

064 พัพพุชาดก ตอนที่ 1

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, Sep 17

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 106 ชาวพุทธเค้าไม่สอนให้เข้าวัดกันหรือ

01:00-01:30 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

50

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พระนางจามเทวี

พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฒโน

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 126 ธรรมโอสถ

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

50

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 107 นำของแปลกผสมลงในขวดเหล้าให้เขาดื่ม

08:30-10:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

ธรรมะคุ้มครองโลก

พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ป.ธ.9

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640903

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL อุบาสกพลวัฒน์ นาคะลักษณ์ 640901 (Rerun)

อุบาสกพลวัฒน์ นาคะลักษณ์

11:30-12:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

50

12:00-12:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

12:10-12:40 คลิก

@Bright Insight 640820

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี Variety

กล้าดี_ซีรี่ย์ ตามรอยธรรม EP.4_ตามรอย แผ่ขยายธรรม (เขาคิชฌกูฏ)

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

MV บทเพลงตะวันธรรม

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

065 พัพพุชาดก ตอนที่ 2

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

พระนางจามเทวี

พระจิรวัฒน์ สนฺติวฑฒโน

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

65 กรรมที่ทำให้มีอาการทางประสาท

หลวงพ่อธัมมชโย

16:45-17:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 live คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-18:30 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

18:30-19:00 live คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

กว่าจะมาเป็น พม.สุรัตน์ ตอน 2

พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20 คลิก

ZOOM IDOL พระคมสันติ์ อุคฺควาโท 640909 (Rerun)

พระคมสันติ์ อุคฺควาโท

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 126 ธรรมโอสถ

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

065 พัพพุชาดก ตอนที่ 2

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, Sep 18

00:00-00:33 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:33-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 107 นำของแปลกผสมลงในขวดเหล้าให้เขาดื่ม

01:00-01:30 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng (Rerun)

50

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

กว่าจะมาเป็น พม.สุรัตน์ ตอน 2

พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 127 ธรรมคุ้มครองโลก

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

51

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 108 รักเธอมาแต่ปางก่อน

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ทำไมการบูชาพระรัตนตรัยจึงได้บุญมาก

พระมหาวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโก ป.ธ.9

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน (ออนไลน์) 640918

11:00-11:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณนุชจิรา ศุภเมธากร 640914 (Rerun)

คุณนุชจิรา ศุภเมธากร

11:30-12:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

51

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00 คลิก

คิดใหญ่ใจดี ปี7 (Rerun)

The ธรรมจักร Project #11 : มายด์ - พิธีกร,นักวาดภาพอิสระ

13:00-14:00 คลิก

สิ่งที่ควรระลึก 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

066 มโนชชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

กว่าจะมาเป็น พม.สุรัตน์ ตอน 2

พระมหาสุรัตน์ อคฺครตโน

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

66 ไหลตายที่กระท่อมกลางทุ่งนา

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ปีที่4) [ปฐมเทศนาในวันอาสาฬหบูชา] 17 นาที

17:00-17:30

Boon news

17:30-18:00 คลิก

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

18:00-19:00 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:00-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

ZOOM IDOL คุณนุชจิรา ศุภเมธากร 640914 (Rerun)

คุณนุชจิรา ศุภเมธากร

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 127 ธรรมคุ้มครองโลก

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

066 มโนชชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sun, Sep 19

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 108 รักเธอมาแต่ปางก่อน

01:00-01:15 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng (Rerun)

51

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00

Boon news (Rerun)

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

8 ทุกภารกิจ ฝึกจิตได้

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-06:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 128 น่าติเตียนลาภสักการะ

07:45-08:00 คลิก

อนาถปิณฑิก Sub_Eng

52

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 109 ตำรวจมา ขาไพ่ก็กระเจิง

08:30-09:30 live คลิก

เส้นทางบุญ

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:10-12:15 คลิก ช่วงที่1,2,6

ผู้ออกแบบชีวิต

มหาเปรียญผู้พากเพียร สู่การเผยแผ่สันติภาพในแดนเสรีภาพ

พระมหาวิโรจน์ ญาณวิโรจโน ป.ธ.9

12:15-12:30 คลิก

@Bright Insight 640917

12:30-13:30 คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

รักษาใจไว้ จนถึงวันสว่าง

คุณทรรฐวิลี วิวัชร์ธนคุณ

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

ทบทวน Case Study กฎแห่งกรรม

พระครูวิบูลนิติธรรม

14:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

16:00-17:30 คลิก ช่วงที่1,2

Insight Case Study

เราเป็นศิษย์มีครู จะขอสู้ตายโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน

พระสมพร ฉนฺทวโร

17:30-20:00 live

พิธีเวียนประทักษิณ ทำวัตรเย็น บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ online

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2,6

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

มหาเปรียญผู้พากเพียร สู่การเผยแผ่สันติภาพในแดนเสรีภาพ

พระมหาวิโรจน์ ญาณวิโรจโน ป.ธ.9

21:00-21:30 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา

พระวัปปเถระ

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 128 น่าติเตียนลาภสักการะ

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

067 มฆเทวชาดก

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน