ผังรายการ

Week selected is Jan 23 - Jan 29, 2023

Today

Mon, Jan 23

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-04:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน แด่ คณะพุทธบุตรธรรมยาตรา ปีที่ 11 660123

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

030 พระสีวลี ผู้เลิศทางมีลาภ 03

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 11

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 264 อัฐิแก้ว

08:30-10:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

มรดกธรรม

พระนิพนธ์ ธมฺมพนฺโธ

10:00-10:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:30-11:00 คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 651226

11:00-11:30

Zoom Idol (Rerun)

11:30-11:50 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 11

11:50-12:00 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

12:10-13:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

ชีวิตนี้ ดีได้ ด้วยบุญ

คุณกาญจนา บุญเสนาะ

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

088 วินีลกชาดก

14:30-15:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

31 เหตุที่ต้องเปลี่ยนศาสนาและแต่งงานกับคนต่างศาสนา

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

17:30-19:10 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เวฬุวัน ตอน 4

พระมหาธาดา จรณธโร

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

016 สังฆทานประเสริฐกว่าปาฏิปุคคลิกทาน

หลวงพ่อธัมมชโย

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

088 วินีลกชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, Jan 24

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 264 อัฐิแก้ว

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 11

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เวฬุวัน ตอน 4

พระมหาธาดา จรณธโร

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

610617 อบอุ่บใจ 60 นาที

06:00-07:20 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน แด่ คณะพุทธบุตรธรรมยาตรา ปีที่ 11 660124

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

031 พระสีวลี ผู้เลิศทางมีลาภ 04

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 12

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 265 พลังสตรีใจสั่งได้

08:30-09:25 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เวฬุวัน ตอน 4

พระมหาธาดา จรณธโร

09:25-11:00 คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 651126 (Rerun)

11:00-11:30 คลิก

Zoom idol พระครูสิริมงคลมุนีญาณ เปรื่อง ชาติ 650807 (Rerun)

พระครูสิริมงคลมุนีญาณ เปรื่อง ชาติ

11:30-11:50 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 12

11:50-12:00 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

12:10-13:00 คลิก

Insight Case Study

โยมพ่อ-แม่-พี่สาว ของ #หลวงปู่สด #วัดปากน้ำ - หลวงปู่ตอบแทนพระคุณท่านอย่างไร ?

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

1400

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

089 วีณาถูณชาดก

14:30-15:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน online

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

32 กรรมใดทำให้มีนิสัยเผด็จการ

หลวงพ่อธัมมชโย

15:45-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

17:30-19:10

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

สร้างสัมคมแบ่งปัน

พระอนุชา อคฺคจิตฺโต

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

031 พระสีวลี ผู้เลิศทางมีลาภ 04

หลวงพ่อธัมมชโย

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

089 วีณาถูณชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Wed, Jan 25

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 265 พลังสตรีใจสั่งได้

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 12

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เวฬุวัน ตอน 4

พระมหาธาดา จรณธโร

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:45 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:45-07:20 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน แด่ คณะพุทธบุตรธรรมยาตรา ปีที่ 11 660125

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

032 สานุสามเณร

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 13

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 259 กฐินนี้เพื่อเธอ

08:30-10:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ปี 66 เก็บหมดทุกบุญ

พระพสธร เขมธโร

10:00-10:30 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น (Rerun)

หลวงปู่ทองคำ

หลวงพ่อธัมมชโย

10:30-11:00 คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 651228 (Rerun)

11:00-11:30 คลิก

Zoom idol ดร.กวิตา สเตซี่ 650814 (Rerun)

ดร.กวิตา สเตซี่

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 13

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-12:30

Bright Insight (Rerun)

12:35-13:00 คลิก

กล้าดี Variety (Rerun)

EP.26 ตอน เคล็ดลับมัดใจเพื่อนร่วมทีม

หลวงพ่อทัตตชีโว, & อาจารย์คัทลียา เนียวกุล

13:00-14:00 live คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

090 เรื่องสกุณาชาดก

14:30-15:45 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

33 เหตุที่ต้องมีสามีร่วมกัน

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

บุญกตัญญูบูชา

พระพิทักษ์ คุณารกฺโข

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

032 สานุสามเณร

หลวงพ่อธัมมชโย

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

090 เรื่องสกุณาชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Thu, Jan 26

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 266 เจ็กโค้ก

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 13

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

บุญกตัญญูบูชา

พระพิทักษ์ คุณารกฺโข

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน แด่ คณะพุทธบุตรธรรมยาตรา ปีที่ 11 660126

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

033 พระพุทธคุณ ตอน พระคุ้มครอง

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 14

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 267 หมดยุคคิดนาน

08:30-10:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

บุญกตัญญูบูชา

พระพิทักษ์ คุณารกฺโข

10:00-11:00 คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 651229 (Rerun)

11:00-11:30 คลิก

ZoomIdol สาลินี กิตติวรเมธี 650821

สาลินี กิตติวรเมธี

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 14

12:00-12:15 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

12:15-13:00

คิดใหญ่ใจดี ปี9

ความในใจที่ได้มาเป็นสามเณร [26.31]

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

091 เรื่องสกุณีคติชาดก

14:30-15:45 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

34 ทำดีสุดขั้ว ทำชั่วสุดขีด ตายแล้วไปไหน

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30 คลิก

ฺBoon news

รณกร เอี่ยมกำชัย

17:30-18:00 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เนื้อนาบุญของโลก

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

22:00-22:30 คลิก

ฺBoon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

033 พระพุทธคุณ ตอน พระคุ้มครอง

หลวงพ่อธัมมชโย

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

091 เรื่องสกุณีคติชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, Jan 27

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 267 หมดยุคคิดนาน

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 14

01:30-02:00 คลิก

ฺBoon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เนื้อนาบุญของโลก

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:30 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน แด่ คณะพุทธบุตรธรรมยาตรา ปีที่ 11 660127

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

034 เป็นกัลยาณมิตรยามเจ็บป่วย

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 15

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 268 เกือบไป

08:30-10:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เนื้อนาบุญของโลก

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

10:00-10:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:30-11:00 คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 651230 (Rerun)

11:00-11:30 คลิก

Zoom idol พระครูปลัดธนฤทธิ์ คุณิทฺธิโก 650828

พระครูปลัดธนฤทธิ์ คุณิทฺธิโก

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 15

12:00-12:10 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

12:10-12:40 คลิก

Bright Insight (Rerun)

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี Variety

เจริญพระพุทธมนต์เพื่ออะไร&สามเณร

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

092 สรภชาดก

14:30-15:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

35 พ้นจากการเป็นสัตว์นรก เพราะบุญบวชของสามี

หลวงพ่อธัมมชโย

16:45-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

17:30-19:10 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:40 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

การเป็นที่รัก สำคัญกว่าการเป็นที่ 1

พระมหาธเนศร์ ฐานรโต

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new (Rerun)

034 เป็นกัลยาณมิตรยามเจ็บป่วย

หลวงพ่อธัมมชโย

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

092 สรภชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, Jan 28

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 268 เกือบไป

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 15

01:30-02:00 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

การเป็นที่รัก สำคัญกว่าการเป็นที่ 1

พระมหาธเนศร์ ฐานรโต

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 live คลิก

พิธีถวายสังฆทาน แด่ คณะพุทธบุตรธรรมยาตรา ปีที่ 11 660128

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

035 การรู้จักรักษาตน

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 16

08:30-10:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

การเป็นที่รัก สำคัญกว่าการเป็นที่ 1

พระมหาธเนศร์ ฐานรโต

10:00-10:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:30-11:00 คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 651224 (Rerun)

11:00-11:30 คลิก

ZoomIdol พระมหาสิทธิพล พลิทฺธชโย ป.ธ.4 650904 (Rerun)

พระมหาสิทธิพล พลิทฺธชโย ป.ธ.4

11:30-12:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 16

12:00-12:10

Boon news

1200

12:10-13:00

คิดใหญ่ใจดี ปี9 (Rerun)

ความในใจที่ได้มาเป็นสามเณร [26.31]

13:00-13:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

13:30-15:30 live คลิก

ธรรมยาตราปีที่ 11

พิธีเจริญพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรม มอบทุนการศึกษา ถวายสังฆทาน 106 วัด 660128

15:30-15:45 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

093 เรื่องสสปัณฑิตชาดก

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

36 กรรมที่ทำให้ไปเป็นพ่อเล้า

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:00-20:00 live คลิก

ธรรมยาตราปีที่ 11

จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 660128

20:00-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new (Rerun)

035 การรู้จักรักษาตน

หลวงพ่อธัมมชโย

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

093 เรื่องสสปัณฑิตชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sun, Jan 29

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 269 BK19ฉันจะบิน

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 16

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

การเป็นที่รัก สำคัญกว่าการเป็นที่ 1

พระมหาธเนศร์ ฐานรโต

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

26 ปล่อยวาง

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:45 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:45-07:30 live คลิก

ธรรมยาตราปีที่ 11

ตักบาตรคณะพระธรรมยาตรา 1139 รูป วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 660129

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

036 พระพุทธคุณ ตอน พระผู้เสด็จไปดีแล้ว

หลวงพ่อธัมมชโย

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

มหาพรหมนารทะ ตอนที่ 17

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 270 ผีบ้านเช่า

08:30-09:30 คลิก

เส้นทางบุญ

09:30-11:10 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:10-12:15 live คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต

“ปลื้มสุดใจที่ให้….คนข้างกายมาบวช”

คุณฉวีวรรณ วัฒนวิเชียร

12:15-12:30 คลิก

พิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จ.นนทบุรี#ธรรมยาตราปีที่11 | 21 ม.ค. 2566 (Rerun)

12:30-13:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

13:30-14:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

14:30-15:00 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

15:00-18:30 live คลิก

ธรรมยาตราปีที่ 11

ต้อนรับคณะพระธรรมยาตรา ครั้งที่ 7 วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 660129

18:30-20:00

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

“ปลื้มสุดใจที่ให้….คนข้างกายมาบวช”

คุณฉวีวรรณ วัฒนวิเชียร

21:00-21:30 คลิก ช่วงที่1,2

สุดยอดภาษา (Rerun)

พระอัญญาโกณทัญญะ

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน new

036 พระพุทธคุณ ตอน พระผู้เสด็จไปดีแล้ว

หลวงพ่อธัมมชโย

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

087 เรื่องวานรินทชาดก

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน