ผังรายการ

Week selected is May 22 - May 28, 2023

Today

Mon, May 22

00:00-01:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคเช้า ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

01:30-02:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ (Rerun)

พระธรรมเทศนา

พระจุมพล ปุญญพโล

02:30-03:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

02:45-04:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

04:20-04:55 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:00-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 108 ถวายทานนำสู่ความสุข

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 60

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 313 สาวรำวง

08:30-10:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

การออกบวชของพระพุทธเจ้า 25 พระองค์

พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย ป.ธ.9

10:00-10:30 คลิก

ZoomIdol สรวีย์ ชาติศักดิ์ 660521 (Rerun)

สรวีย์ ชาติศักดิ์

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650520

12:15-12:30 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

13:30-14:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:20-14:30

Boon news

1400

14:30-14:50 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

089 วีณาถูณชาดก

14:50-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ผลบุญ VS ผลบาป

พระวิชาญ ภทฺทญาโณ

15:30-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

20 เหตุที่เกิดมาไม่เป็นที่ยอมรับและมีชีวิตที่ลำบาก

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

Boon news

สุชาดา ระย้าอินทร์

17:30-19:10 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

คุณค่าแห่งศิลปะ

พระมหาไพฑูรย์ อตฺถวโร

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 108 ถวายทานนำสู่ความสุข

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

089 วีณาถูณชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Tue, May 23

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 313 สาวรำวง

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 60

01:15-01:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

คุณค่าแห่งศิลปะ

พระมหาไพฑูรย์ อตฺถวโร

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:15 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

610617 อบอุ่บใจ 60 นาที

06:00-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 109 ถวายภิกษาพาพ้นทุกข์

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 61

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 314 เจ้าที่อยากแต่งงาน

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

10:00-10:30 คลิก

ZoomIdol พัฒน สามสี 650717 (Rerun)

พัฒน สามสี

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650523

12:20-12:30 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:10-14:20

Boon news

1400

14:20-14:40 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

089 วีณาถูณชาดก

14:40-15:55 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

คุณค่าแห่งศิลปะ

พระมหาไพฑูรย์ อตฺถวโร

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study (Rerun)

21 กรรมที่ทำให้ไม่สมหวังในชีวิตคู่

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

17:30-19:10

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

หนทางบริสุทธิ์ ๓ ชั้น

พระมหาธเนศร์ ฐานรโต

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

สุชาดา ระย้าอินทร์

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 109 ถวายภิกษาพาพ้นทุกข์

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

089 วีณาถูณชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Wed, May 24

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 314 เจ้าที่อยากแต่งงาน

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 61

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

หนทางบริสุทธิ์ ๓ ชั้น

พระมหาธเนศร์ ฐานรโต

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:45 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

จุดสบาย

หลวงพ่อธัมมชโย

06:45-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 110 ทำถูกเนื้อนาบุญในกาลเป็นที่สุด

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 62

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 315 ศิลาอาถรรรพ์

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ ต้นเดือน online (Rerun)

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย ทบทวนโอวาท

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

10:00-10:30 คลิก

ZoomIdol พงศธร แปลงไธสง 650724 (Rerun)

พงศธร แปลงไธสง

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650524

12:20-12:30

Boon news

1200

12:30-12:50 คลิก

Bright Insight (Rerun)

12:50-13:05 คลิก

กล้าดี Variety (Rerun)

ทำบุญ 1 บาทกับ 1 ล้านบาทต่างกันอย่างไร & ชวนีย์ ยืนวานิช Past 2

ชวนีย์ ยืนวานิช

13:05-14:05 live คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

090 เรื่องสกุณาชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

หนทางบริสุทธิ์ ๓ ชั้น

พระมหาธเนศร์ ฐานรโต

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

22 ทำไมเดี๋ยวจน เดี๋ยวรวย

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

การสร้างบารมี

พระปลัดนพดล สิริวํโส

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 110 ทำถูกเนื้อนาบุญในกาลเป็นที่สุด

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

090 เรื่องสกุณาชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Thu, May 25

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 315 ศิลาอาถรรรพ์

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 62

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

การสร้างบารมี

พระปลัดนพดล สิริวํโส

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

ปฏิบัติธรรมภาคสาย 30 m

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 111 ทำถูกเนื้อนาบุญในกาลที่สุด

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 63

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 316 สาวฟันกระต่าย

08:30-09:25 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online (Rerun)

อธิษฐานบารมี

พระจุมพล ปุญญพโล

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:30 คลิก

ZoomIdol พิมพ์พิศา พรหมสาส์น 650731 (Rerun)

พิมพ์พิศา พรหมสาส์น

10:30-12:20 live

12:20-12:30 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

12:30-13:00

คิดใหญ่ใจดี ปี9

ประเพณีวันสงกรานต์ [26.15]

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รวมเป็นหนึ่ง

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

091 เรื่องสกุณีคติชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

การสร้างบารมี

พระปลัดนพดล สิริวํโส

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

23 รอดตายจากโรคไตเฉียบพลัน เพราะบุญใด

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

17:00-17:30 คลิก

ฺBoon news

รณกร เอี่ยมกำชัย

17:30-18:00 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

17:55-18:25 คลิก

ทำวัตรเย็น NEW

19:10-21:00 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

บุตร 3 จำพวก ตอนที่ 3

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

22:00-22:30 คลิก

ฺBoon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 111 ทำถูกเนื้อนาบุญในกาลที่สุด

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

091 เรื่องสกุณีคติชาดก

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน (Rerun)

Fri, May 26

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 316 สาวฟันกระต่าย

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 63

01:30-02:00 คลิก

ฺBoon news (Rerun)

รณกร เอี่ยมกำชัย

02:00-04:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

บุตร 3 จำพวก ตอนที่ 3

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

03:30-04:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

04:00-05:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:25 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

06:25-07:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

07:20-07:30

Boon news

0700

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 112 ทำบุญแล้วบุญจะคุ้มครอง

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 64

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 317 บอกหน่อยได้ไหม

08:30-09:30 คลิก

งานบุญวันอาทิตย์ online

ปกป้อง ในมุมมองพระพุทธศาสนา

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

09:30-10:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

10:00-10:30 คลิก

Zoom idol พระครูสิริมงคลมุนีญาณ เปรื่อง ชาติ 650807

พระครูสิริมงคลมุนีญาณ เปรื่อง ชาติ

10:30-12:20 live คลิก

พิธีถวายภัตตาหาร และปัจจัยไทยธรรม เป็น สังฆทาน 650526

12:00-12:10 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

12:10-12:40 คลิก

@Bright Insight

12:40-13:00 คลิก

กล้าดี Variety

ทำอย่างไรพ่อแม่ผู้ล่วงลับจะได้บุญเยอะๆ & ชวนีย์ ยืนวานิช Past 1

หลวงพ่อทัตตชีโว& ชวนีย์ ยืนวานิช

13:00-14:00 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

กายพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

14:00-14:10

Boon news

14:10-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

092 สรภชาดก

14:30-15:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

บุตร 3 จำพวก ตอนที่ 3

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

15:30-15:45 คลิก

ฝันในฝัน Case study (Rerun)

12 กรรม ชวนพระลาสิกขา

16:45-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา)

17:00-17:30 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

17:30-19:10

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:40 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

ชีวิตนี้มีคุณค่า

พระพิทักษ์ คุณารกฺโข

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:20 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

22:20-22:40 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 112 ทำบุญแล้วบุญจะคุ้มครอง

22:40-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

092 สรภชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sat, May 27

00:00-00:30

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 317 บอกหน่อยได้ไหม

01:00-01:30 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 64

01:30-02:00 คลิก

ฺฺBoon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ชีวิตนี้มีคุณค่า

พระพิทักษ์ คุณารกฺโข

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร v.วันคุ้มครองโลก 640428

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-06:20 คลิก

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

รางวัลชีวิต

หลวงพ่อธัมมชโย

06:20-07:20 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 3 ภาษา)

07:20-07:30

Boon news

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 113 ทำบุญให้ถูกหลักวิชา

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 65

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 318 สุดเค็ม

08:30-11:00 live คลิก

พิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดภาคใต้ ปีที่ 19 ครั้งที่ 162 พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 16 ครั้งที่ 127 660527

11:00-12:20 คลิก

พิธีถวายหนังสือธรรมะ บาลี นักธรรม ทางก้าวหน้า แด่คณะสงฆ์ 660527

12:20-12:30

Boon news

1200

12:30-13:00

คิดใหญ่ใจดี ปี 9 (Rerun)

นิทรรศการพระพุทธศาสนา โครงการสามเณร

13:00-14:00

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

14:00-14:15 คลิก

ฺฺBoon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

14:15-14:30 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

093 เรื่องสสปัณฑิตชาดก

14:30-15:45 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

ชีวิตนี้มีคุณค่า

พระพิทักษ์ คุณารกฺโข

15:45-16:00 คลิก

ฝันในฝัน Case Study

25 กรรมที่ทำให้ไม่มีพ่อเลี้ยงดู 480119

หลวงพ่อธัมมชโย

16:00-17:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร(ภาพเจดีย์ชุดใหม่)

17:00-17:30 คลิก

Boon news

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

17:30-19:10 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

19:10-20:30 live คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา

เวสาลี

พระมหาธาดา จรณธโร

20:30-21:00 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา ช่วงท้าย

วาทะธรรมประจำวัน + นำนั่ง

21:00-22:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

22:00-22:30 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

22:30-22:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน (Rerun)

ตอนที่ 113 ทำบุญให้ถูกหลักวิชา

22:45-23:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ (Rerun)

093 เรื่องสสปัณฑิตชาดก

23:00-00:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

Sun, May 28

00:00-00:30 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19

00:30-01:00 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle) (Rerun)

ตอนที่ 318 สุดเค็ม

01:00-01:15 คลิก

ทศชาติชาดก (Rerun)

พระเวสสันดร ตอนที่ 65

01:15-01:30 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

01:30-02:00 คลิก

Boon news (Rerun)

วลัยทิพย์ เปรมทวีธนโชต

02:00-03:30 คลิก

อนุบาลฝันในฝันวิทยา (Rerun)

เวสาลี

พระมหาธาดา จรณธโร

03:30-04:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน

04:00-05:00 คลิก

หยุดใจ ชนะภัยโควิด-19 (Rerun)

05:00-05:25 คลิก

ทำวัตรเช้า (NEW ) sub th en ch 14 54 m

05:25-05:30 คลิก

ใจหยุด คือ ที่สุดแห่งบุญ

40 ดวงปฐมมรรค 650918

หลวงพ่อธัมมชโย

05:30-06:20 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

06:20-07:30 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันมาฆบูชา 640226

07:30-07:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 114 ทำบุญไว้เถิดประเสริฐนัก

07:45-08:00 คลิก

ทศชาติชาดก

พระเวสสันดร ตอนที่ 66

08:00-08:30 คลิก

กฎแห่งกรรม (English Subtitle)

ตอนที่ 319 คันได้แต่ห้ามปวด

08:30-09:30 live คลิก

เส้นทางบุญ

09:30-11:10 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ถวายรูปหล่อพระประธาน ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11:10-12:15 live คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต

“ปลื้มบุญง่ายๆคลี่คลายทุกวิกฤต”

คุณกฤษณา สวัสดีโค๊ก

12:15-12:30 คลิก

Bright Insight (Rerun)

12:30-13:30 live คลิก

สู้ต่อไป on Zoom

Case Study บุญสร้างพระ

หลวงพ่อธัมมชโย

13:30-14:30 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

พระธรรมเทศนา เรื่อง ปกิณกะธรรม

พระพสธร เขมธโร

14:30-16:00 live คลิก

งานบุญวันอาทิตย์

ปฏิบัติธรรม ทบทวนโอวาท

16:00-17:00 คลิก

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 3 ภาษา

17:00-17:30 คลิก

ZoomIdol จรัลรัตน์ พงษ์เขมรัชต์ 660528

จรัลรัตน์ พงษ์เขมรัชต์

18:00-20:00 live

พิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ทำวัตรเย็น เวียนประทักษิณ เจริญสมาธิภาวนา

20:00-21:00 คลิก ช่วงที่1,2

ผู้ออกแบบชีวิต (Rerun)

“ปลื้มบุญง่ายๆคลี่คลายทุกวิกฤต”

คุณกฤษณา สวัสดีโค๊ก

21:00-21:30 คลิก

สุดยอดภาษา (Rerun)

ศาสนพิธีภาคปฏิบัติ ตอนที่ 10 640309

พระมหาคองเขน สิริจนฺโท

21:30-21:45 คลิก

ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอนที่ 114 ทำบุญไว้เถิดประเสริฐนัก

21:45-22:00 คลิก

ชาดก 500 ชาติ

094 สังวรมหาราชชาดก

22:00-23:00 คลิก

เส้นทางบุญ (Rerun)

23:00-00:00 คลิก

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ภาพพุทธศิลป์ 2D ( 2 ภาษา) ตัวใหญ่ไทย + จีน