ายการตอนใหม่

มองโลกเห็นธรรม ปี61 มองโลกเห็นธรรม ปี61
2018-01-21  ช่วงที่1, 2, 3
3 นับถือพระรัตนะตรัยแล้ว จะนับถือสิ่งอื่นได้ด้วยหรือไม่
พระมหาธีรธรรม ,พระมหาศุภเกียรติ ,พระมหาพงศ์ศักดิ์
DMC
พิธีตักบาตรพระ 20,000รูป ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธาณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พิธีตักบาตรพระ 20,000รูป ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธาณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
live 2018-01-21  ช่วงที่1, 2

SkyTV
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2018-01-20  ช่วงที่1, 2
พระธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ 109 ปี
พระสุรชาติ ปญฺญคโค ,พระคมสันต์ สุตานนฺโท
DMC
นานาเทศนา นานาเทศนา
2018-01-20  ช่วงที่1, 2
คาถาสู่ความสำเร็จ 4
พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ
TNT
มองโลกเห็นธรรม ปี61 มองโลกเห็นธรรม ปี61
2018-01-14  ช่วงที่1, 2, 3
2 ความเสียสละ
พระมหาทศพร ปุญญงฺกุโร ,พระปลัดเสกสรร อตฺตทโม
DMC
ผู้ออกแบบชีวิต ผู้ออกแบบชีวิต
2018-01-13  ช่วงที่1, 2, 3
ตอน เล่าเรื่องคุณยาย จากหลานคุณยาย
นพ.สุนทร ฮ้อเผ่าพันธ์ ,พญ.ลัดดาวัลย์ ฮ้อเผ่าพันธ์
DMC
แถลงข่าว การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ.2561 แถลงข่าว การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
live 2018-01-10

พระเทพรัตนสุธี
DMC