Boon news

Boon news 1.ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี จัดพิธีตักบาตรฉลองพระบวชใหม่ 2.ขยายข่าวบุญ...ศรัทธชาวพุทธ ร่วมงานบุญกฐิน สร้างศาสนสถานทุกสิ่ง ณ ธุดงคสถานแก้วโนนแดง 3.DOU จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน ณ อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี 4.กิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star รร. บ้านหนองสนม 5.ประชุมวาระพิเศษเพื่อขับเคลื่อนโครงการอุปสมบท 2,500 รูป 6.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธรรมกายไทเป 8.วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดพระธรรมกาย 9.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ 10.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ Boon news
2020-10-30
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1.พิธีถวายผ้าไตรกฐินและถวายกองบุญกฐินตกค้าง 21 วัด จังหวัดนครราชสีมา 2.ขยายข่าวบุญ.....มหากฐิน มหากาลทาน สุดยอดแห่งบุญ 1 ปี มีเพียงครั้งเดียว 3.พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปาย 4.ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนอำเภอวังเจ้า จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี 5.พิธีมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมา 6.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีทอดกฐินสมปรารถนา สร้างทุกสิ่ง 8.วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีทอดกฐิน 9.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ 10.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ Boon news
2020-10-29
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
DMC
Boon news 1.วัดพระธรรมกาย จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 2.ขยายข่าวบุญ...พุทธศาสนิกชนสร้างกุศลใหญ่ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมแพร่ 3.ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี 4.วัดพระธรรมกาย มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมน้ำท่วมประเทศกัมพูชา 5.วัดพระธรรมกาย มอบทาน มอบธรรม แก่ รร.วัดกลางคลองสาม 6.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีบรมจักรพรรดิ 8.พิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ ณ วัดพระธรรมกายดีซี 9.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ 10.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ Boon news
2020-10-26
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1.มูลนิธิธรรมกาย ส่งถุงยังชีพ 800 ชุด ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมประเทศกัมพูชา 2.พิธีทอดกฐินสร้างอาคารหน่อแก้วพระชินสีห์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง 3.วัดกลางธนรินทร์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี 4.ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ 5.รร.วัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 6.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญพิธีทอดกฐิน 8.วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายคิลานเภสัช 9.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ 10.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ Boon news
2020-10-24
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1.ธุดงคสถานแก่นตะวัน จัดพิธีทอดกฐินเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี 2.ศูนย์ปฏิบัติธรรมระยอง จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี 3.พิธีทอดกฐินสามัคคี ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม 4.กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ร.ร. อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 5.วัดพระธรรมกายมอบทาน มอบธรรม แก่ รร.วัดตะวันเรือง 6.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.พิธีทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ 8.วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี 9.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ 10.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ Boon news
2020-10-23
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1.พิธีเปิดโครงการอบรมปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน EMR รุ่น 1 2.ขยายข่าวบุญ...ทอดกฐิน มหากาลทานแห่งปี บุญใหญ่สร้างห้องปฏิบัติธรรมอาคารแก้วสารพัดนึก 3.ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีทอดกฐิน 4.ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี 5.ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี 6.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี 8.วัดภาวนาโตรอนโต จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน 9.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ 10.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ Boon news
2020-10-21
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1.ธุดงคสถานลำพูนร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน จัดโครงการมอบทาน มอบธรรม 2.พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช 3.ศูนย์อบรมเยาวชนเถินเทิดธรรม จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี 4.พิธีทอดกฐิน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง ประจำปี2563 5.พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ ธุดงคสถานอำนาจเจริญ 6.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี 8.วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญครบรอบ 136 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 9.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ 10.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ Boon news
2020-10-20
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1.วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบุพเปตพลี ครั้งที่ 105 2.ศูนย์อบรมเยาวชนตาพระยา จัดพิธีทอดปฐมกฐิน 3.ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย จัดปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี 4.ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ 5.ช่วงถูกใจเพจนี้ Dhammakaya Netherlands 6.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานบุญครบรอบ 136 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 8.วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีทอดกฐินบรมจักรพรรดิ 9.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ 10.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ Boon news
2020-10-17
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
DMC
Boon news 1.พิธีทอดกฐินร่วมสร้างอาคารปฏิบัติธรรม 1000 ที่นั่ง ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชร 2.ขยายข่าวบุญ... ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี 3.ธุดงคสถานเมืองลพบุรี จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีสร้างทุกสิ่ง 4.ธุดงคสถานนครธรรม จัดงานบุญ 136 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 5.ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนผู้ยากไร้ สู้ภัยโควิด19 6.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีทอดกฐิน 8.วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญครบรอบ 136 ปี พระมงคลเทพมุนี 9.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ 10.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ Boon news
2020-10-16
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
DMC
Boon news 1.พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมหลวงพ่อทัตตชีโว 2.ขยายข่าวบุญ...วันแห่งมหากาลทาน พิธีทอดกฐิน ณ ธุดงคสถานนครสวรรค์ 3.พิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองขอนแก่น 4.พิธีทอดกฐิน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน 5.ศูนย์ปฏิบัติธรรมแพร่ จัดงานบุญ 136 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 6.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วัดภาวนาซานดิเอโก จัดงานครบรอบ 136 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 8.วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี 9.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ 10.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ Boon news
2020-10-15
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1.วัดพระธรรมกาย จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 2.คณะผู้มีบุญร่วมพิธีกดปุ่มเปิดไฟปทุมทิพย์มณีสวรรค์ บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) 3.ขยายข่าวบุญ....กตัญญูบูชา เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 136 ปี 4.เยาวชนในจังหวัดนราธิวาส เชิญชวนร่วมงานบุญกฐิน ณ ที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็น 5.รร.วัดกุ่มแต้ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 6.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญ 136 ปี พระมงคลเทพมุนี( สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร 8.วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญ 136 ปี พระมงคลเทพมุนี 9.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ 10.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ Boon news
2020-10-14
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1.วัดพระธรรมกายจัดพิธีจุดแสงทิพย์รวีสวรรค์ และปลูกต้นทรัพย์บานชื่น 2.พิธีฉลองชัยสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร 2,766,000,136 จบ 3.ขยายข่าวบุญ... กฐิน 63 พระอโนทัย สุทธิพโล ประธานสงฆ์ธุดงคสถานปราจีนบุรี 4.ธุดงคสถานอำนาจเจริญ จัดพิธีกตัญญูบูชาครบรอบ136ปีพระมงคลเทพมุนี 5.ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานี จัดสวดมนต์เนื่องในวันพระ 6.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญ 136 ปี พระมงคลเทพมุนี( สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร 8.วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบูชาข้าวพระ 9.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ 10.ประชาสัมพันธ์กำหนดการทอดกฐิน ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ Boon news
2020-10-13
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.