Boon news

Boon news 1.ประชุมพระสังฆาธิการ จ.สมุทรสาคร 2.ขยายข่าวบุญ....งานบุญประจำปีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวานิช 3.พิธีมอบโล่และทุนสำนักเรียน สำนักศาสนศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกบาลี ดีเด่น ประจำปี 2563 4.พิธีมอบตราตั้งแต่งตั้งพระมหาชัชวาลย์ โอภาโส เป็นรองเจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย 5.ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ 6.รร.อนุบาลปทุมราชวงศา ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 7.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 8.วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด 9.วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดงานบุญวันธรรมชัย Boon news
2020-09-01
1700,2200 สรุปข่าวรอบวัน
สอ.
Boon news 1.ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไหม จัดพิธีทอดผ้าป่าซื้อที่ดินเขตธรรมาวาส 2.พิธีทำบุญแต่งตั้งพระมหาดร.ธีรธรรม ธมฺมธีโร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลา 3.พิธีมุทิตาพระพรมสรร อภิวฑฺฒโน ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางหยี 4.ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี จัดพิธีถวายกองบุญคิลานเภสัช 5.ธุดงคสถานนครธรรม จัดอบรมค่ายศีลธรรม รร.เฉลิมราชประชาอุทิศ 6.ธรรมะจากพระมหาทัพพ์วริศ ชยาภินนฺโท ธุดงคสถานชลบุรี 7.TOP 10 สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 8.วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญคิลานเภสัช 9.วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์ Boon news
2020-08-18

สอ.